Klacht: Enorm aangerichte schaden door de

op 12 augustus 2015 over Erkende verhuizer Van Reenen in de categorie klachtmelden

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Voor mijn verhuizing schakelde ik de “Erkende” verhuizer Van Reenen uit Barneveld in. Uitvoerig werd er gesproken over het vervoer van mijn kostbare kunst en antiek . De heer Timmer van Van Reenen verhuizers verzekerde mij hierover geen zorgen te hoeven maken . Na de website van de Erkende verhuizer, waarbij deze verhuizer is aangesloten, geraadpleegd te hebben voelde ik mij gerustgesteld .Goed opgeleide mensen zouden mij verhuizen. Neen je kreeg niet zo maar de status van erkend verhuizer. Voorts werden deze verhuizers goed beoordeeld met een 8.8 liefst. De werkelijkheid bleek anders. De schade die dezen, naar later bleek ,ongekwalificeerde verhuizers,hadden aangericht was immens groot. Mijn iconen, 18e en 19e eeuws werden verpakt in serviespapier en met 5 stuks tegelijk in een doos geperst . De ophanghaakjes vernielden de afbeeldingen op deze iconen. Voorts werden nog enige iconen aangetroffen die in het geheel niet verpakt waren en waarbij stukken bladgoud eruit gestoten waren, en krassen waren aangebracht. Een van mijn topstukken ontdekte ik verpakt bij de afvoerpijpen van mijn aicro. Ik kon wel huilen. De schade aan mijn iconen is zeer groot. De vraag is of restauratie nog wel zinvol is. Voorts hebben deze “ topverhuizers “, die gedekt worden door ene Anton Vis van de organisatie Erkende verhuizer bij wie ik mijn klachten had gemeld en van wie ik eiste dat dit beunhazenbedrijf de status van “Erkend” wordt ontnomen, niet eens het fatsoen om op mijn schriftelijk ingediende klachten te reageren. Hij reageerde onbeschoft, en zeer laconiek . Neen de status Erkend stond niet ter discussie. Ik moest mij maar melden bij De Geschillencommissie .Het meest lachwekkende was wel dat men mij een expert van Cunningham & Lindsey, THE MARINE Specialist Practice Group ,op mijn dak wenste te sturen om de schaden te komen taxeren. Experts op maritiem gebied die nog nooit een icoon hebben gezien. Dit soort incapabele mensen op gebied van iconen heb ik als expert geweigerd. Naast de grote aangerichte schaden aan mijn iconen hebben deze kunstbarbaren ook kans gezien mijn uit de ca. 1750 stammende antieke Franse Spiegel praktisch volledig te slopen grote stukken werden uit de lijst gestoten, en ook hier vraag ik mij af of restauratie nog wel mogelijk is. Ik adviseer een ieder niet gebruik te maken van een “Erkende” verhuizer deze organisatie misleidt de mensen met hun propaganda op hun website . Je kunt beter een willekeurig bedrijf inschakelen of je vrienden. Die maken er meer van.Eerlijkheidshalve moet ik u wel laten weten dat ik vooraf meerdere Erkende” verhuizers heb geraadpleegd . Toen hen bekend werd dat Van Reenen mij ging verhuizen lieten zij mij weten dat Van Reenen een transportbedrijf is en GEEN verhuizer. ZIJ HADDEN GELIJK!!!!

Gewenste Oplossing:

Terwijl het hier beroepsaansprakelijkheid betreft, diende ik mij te verzekeren voor de eventuele schaden, die door deze \\\"Erkende\\\" beunhaas zou worden aangericht. Schande ! . Ik hoef mij ook niet te verzekeren tegen schade(n) b.v. aangericht door een loodgieter die bij mij werkzaamheden verricht. Ik eis volledige vergoeding van de door de \\\"Erkende\\\" verhuizer Van Reenen aangerichte schaden. Deze tot NU toe geconstateerde schaden worden door mij geschat op ca. €.15.000,00. Van Reenen kan een GEKWALFICEERDE expert inschakelen, met wie ik moet instemmen na overlegging van zijn/haar cv, hiermede aantonend gekwalificeerd te zijn, de tot nu toe geconstateerde schaden te kunnen bepalen.. Voorts ben ik bereid indien Van Reenen hiermede NIET instemt genoegen te nemen met een afkoopbedrag van €.15.000,00 (vijftienduizend Euro) tegen finale kwijting, waarbij ik dan de nadien nog te constateren schaden voor eigen rekening neem. (NB Vele dozen zijn nog niet uitgepakt).

Reactie Van Reenen:

Dit schadeplichtige bedrijf meent mij alleen om tot de aanstelling van een gekwalificeerd expert te komen o.m. de volgende eisen te kunnen stellen . Hoe gestoord kun je zijn:

Expert dient na goedkeuring samen met Cunningham Lindsey (expert op Marine gebied ) schade aan iconen te taxeren.
Ik mag geen negatieve uitlatingen meer doen over Van Reenen
De door mij geplaatste negatieve uitlatingen en gedeponeerde klachten , dus ook op deze site ,moeten door mij gerectificeerd worden. Zo niet dan verbeur ik direct een opeisbare boete van €.5.000,00, alsmede €.500,00 per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Geen negatieve uitlatingen meer doen na de ravage die ze hebben aangericht maar dit bedrijf de hemel in prijzen (=eigen uitleg) .

Hoe durft een dergelijk beunhazen bedrijf dergelijke eisen te stellen, na de ravage die ZIJ heeft aangericht. Zalig zijn de simpelen van geest!

Alle klachten die gemeld zijn door mr. Ben