Klacht: Herinnering achterstand maandelijkse betalingsverplichting

op 03 juni 2016 over Huurwoningen.nl in de categorie Websites - Woningen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik kreeg een factuur te betalen.
“Onlangs hebben wij vernomen dat er een achterstand is ontstaan met het betalen van uw maandelijkse kosten ad. € 19,95 per maand voor uw premium account op onze website www.huurwoningen.nl. Wij hebben naar aanleiding van onze eerste betalingsverzoek en herinnering nog geen betaling uwerzijds mogen ontvangen. Dit terwijl de betalingstermijn ruim is overschreden.

Een of meer maandelijkse incasso(s) zijn niet gelukt. Wij willen u verzoeken het verschuldigde bedrag ad. € 19.95 alsnog te voldoen.

Wij willen u ervoor behoeden dat wij deze vordering uit handen dienen te geven. Hierdoor zullen de wettelijk vastgestelde incassokosten (tenminste € 40,-) in rekening worden gebracht bovenop het huidige verschuldigde bedrag.

U dient het factuurbedrag ad. € 19.95 inclusief 21% BTW binnen 5 kalenderdagen te voldoen op rekeningnummer NL55RABO0309296757 ten name van Huurwoningen.nl onder vermelding van factuurnummer 2016031800871572.”

Gewenste Oplossing:

06.05.2016

Bericht van Huurwoningen.nl

1 jaar geleden - Geachte heer/mevrouw, U heeft deze factuur ontvangen omdat u de incasso van maart heeft gestorneerd. Toen was uw account nog actief. Voor inhoudelijke vragen over uw premium account kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Met vriendelijke groet, Klantenservice Huurwoningen.nl

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Huurwoningen.nl in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Huurwoningen.nl een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Huurwoningen.nl

Heeft op 06 juli 2016 om 10:57 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer/mevrouw,

De klachten die worden ingediend handelen wij intern af. Wij kunnen alle gegevens betreffende uw account per e-mail toezenden, ook kunnen wij dan uitleg geven over de factuur die u heeft ontvangen. Wij plaatsen deze gegevens uit privacyoverwegingen niet online. Wij verzoeken u uw klacht in te dienen op onze website zodat dit bij de juiste afdeling terecht komt.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice Huurwoningen.nl

Alle klachten die gemeld zijn door zo vlug mogelijk