Klacht: Niet nakomen van afspraken KUIT BV

op 28 maart 2016 over H. Kuit & Zoon B.V. in de categorie Loodgieters

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heer/mevrouw,

Door een verkeerd afgeperste leiding onder onze vloer, uitgevoerd door een vaste medewerker van KUIT BV te Oostzaan is bij in bedrijf stelling van ons CV systeem de waterdruk snel weggevallen. De leiding is los geschoten waardoor de pomp van de ketel is vastgelopen.
Kuit BV heeft in een persoonlijk gesprek door Joop Kuit toegezegd de schade te willen vergoeden zodra het oorzakelijk verband door Intergas wordt onderschreven.
Afgelopen week hebben wij deze verklaring en bevestiging van Intergas ontvangen.
Tot onze verbazing heeft Joop Kuit van KUIT BV vervolgens elke verantwoordelijkheid ontkend en toegezegd niets te zullen vergoeden.
Tevens beroepen zij zich plotseling op verkeerde technische stukken daar dit een ketel betreft van een andere leveringsperiode.

Het is een beschamende gang van zaken waarbij deze loodgieter met naam en faam zich onttrekt aan verantwoordelijkheid die in een eerder stadium al door hen is erkend. Eerder is aangeboden de helft te willen vergoeden met als aanvulling ALLEEN bereid te zijn het volledige bedrag te vergoeden na een verklaring van Intergas zelf.

Nu deze verklaring door Intergas is afgegeven ontkent KUIT BV deze bevestiging en weigert tot vergoeding over te gaan.

Mijn vrouw is werkzaam binnen een groot Amsterdams dagblad en heeft aangegeven dit type misstanden waarbij aannemers en loodgieters hun klanten in de kou laten staan openbaar te maken en medegedupeerden een podium te geven. Tevens heeft zij de afspraken van de heer Kuit via een audio registratie bewaard. Kuit BV verwacht nu dat we deze inleveren en verwijt ons onrechtmatige vastlegging.

Daar de gevolgen voor KUIT BV onevenredig groot zullen zijn ben ik geen voorstander dit naar buiten brengen. Echter, KUIT BV laat weinig ruimte tot gesprek open, daar zij plotseling alle verantwoordelijkheid ontkennen. Anders dan eerder door hen is uitgesproken. Graag uw advies voor wij over gaan tot inschakelen derden.

Gewenste Oplossing:

Excuses van de heer KUIT van KUIT BV uit Oostzaan en vergoeding van de dor ons reeds betaalde kosten ter vervanging van de vast gelopen pomp.

Alle klachten die gemeld zijn door KUIT