Klacht: Brief aan..

Zotlof op 26 februari 2013 over Evides in de categorie Waterschappen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heer Ignatius,

Naar aanleiding van dossnr: ……./vba/evm wilde ik onder protest een betalingsregeling treffen.
Onder protest omdat ik het een godspe vindt dat er van 17 euro gewetenloos ruim 168 euro wordt berekend in een moeilijke tijd als deze, danwel überhaupt.
Mensen die niet betalen of kunnen betalen hebben het al zwaar genoeg en worden op deze manier nog verder de ellende ingestuurd.
Wederom een bewijs dat de minder bedeelden geen enkele vorm van bescherming hebben op dit soort criminele praktijken en is het mij te makkelijk
Om te zeggen “dan had u maar op tijd moeten betalen” gegrond op mijn indruk dat ik Evides nalatig en curieus vindt handelen.

Mijns inziens is het toch zeer opmerkelijk te noemen dat als een automatische incasso vele maanden wel goed gaat en een incasso voor een
Klein bedrag als deze plots niet terwijl het geld er altijd is in de tijd dat evides automatisch incasseerd mits op consequente datum, want dat scheelt er ook nog wel eens aan.
Ook lijkt het mij een kleine moeite om een incasso nogmaals uit te voeren, desnoods nog een keer, wat de praktijk is bij vele andere bedrijven.
Maar als ik zie welk een bedragen er blijkbaar gevorderd mogen worden op een absurd laag incasso bedrag, NB op een product welk een primaire levensbehoefte is en dus al
belachelijk genoeg is te noemen om daar een bedrijf omheen te bouwen en er geld voor te vragen, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat dit weloverwogen gebeurt.

Zelf ben ik onlangs mijn baan kwijtgeraakt en is het heel moeilijk om weer werk te vinden en mijn kop boven water te houden.
Ik heb nog diverse schulden lopen en betaal hier maandelijks aan zodat er weinig tot geen ruimte overblijft om meer betalingsregelingen te treffen van mijn schrale ww uitkering en
weet ook even niet meer hoe dit te gaan doen.
Voorlopig wil ik u een verzoek doen voor een regeling van € 25,00 pm tot het beter gaat en ik meer kan aflossen. Ook meegenomen dat ik ten allen tijde de optie heb rente- en boetevrij het
gehele dan nog openstaande bedrag te betalen.

In afwachting van uw schrijven verblijf ik.

Hoogachtend;

Gewenste Oplossing:

Dat Erasmus weer ontdaan wordt van vogelpoep en zure regen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Evides

Reactie van de melder van de klacht

10 jaren geleden - Geachte heer Zotlof, Wij hebben uw bericht d.d. 24 februari jl. in goede orde ontvangen. Wij kunnen u melden dat wij op dit moment geen regeling kunnen treffen voor het dossier. Het dossier loopt bij de rechtbank. Zodra het dossier door de rechter behandeld is(18 maart 2013) en het vonnis gewezen is kan er een regeling worden afgesproken. Op 14 november 2012 heeft u van ons kantoor het eerste schrijven mogen ontvangen waarin aangegeven is dat er een openstaande vordering is. 2 weken later, 28 november 2012, heeft u nogmaals een brief mogen ontvangen waarin aangegeven dat er een openstaande vordering is. Op beide brieven is geen reactie uwer kant gekomen. Op 24 januari jl. is vervolgens, omdat een reactie tot die tijd uitgebleven was, een dagvaarding aangemaakt welke op 28 januari jl. aan uw betekend is. U kunt de rechtsgang enkel nog voorkomen door uiterlijk 13 maart een bedrag a 168.63(welke in de dagvaarding vermeld staat) aan ons kantoor te voldoen. Indien de betaling op bovengenoemde datum niet ontvangen is zal de zitting doorgang vinden. In afwachting van uw tijdige reactie, verblijven wij. Hoogachtend, Rolafdeling Rotterdam Evides Van Es Gerechtsdeurwaarders

Reactie van de melder van de klacht

10 jaren geleden - Geachte Rolverdeling Rotterdam Evides van Es Gerechtsdeurwaarders, Dit is precies wat ik heb aangehaald in mijn vorige schrijven. Mij niet eens de kans gunnen om deze schuld te regelen, immers is in jullie wereldje alles zoals u beschrijft maar echter blijkt toch de realiteit anders te werken. Mijn vorige schrijven staat inmiddels online. Mijn journalistieke omgeving waren ook zeer geinteresseerd hier een artikel danwel column over te schrijven. Ik heb u een voorstel gedaan, u wijst het af , terwijl u toch aangeeft dat ik voor 13 maart het bedrag, waarover ik schreef en een betalingsregeling voorstelde, moet betalen, zeer opmerkelijk. Bij deze ga ik in verzet en geef hierbij aan dat ik uw handelen danwel de vordering betwist en ga hier dan ook juridische bijstand voor inschakelen. Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend;

Reactie van de melder van de klacht

10 jaren geleden - Ziet er naar uit dat ik nu 368 euro mag gaan betalen wat oorspronkelijk 17 euro was.

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Evides nog niet in behandeling is genomen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Evides in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Evides een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Evides

Heeft op 21 maart 2013 om 13:52 geantwoord

Geboden Oplossing:

Van Es deurwaarders heeft inhoudelijk gereageerd op deze klacht en is hiermee afgehandeld..

Reactie van de melder van de klacht

10 jaren geleden - Helemaal niks opgelost, moest voorkomen en rechter heeft hier een lopende band functie en doet helemaal niks aan dit soort praktijken, "ik moest de gemeente maar aanschrijven om aan te geven dat dit beleid met voorzichtigheid moest worden behandeld" pff wat heb je eraan. Moet dus 368 euro betalen op iets wat begon met 17 euro, door late incasso van evides. Mijn mening SLUITEN DAT BEDRIJF!!.

Alle klachten die gemeld zijn door