Klacht: ernstige treiter en geluidsoverlast buren

op 10 mei 2017 over Woonwaard in de categorie Woningcorporaties

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Wij huren sinds half 2006 een woning via woonstichting de Woonwaard. Wij hebben dan ook 10 jaar lang over het algemeen met plezier in onze woning gewoond.
Al enkele jaren en sinds september 2016 ondervinden wij enkele ernstige problemen waarbij de Woonwaard in gebreke is gebleven om samen met ons als huurders uit te komen en actie op te ondernemen. De problemen bestaan uit de volgende kwesties:
Sinds september 2016 ondervinden wij ernstige geluidsoverlast van onze bovenburen. De overlast bestaat uit in de ochtenden gebonk op de vloer van onder andere hun zoontje dat over de vloer heen rent en met spullen aan het spelen is. Ook uit het om vijf uur opstaan van de bovenbuurman en bezig zijn in huis. Vervolgens komt nadat de buurman is vertrokken de buurvrouw om zes uur naar beneden en is ook zij bezig. Om zeven uur komt de moeder van de bovenbuurvrouw binnen om op te passen op haar kleinzoon en om half acht komt het zoontje naar beneden en rent hij heen en weer over de vloer.
Wij hebben middels een gesprek en schriftelijk contact met de buren er zelf proberen uit te komen. Dit op aanraden van de Woonwaard. Dit heeft echter niet geholpen. Vervolgens is de buurtbemiddeling erbij gekomen en dit heeft ook niets opgeleverd. Woonconsulent en Wijkagent van de Woonwaard hebben vervolgens dusdanig onprofessioneel opgetreden met als resultaat dat de verhoudingen tussen ons en de buren dusdanig is verslechterd dat onze communicatie nu alleen bestaat uit het maken van lawaai van de bovenburen en het terug bonken op het plafond door ons. Het komt er op neer dat Woonwaard belooft heeft geluidsmeters te plaatsen en op hun belofte is terug gekomen omdat zij 2 keer zijn komen luisteren en geen geluidsoverlast konden constateren. Hoewel wij van tevoren hebben gezegd dat 2 keer een half uur komen luisteren bij lange na niet een indicatie kan geven van de geluidsoverlast. Overigens hebben zij een van hun afhankelijke partij namelijk Alkmaar vastgoed (zij hebben een contract bij Woonwaard) de vloer laten inspecteren en de conclusie was dat de vloer conform het regelement is. En in het regelement staat er niets over het aantal decibel waar een vloer aan moet voldoen. En ook al is dit het geval wil dit niet zeggen dat de (onder)vloer voor onze type huizen voldoende dempend is. Dit kan alleen blijken uit een meting. Na contact te hebben gehad met Helder vastgoed gaven zij toe dat de enig conclusie was dat de vloer goed is gelegd, maar dat niet wil zeggen dat de vloer voldoende decibel reducerend is. Voor zo een uitspraak/ conclusie waren zij niet bevoegd. Na het gesprek hebben wij weer bij de Woonwaard aangegeven dat een 10 dB reducerende vloer niet voldoende is als er al 30 dB boven de norm naar beneden komt. Waar overigens zoals reeds beschreven niet over een norm, wordt gesproken. De Woonwaard trekt zijn handen er van af en laat ons als goede huurders in deze steeds oplopende situatie zitten. Na onze laatste gesprek heeft de Woonwaard geen contact meer met ons opgenomen om te vragen naar de situatie, ook niet om aan te geven of het dossier gesloten is. Helemaal niets.
Zelf hebben we geprobeerd of we voor urgentie in aanmerking komen. Maar volgens het Vierde Huis is dit een kwestie die door de woningstichting opgelost moet worden. Waarop woonwaard zei dat hij zich niet laat vertellen hoe hij zijn werk moet doen. We hebben de buren voorgelegd de helft of de hele ondervloer te willen betalen en dat zij ons in termijnen kunnen terugbetalen. We kregen geen reactie hierop. De waarschijnlijke reden dat zij niet willen meewerken is dat de Woonwaard heeft aangegeven dat de vloer prima is zonder dat er ook maar iemand (noch de bovenburen noch de Woonwaard) het geluid dat wij beneden waarnemen ook daadwerkelijk heeft gehoord en/of gemeten heeft. Wij hebben de Woonwaard dringend verzorg om zelf een degelijke ondervloer te plaatsen waarop meneer aangaf dat de Woonwaard dit niet doet. Dit is echter nergens in hun regelement of op de website of op andere schriftelijk wijze terug te vinden. Wij hebben nagevraagd of we een plafondisolatie konden uitvoeren maar omdat de verwarmingselementen door onze woning lopen en niet in de muren en plafond zijn verwerkt is dit niet mogelijk. Ook staan we ingeschreven voor woningruil al sinds september vorig jaar. Iedere deur waar we op aan kloppen blijft dicht.
