Klacht: Incompetentie afhandeling verrekening tegoed levensverzekering

op 11 mei 2017 over Florius Hypotheken en verzekeringen in de categorie Hypotheken

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte dames en heren,

Allereerst moet ik kwijt dat ik mijn boosheid en frustratie voorbij ben, ik heb hier echt geen woorden meer voor. Dit slaat op de incompetente werwijze van uw medewerkers die beloftes en afspraken niet nakomen!!!

Het betreft hier de afhandeling van de verrekening van een tegoed van ca 12.000 euro welk ik moet ontvangen van Florius. Het betreft hypotheek nummer 1671250.

ik heb een schriftelijke bevestiging van A.S.R dd 06 april 2017 waarin wordt bevestigd dat het bedrag van de afkoopwaarde ,ca 46.000 Euro, is overgemaakt op het rekeningnummer van Florius.

Hierna heb ik telefonisch contact opgenomen met Florius en mij is toegezegd dat de verrekening binnen 10 werkdagen zal plaats vinden. Na ettelijke malen, om de 10 dagen. contact te hebben gehad met de afdeling klantenservice en de afdeling preventief beheer is het nog steeds niet tot een verrekening gekomen en is deze nog niet uitgevoerd door Florius! Ondanks toezeggingen en gemaakte afspraken is het keer op keer weer dat het nog moet worden opgepakt.

De laatste toezegging is van 28 mei jongstleden waarin mij door de afdeling preventief beheer is toegezegd dat de verrekening binnen 10 zal zijn opgepakt en het tegoed naar mij overgemaakt zal zijn.Er worden geen schriftelijke bevestigingen afgegeven van de gemaakte afspraken ondanks herhaaldelijke verzoeken van mijn kant.

Zojuist heb ik weer telefonisch contact gehad met de afdeling preventief beheer. Wat schetst mijn verbazing, het is nog steeds niet opgepakt. Op mijn vraag om nu een oplossing te bieden kan geen toezegging worden gedaan. Ik heb voorgesteld om mij op de hoogte te houden van de voortgang van de afwikkeling en zelfs dat kan niet worden toegezegd.

Ik hoef niet uit te leggen dat dit zeer frustrerend is en ik geen goed woord over heb over de wijze waarop Florius deze zaak afhandeld! Ik ben hier heel boos over. Te meer omdat ik op 25 april j.l. hier ook al een klacht over heb ingediend. Ik heb hier een mail over ontvangen dat de klacht is genoteerd. Dit is zeer incompentent gedrag daar een klacht in behandeling genomen en afgehandeld moet worden. Dat heb ik ook aangegeven.

Keer op keer heb ik gevraagd om een oplossing en deze kan mij tot de dag van vandaag niet worden geboden. Nog kan Florius mij geen terugkoppeling geven over de voortgang en ligt het initiatief bij mij om elke keer weer telefonisch contact op te nemen. Ook de toezegging om op 29 april terug gebeld te worden is niet nagekomen.

Ik voel mij op dit moment zeer gegriefd door de handelswijze van uw medewerkers en komt op mij over als zeer onprofessioneel. Enige vorm van empahtie en competent zijn mis ik bij alle medewerkers die ik totnutoe heb gesproken en waarmee afspraken zijn gemaakt. Zowel mondelinge als schriftelijke afspraken blijken geen waarde te hebben en Florius blijkt niet in staat mij hierin een oplossing te kunnen bieden. Het betreft hier nota bene om een tegoed waar ik recht op heb en moet ontvangen van Florius.

Zelfs een opgave van een wijziging van het correspondentie adres lijkt niet door te komen. Het betreft hier een afkoop van een hypotheekverzekering in verband met de verkoop van het huis. Wordt dan niet begrepen dat ik niet meer woonachtig ben op het oude adres als het huis is verkocht en de verkoopakte 30 januari 2017 is gepasseerd en het huis op dezelfde datum is opgeleverd…….

Ik heb inmiddels een volledig dossier overhandigd aan mijn advocaat en momenteel wordt bekeken welke stappen er ondernomen kunnen worden om de verrekening binnen nu en 2 dagen afgerond te krijgen.

Nogmaal ik ben zeer kwaad en voel mij gegriefd door de incompetente wijze van afhandeling!!!!

Gewenste Oplossing:

Wanneer het tegoed is verrekend en wanneer 12 mei 2017 het bedrag op mijn bankrekening is bijgeschreven!

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Florius Hypotheken en verzekeringen over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Florius Hypotheken en verzekeringen in behandeling genomen

Alle klachten die gemeld zijn door G.Lie