Klachten over International Marketing Support

Hieronder vindt u een overzicht van klachten die gemeld zijn over International Marketing Support in de categorie Marketingbedrijven. Bovenaan deze pagina... Lees meer >

Statistieken van International Marketing Support in de categorie Marketingbedrijven

0 klachten gemeld

Tijdslijn

Krijg van mijn ING-bank een uitnodiging aan de balie mee daar men graag mijn mening over hun service weten wil. Ik krijg een inlogcode en zou 2 voetbalkaartjes kunnen winnen. Ik moet www.kantoren.ing.nl intoetsen, maar wanneer ik dat doe... Lees meer

ING laat spaarloon vanaf 15 september 2010 automatisch vrijvallen. Om dit ongedaan te maken moet men bellen met ING en verzoeken dit ongedaan te maken. Na te hebben gebeld bleek pas bij het eerstvolgende rekeningafschrift dat dit verzoek tot... Lees meer

Slim gekozen natuurlijk, de naam MKB!! Je denkt als eerst aan midden en klein bedrijf. Maar het is zoals gemeentelijk infowijzer, uw adres.nl, protell, VKM advertising en vele vele anderen oplichtingspraktijken die allemaal op dezelfde manier werken. Je word... Lees meer

internetvermelding

Klacht van op 17 januari 2010 over International Marketing Support in de categorie Marketingbedrijven

Omschrijving klachtOok wij zijn al diverse keren benaderd door IMS met diverse betalingsvoorstellen waar we niet op gereageerd hebben,op 15 januari een fax gekregen van de nederlandse incassospecialisten met een laatste waarschuwing om te betalen.In het pand in Arnhem staan... Lees meer

Wij krijgen een faktuur voor opname van ons bedrijfsvermelding in internetregiogids.nl, terwijl wij daar nooit akkoord voor gegeven hebben. We hebben duidelijk op de offertevermelding vermeldt dat we niet met dat bedrijf te maken willen hebben. Lees meer

MKB index internetgids

Klacht van op 02 december 2009 over International Marketing Support in de categorie Marketingbedrijven

Ook wij zijn benaderd door IMS. Met alle gevolgen vandien. Wij ontvingen een factuur, herinnering en aanmaning. Een aangetekende brief om ontbinding wegens dwaling werd geweigerd. Toen kregen wij een brief van de Nederlandse Incasso Specialisten met de sommatie te betalen. Ook... Lees meer