Wij zijn regelmatig naar de bovenburen geweest om te vragen of het zachter kan maar ook dit vonden zij zeer vervelend. Dus nu onze laatste strohalm. Zelf terug bonken (wat de verhoudingen alleen maar doet verslechteren) en deze brief.
De tweede kwestie is het volgende: Onze beneden buurvrouw recht van ons treitert al jaren verschillende personen in de buurt. De Woonwaard is hiervan op de hoogte. Het getreiter naar ons toe bestond en bestaat uit het plaatsen van honden poep voor onze deur. Bonken op de muren, dingen die ze op straat vindt voor onze deur leggen, spullen die zij vindt in de tuin gooien en mijn vrouw voor zwarte uitschelden. Haar laatste actie bestond uit het plaatsen van een grote tak onder onze nieuwe lease auto. Toen wij weg wilden rijden hoorde we een schrappend geluid onder de auto. Toen we er onder keken bleek de grote tak die de avond daarvoor nog op de toep lag onder onze auto te zijn geschoven. De tak zat zo vast dat we pas na vele moeite het onder de auto vandaag konden halen. We hebben de buurvrouw toen we haar toevallig tegenkwamen op haar gedrag aangesproken, maar pogingen om zelf met haar te praten lukken ook niet. Ook vanwege deze kwestie is buurbemiddeling betrokken geweest. Omdat de buurvrouw echter niet reageerde op hun pogingen tot contact konden zij niets meer betekenen. Wij hebben bij de woonwaard aangegeven dat de ontlasting en plaatsen van andere zaken voor onze deur niet fijn was, maar het aan onze nieuwe lease auto zitten ging te ver. We voelen ons niet helemaal veilig meer en zijn voorzichtiger met waar we onze auto nu parkeren. Uiteindelijk heeft de Woonwaard ook niets aan deze situatie gedaan omdat zij de deur ook voor hun niet opendoet. Maar volgens het regelement van de Woonwaard zijn zij verantwoordelijk voor rust en woonplezier van de huurder.
U kunt zich voorstellen dat de boven beschreven zaken voor ernstige mate van spanning, stress en ziek zijn veroorzaakt. Omdat ik zelf aan Sarcoidose lijdt en mijn rust zo belangrijk maar ik dat nu niet krijg komen de symptomen waaronder ontstekingen in mijn organen terug. Het erge is dat ondanks het schrijven van de huisarts en de aanbeveling om naar een psychologe te gaan om handvaten te krijgen om met de situatie om te gaan, waar zowel woonwaard van op de hoogte zijn doen zij niets aan de situatie. De Woonwaard ontvangt wel al 10 jaar lang trouw huurgeld van ons, maar laten ons in deze situatie stikken.
Het aller ergst is dat wij altijd goede huurders zijn geweest en als gezin onze steentje bijdragen in de samenleving. Mijn vrouw werkt als cliënt begeleider van volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen met moeilijk verstaanbaar en agressief gedrag. Het kunnen uitvoeren van haar werk naar behoren lukt door deze situaties op dit moment niet. Zelf ben ik accountmanager binnendienst en is concentratie en focus op mijn werk ook erg belangrijk. Maar thuis blijven en rusten en aansterken zit er ook niet in want iedere dag van de week hebben wij met geluidsoverlast te maken. Wij vragen nooit wat en hebben nog nooit bij enige instantie of instelling om hulp gevraagd. Nu wij hulp nodig hebben worden alle deuren voor ons gesloten en wijst de een naar de ander. Wij kunnen niet meer en zien met lede ogen toe wat dit met ons doet en dat de spanningen met de buren steeds hoger oploopt naar een vervelende climax toe.

Gewenste Oplossing:

Wanneer er een goede reducerende ondervloer bij de bovenburen wordt geplaats en wij weer van de rust in onze huis kunnen genieten

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Woonwaard

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Woonwaard nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door noempi