Klacht: Duizenden euro’s boete ondanks opzeggen zorgverzekering Univé

op 12 juli 2017 over Unive in de categorie Verzekering

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Wanneer je verzekerd bent bij Univé, zeg dan ONMIDDELIJK al je verzekeringen op! Het is een uitzonderlijk klantvijandige organisatie.

Op 11 juli 2014 heb ik mijn zorgverzekering bij Univé opgezegd vanwege vertrek naar het buitenland. Tweemaal zelfs, zowel telefonisch als schriftelijk. Bij terugkomst vond ik echter een stapel brieven van het CJIB. Univé heeft de verzekering gewoon door laten lopen en had mij aangemeld als wanbetaler. Duizenden euro’s onterechte schuld, waardoor ik ieder moment de kans loop om gegijzeld te worden.

Hoewel bijzonder slordig, kan een fout maken gebeuren. Een fout kan eenvoudig weer hersteld worden en dan is het probleem uit de wereld. Maar niet bij Univé!

Uiteraard heb ik Univé verzocht om deze vordering van het CJIB te vernietigen. De e-mail van Univé waarin de opzegging bevestigd wordt, heb ik aan ze verstuurd.

Na een paar dagen heen en weer berichten versturen, krijg ik uiteindelijk via Facebook als antwoord dat ik een onderzoek moet laten instellen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als ik dit niet doe, dan laten ze de verzekering gewoon doorlopen.. Nu al drie jaar na dato! Ik heb tot tweemaal toe die gedwongen verzekering van ze opgezegd. Zelfs hun fout (waarschijnlijk geen fout, maar opzet), weigeren ze te herstellen. Een fatsoenlijk bedrijf zou direct excuses aanbieden en direct contact opnemen met het CJIB om de onrechtmatige boetes te vernietigen.

Ik heb Univé aansprakelijk gesteld voor de schade indien ik gegijzeld wordt door hun toedoen voor een bedrag van € 5.000,- per dag of een deel hiervan.

Doe jezelf een groot plezier en zeg PER DIRECT al je verzekeringen bij Univé op!

Gewenste Oplossing:

Bij vernietiging van de onrechtmatige boetes bij het CJIB.

Bericht van Robin van Klacht.nl

8 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar Unive over deze klacht.

Reactie van de melder van de klacht pibiza

8 maanden geleden - Univé weet niet van ophouden. In een zojuist ontvangen bericht van een zekere Ellen Ligtenberg van de afdeling klachtenafhandeling (Ellen, zoek een andere baan) houdt Univé stug vol: ‘Om uw zorgverzekering te beëindigen per de juiste datum, kunt u uw Wet langdurige zorg rechten (Wlz) laten onderzoeken door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als de SVB aangeeft dat er geen Wlz rechten meer zijn, beëindigen wij alsnog de verzekering per de datum dat de Wlz rechten zijn gestopt. Wij ontvangen dan graag een kopie van de Wlz beslissing van de SVB. Ons standpunt Wij volgen de juiste procedure voor de beëindiging van uw Zorgverzekering. Graag ontvangen wij alsnog de gevraagde informatie. U kunt dit toesturen aan: ZVATeamBuitenland@vgz.nl.’ De juiste procedure van Univé betreft hier het obsessief in handen krijgen van een adres van een ex-verzekeringsnemer in het buitenland, zonder enig aantoonbaar doel of onderbouwing. Een legitieme en wettelijk geldende opzegging wordt keihard genegeerd, waarna de voormalige klant doodleuk wordt aangemeld als wanbetaler en wordt opgezadeld met duizenden euro’s onrechtmatige schuld en een continue kans op onrechtmatige gijzeling. 1. Een opzegging is een opzegging. Tweemaal opzeggen is zelfs dubbel op. Of dit nu een krantenabonnement of een huurovereenkomst betreft. Niet één partij ter wereld kan vervolgens onredelijke en niet onderbouwde eisen gaan stellen en anders weigeren de afzegging door te voeren. Dat heet namelijk chantage. Ik moet dus helemaal geen onderzoek laten instellen of ik nog ‘WiZ rechten’ heb (lees: verplichting tot betalen van nog meer geld). Ik heb het recht om een verzekering op te zeggen als ik die niet meer nodig heb. DAT is mijn recht! En ik heb het recht om niet als wanbetaler aangemeld te worden en duizenden euro’s schuld over mij uitgestort te krijgen. DAT is mijn recht! 2. Univé stelt in haar bevestiging van mijn opzegging op 11 juli 2014 dat ‘U kunt een adres in het buitenland doorgeven’. Er staat niet dat dit moet. Het is optioneel. Als het een verplichting zou zijn, dan zou de reden aangegeven moeten worden. 3. Een reden voor een verplichting van het doorgeven van een adres in het buitenland aan een voormalige zorgverzekeraar kan überhaupt niet gegeven kunnen worden. Het is namelijk in strijd met de privacywetgeving en ongetwijfeld meerdere wettelijke bepalingen, onder andere misleiding, machtsmisbruik en dwang. 4. Na de bevestiging van mijn afzegging op 11 juli 2014 is er nooit meer iets van Univé vernomen. Geen herinnering, niets. Men heeft de verzekering moedwillig door laten lopen, zonder mij daarvan op de hoogte te stellen. Hetgeen het allemaal nog kwalijker maakt. 5. Aangezien ik reizende ben heb ik niet eens een adres in het buitenland. 6. Het gaat niemand iets aan wat mijn eventuele adres is in het buitenland zou zijn. Als ik dit zou hebben, dan bepaal ik zelf wel aan wie ik dat doorgeef. Daar hoort absoluut niet een voormalige zorgverzekeraar bij. 7. Over vele jaren heb ik verplicht, dus onvrijwillig, grote sommen geld moeten betalen aan Univé. Daar heb ik amper 10% van weer terug gekregen in de vorm van zorg. Nooit en te nimmer dat er ooit nog 1 cent richting deze klantvijandige boevenbende zal gaan. Ik adviseer een ieder per direct te stoppen met het overmaken van geld naar deze club. Bevrijd jezelf voor het te laat is!

Alle klachten die gemeld zijn door pibiza