Klacht: geachte

op 23 maart 2013 over Scarlet in de categorie Internetproviders

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Wij zijn overgestapt van scarlet naar twee andere providers en hebben het tel. nummer en mobielenummer per 2 jan. en per 20 feb. laten porteren door onze nieuwe provdiders. De nieuwe providers zouden alles regelen, maar scarlet wenst daar niet aan mee te werken. Zo doende heb ik drie maanden te veel betaald voor iets wat ik niet meer kan gebruiken en heb ik 20 dgn. zonder mobiele telefoon gezeten. De nummers worden ook door mij als kleine zelfstandige, voor mijn bedrijf gebruikt. Scarlet geeft op alle fronten niet thuis.

Gewenste Oplossing:

Het terugstorten van mijn teveel betaalde abonnementskosten en het vergoeding van de extra kosten die ik heb moeten maken om mobiel bereikbaar te zijn.
Dit zijn over jan.feb.mrt 3 x45,15 = € 135,45 + € 69,95 = € 205,40. Inmiddels zijn alle bedragen bij scarlet onder protest betaald en wij hopen dan ook op een nette afhandeling hiervan.

Hoogachtend,

André Kok

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Scarlet in behandeling genomen

Bericht van

7 jaren geleden - Wij hebben vandaag (25 maart 2013) een schrijven van u ontvangen. Wij nemen uiteraard uw klacht in behandeling. De uitkomst hiervan wordt schriftelijk bij u kenbaar gemaakt en het resultaat hiervan ook via Klacht.nl melden. Wij hebben de voorkeur om niet meerdere communicatiekanalen te gebruiken, om eventuele verwarring te voorkomen.Scarlet zal daarom uw melding op Klacht.nl open laten staan tot er een oplossing is, ons uitgangspunt is dat dit naar beider tevredenheid zal gebeuren.

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Scarlet een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Scarlet

Heeft op 15 april 2013 om 09:29 geantwoord

Geboden Oplossing:

Onderstaande brief heeft u inmiddels ontvangen.

Naar aanleiding van uw brief gedateerd 20-03-2013 en door ons ontvangen op 12-01-2013, kunnen wij u als volgt informeren.

Achteraf blijkt dat door een miscommunicatie in het systeem er een verkeerde opdracht betreffende de afsluiting
van het mobiele nummer is doorgegeven. Hierdoor is het nummer te vroeg afgesloten en kon tot de portering niet meer gebruikt worden. Scarlet heeft alles in het werk gesteld om het nummer weer geactiveerd te krijgen, maar helaas was dan
niet meer mogelijk. Wel had uw nieuwe provider een spoedovername kunnen doen en zo het nummer eerder over kunnen nemen.

Het mobiele abonnement van Scarlet is kosteloos alleen de gevoerde gesprekken worden in rekening gebracht. U geeft
aan de door u gevoerde gesprekken via Telfort te willen declareren. Wij zijn echter van mening dat deze gesprekken gevoerd via Scarlet ook in rekening gebracht waren geworden en zijn derhalve van mening dat deze niet voor vergoeding in
aanmerking komen.

Wat betreft de opzegging van het Scarlet One abonnement blijven wij bij ons standpunt dat deze door de contract dient te worden opgezegd. Wij zullen u tegemoet komen door de einddatum aan te passen naar 26 maart in
plaats van 2 april, omdat de eerste melding op 25 februari per email is ontvangen.

De vergoeding hiervoor bedraagt € 11,33 inclusief btw deze zal op de huidige factuur van maart 2013 in mindering worden gebracht. Hiervan dient u nog
een bedrag van € 33.82 aan Scarlet te voldoen.

De vordering die uitstaat bij EDR, dient u aan EDR te voldoen.

Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 jaren geleden - De melder van de klacht heeft zojuist de oplossing van Scarlet beoordeeld.

Alle klachten die gemeld zijn door ariebakker