Klacht: Garantie

op 26 januari 2014 over Medion in de categorie Electronica - Computers

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Betreft: klantennummer 0120608405

Op 21 september 2012 heb ik bij Aldi Voorburg een PC MEDION AKOYA P4010 D (MD8850) (zie garantiebewijs in bijlage) met serienummer 14723010020889 gekocht. Hierop is een garantie van 36 maanden na aankoopdatum. Dit toestel is nu kapot. Ik heb de klantenservice gebeld en daar werd me meegedeeld dat het toestel niet gerepareerd kon worden onder garantie omdat het model reeds sinds 2009 op de markt is. Daarnaast werd opgemerkt dat het aankoop bedrag op de kassabon, lager is dan de adviesprijs en dat daarom niet onomstotelijk vaststond dat het bedrag op de kassabon voor de aankoop van deze PC was. Zoals ik reeds meedeelde aan de telefoniste kan ik uiteraard niet akkoord gaan met deze gang van zaken en werd ik geadviseerd om me tot u te wenden.
Vooreerst zend ik u in bijlage een foto van de verpakking van de PC waarop de prijs die ik er voor heb betaald duidelijk zichtbaar is, alsmede de aankoopbon van Aldi Voorburg voor deze PC. Hiermee is overtuigend aangetoond dat ik de PC wel degelijk op 21 september 2012 heb gekocht.
Iedere garantieperiode vangt aan op de datum van de aankoop van het product, zoals trouwens ook vermeld is op de garantiekaart die bij de PC is geleverd. Dit is 21 september 2012. Dus loopt de garantieperiode tot en met 20 september 2015. En dus valt deze reparatie in de garantieperiode.
Het feit dat dit model reeds sinds 2009 op de markt is en door Aldi Voorburg aan ons op 21 september 2012 is verkocht, is geen reden waarom de reparatie niet onder de garantievoorwaarden zou vallen. Het feit dat Aldi Voorburg deze PC verkocht tegen een prijs lager is dan uw adviesprijs, is evenmin een reden om te weigeren dit product te herstellen. Geen van beide reden staan vermeld in uw garantievoorwaarden.
Aangezien een consument op basis van het Burgerlijk Wetboek en de Europese richtlijn consumentenbescherming ervan mag uitgaan dat een product voldoet aan de eisen die men daaraan mag stellen en dat de bij de aankoop van het product overeengekomen garantietermijn een minimum termijn is, bent u als producent verplicht om deze PC onder de garantievoorwaarden te herstellen.
Daarom verzoek ik u nakoming van de overeenkomst en de daarbij behorende garantievoorwaarden. Dit betekent dat ik van u binnen 5 werkdagen de toezegging verwacht dat de PC onder de garantievoorwaarden wordt hersteld, alsmede de instructie hoe ik het product ter reparatie bij u kan aanbieden, zo niet overweeg ik gerechtelijke stappen te nemen tot nakoming van de overeenkomst. Uiteraard zal ik in dat geval ook niet aarzelen om dit voor te leggen aan de Autoriteit Consument en Markt en consumentenorganisaties als Radar en de Consumentenbond. Ik verwacht echter dat u wel uw overeenkomst zal nakomen en deze zaak zonder verdere problemen zal oplossen.
In de hoop zo spoedig mogelijk van u een positief antwoord te ontvangen, verblijf ik,

Met de meeste hoogachting,

Kanoktham Thi-into
Granaathorst 303
2592 SX Den Haag
kanoktham@hotmail.com
0616063166

Gewenste Oplossing:

Reparatie onder garantie (zonder kosten) of vervanging van het product

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Medion over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Medion in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Medion een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Medion

Heeft op 04 februari 2014 om 14:25 geantwoord

Geboden Oplossing:

Klant heeft een RMA gekregen voor het opsturen van de pc

Alle klachten die gemeld zijn door Kanoktham