Klacht: Geen hulp bij bemiddeling

op 19 augustus 2016 over SUWR in de categorie Woningcorporaties

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Hierbij dienen wij een klacht in tegen mevrouw Amezian van het SUWR, gezien zij van de kwestie een persoonlijke zaak van heeft gemaakt en niet professioneel haar beroep uitoefent. Omdat mijn man zijn mening heeft geuit en opkomt voor de normen en waarden van onze kinderen worden wij als het ware gestraft doordat mevrouw Amezian zich heeft teruggetrokken als bemiddelaar waardoor wij straks met vier kinderen op straat komen te staan. Er word mondeling een toezegging gegeven om op eengezinswoningen te mogen reageren maar omdat wij niet op een flatwoning hebben gereageerd en niet gedaan hebben wat zij wilde wilt zij ons nu straffen door niet meer voor ons te gaan bemiddelen waardoor er meerdere woningen aan ons voorbij zijn gegaan. Door haar terugtrekking als bemiddelaar willen de wooncorporaties daardoor ook niet meer meewerken voor een benedenwoning, maar gezien deze woningen qua huurgrens en slaapruimtes bieden voor onze kinderen is dat ook de reden waardoor wij op beneden/eengezinswoningen reageren omdat er in onze huurgrens en aantal slaapruimtes weinig tot geen flatwoningen/massionetten zijn. Wij dachten dat Nederland een land was van vrije meningsuiting maar blijkbaar niet en moet je maar gewoon doen wat je opgedragen word want anders word je gewoon dubbel en dwars extra gestraft! Waarom moeten onze kinderen voor haar boeten? Bestaat er nog wel menselijkheid?

Gewenste Oplossing:

Graag zouden wij willen dat een andere medewerker het professioneel zou over kunnen nemen en ons alsnog te kunnen helpen als bemiddelaar voor een beneden/eengezinswoning gezien onze tijdnood en aantal kinderen er ook recht op hebben. Eind augustus moeten wij uit onze koopwoning zijn en staan wij straks met vier kinderen op straat. Het is ons toegezegd en is rechtsgeldig, daarom hebben wij recht op een eengezinswoning.

Alle klachten die gemeld zijn door p.kleinjans