Klacht: geen uitkering welkomstbonus

H. Koning op 03 februari 2021 over UnitedConsumers in de categorie Websites - Korting, voordeeltjes en aanbiedingen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik ben overgestapt naar een andere eergieleverancier. Het nieuwe contract is te vroeg ingegaan namelijk 3 dagen voor het beeindigen van het jaar contract. Hierdoor loop ik een welkomstbonus mis van € 170,–. Er wordt aangegeven dat ik dit zelf heb aangegeven dat de overstap 3 dagen te vroeg moest zijn, Dit is een 1 zijdig contract breuk na ik aanneem, van United Consumers heb ik geen enkel bericht ontvangen dat ik mijn contract te vroeg heb ontbonden.Tot de jaarafrekening eind januari wordt opgemaakt. Ik krijg het teveel betaald terug gestort op mijn rekening zonder de verwachte bonus.

Gewenste Oplossing:

Als het bonus bedrag alsnog wordt uitbetaald of het deel van het contract waarvan ik gebruik heb gemaakt (€ 168,14).

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar UnitedConsumers over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door UnitedConsumers in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat UnitedConsumers een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

UnitedConsumers

Heeft op 05 februari 2021 om 15:31 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer/mevrouw,

Wij vinden het vervelend om te vernemen dat onze service niet zo is als u van ons had verwacht, desondanks zijn wij blij dat u deze informatie met ons deelt.

Wij zien in het klantdossier dat uw nieuwe leverancier Greenchoice per 29 december 2020 is gestart en het contract daarmee zelfs 5 dagen voortijdig bij UnitedConsumers voor u heeft beëindigd. U heeft gekozen voor een jaarcontract met scherpe tarieven en hoge kortingen. Bij dit voordelig contract behoren ook strakke productvoorwaarden welke ten tijden van de aanmelding met u zijn gedeeld en door u zijn geaccepteerd. Bij dit overeengekomen contract heeft u ook een opzegboete wanneer u deze voortijdig beëindigd, echter hebben wij deze kosten (€100,00) reeds uit coulance laten vervallen.

Wij vinden het spijtig te vernemen dat, door het voortijdig initiatief van uw leverancier, u de welkomstbonus misloopt. Wij adviseren dit dan ook bij hen te beleggen. Mogelijk willen zij u, als nieuwe klant, enigszins tegemoet komen in de gemiste bonus.

Hopende op uw begrip.

Sander Buijs
UnitedConsumers

Reactie van de melder van de klacht H. Koning

1 jaar geleden - De overeenkomst kan schriftelijk of per e-mail worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen. In geval van voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst zal de kortingsregeling m.b.t. de vaste kortingen (jaarkorting, welkomstbonus en eventueel de eenmalige additionele korting) voor het lopende, niet uitgediende jaar vervallen. Kortingen van reeds volledig uitgediende jaren vervallen niet bij een vroegtijdige opzegging. Indien u heeft aangegeven de overeenkomst te willen beëindigen wegens overstap naar een andere leverancier, dan dient u de opzegging zelf in gang te zetten. De opzegging kan geschieden via de nieuwe energieleverancier, online via Mijn UnitedConsumers of via onze klantenservice. Na rechtsgeldige opzegging door u van de overeenkomst, zal de energielevering per de doorgegeven datum beëindigd worden. Met deze regel geeft u aan dat ik niet op het tijdstip kon overstappen ik heb de overstap naar de nieuwe leverancier op 8 december 2020 aangevraagd als ik daar 30 dagen bij op tel komt het er op neer dat al zou ik het cotract eerder willen ontbinden dan binnen 1 jaar dat dit niet is toegestaan. Ik zou in dat geval niet eerder kunnen overstappen dan 7 januari 2021. Het lijkt erop dat het voor jullie goed uitkomt om van deze regel af te wijken omdat u ziet dat ik na het uit dienen van het contract toch bij jullie wegga. deze reactie is een aanvulling op een eerder verstuurde reactie op dit portaal (05-02-2021 19:52)' Henry Koning

Bericht van UnitedConsumers

1 jaar geleden - Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw bericht. Uw nieuwe leverancier heeft namens u de overstap eerder voltrokken dan de einddatum van uw jaarcontract en de gestelde opzegtermijn van 30 dagen NIET in achtgenomen. Het blijft altijd mogelijk, om desgewenst, af te wijken van de gestelde productvoorwaarden. In dit geval dient u wel rekening te houden met de beschreven consequenties. Is de overstap door uw nieuwe leverancier niet conform uw wens ten uitvoer gebracht, adviseren wij dat u uw klacht tot hen richt. Mogelijkerwijs zijn zij bereid u hierin tegemoet te komen. Met vriendelijke groet, Sander Buijs UnitedConsumers

H. Koning

Heeft op 10 februari 2021 om 19:33 geantwoord

Ik vind het nog steeds een afwippeling van een klant. Er is inmiddels contact geweest met de neiuwe leverancier die wil tegemoet komen om een deel te vergoeden.Ik ben van mening dat zij daarvoor niet verantwoordelijk zijn en heb aangegevan dat ik van dat aanbod geen gebruik wil maken. Het ligt bij United Consumers waar ik een contract mee heb en er wordt niet op gewezen dat ik vroegtijdig het contract verbreek. Verder is de opzeg termijn ook een termijn waarvan wordt geweken. Als dan de bal bij de nieuweleverancier komt te liggen omdat zij die gene zijn die het contract te vroeg hebben verbroken, is een goedkoop excuus.
In de eertse afwijzing van u wordt er met de volgende tekst gereageerd:
Wij zien in het klantdossier dat uw nieuwe leverancier Greenchoice per 29 december 2020 is gestart en het contract daarmee zelfs 5 dagen voortijdig bij UnitedConsumers voor u heeft beëindigd.: Ik vind dit een antwoord van een machtige organisatie die even dat ex klantje in de hoek wil zetten. Kom dan wel met goede informatie die 5 dagen die u aangeeft klopt volgens mij ZELFS niet.

Ik wacht uw antwoord af. Ik neem aan dat mijn rekening nummer nog wel bij u bekent is wand ik kan op het klantenportaal sommige zaken niet meer inzien omdat ik geen klant meer ben.

Henry Koning

Bericht van UnitedConsumers

1 jaar geleden - Geachte heer/mevrouw, Wij begrijpen uw teleurstelling door het mislopen van de welkomstbonus, echter is dit conform de met u overeengekomen en geaccepteerde productvoorwaarden zoals ook uiteengezet in onze voorgaande reacties. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het naleven van de vooraf gestelde voorwaarden. U heeft in samenspraak met uw nieuwe leverancier zelf het initiatief genomen om het contract op de door uw gewenste datum te ontbinden. Mede hierdoor blijft UnitedConsumers bij het aangenomen standpunt. Hopende op uw begrip. Met vriendelijke groet, Sander Buijs UnitedConsumers

Alle klachten die gemeld zijn door H. Koning