Klacht: Deur verkoop via babbeltruc en incassopoging anderhalf jaar na opzegging contract

maxbl op 18 september 2021 over PC Nederland in de categorie Computerwinkels

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Begin 2019 heeft mijn bejaarde moeder aan de deur getekend voor een PC support contract voor 119,95 per jaar. Wij ontdekten de afschrijving eind 2019 tijdens een verhuizing. Mijn moeder wist op dat moment niet (meer) dat zij getekend had en waarvoor. Aangezien wij als kinderen altijd alles regelen met PC en telefoon gaan wij er vanuit dat dit een babbeltruc is geweest. Omdat PC Nederland het door mijn moeder ondertekende contract kon laten zien en we druk waren met verhuizing hebben we het verlies toen maar genomen en geen verdere actie ondernomen. Wel is het contract beeindigd.

Augustus 2021 werd opnieuw een bedrag afgeschreven door PC Nederland voor het contract dat eind 2019 beeindigd was. Bij navraag bij PC Nederland was eerst sprake van een fout bij de ABN Bank en in de schriftelijke bevestiging later van een foute aanlevering naar ABN Bank. Wat mij betreft is deze verklaring weinig plausibel en roept deze op zijn minst twijfel op of PC Nederland een fout gemaakt heeft danwel bewust een incasso poging doet.

Ik raad iedereen aan die met PC Nederland te maken heeft gehad zijn bankrekening in de gaten te houden danwel de automatische incasso voor PC Nederland bij de bank te blokkeren. Mochten er meer situaties zijn waar incasso’s onterecht doorgevoerd zijn advisieer ik u ook uw Bank te benaderen om onderzoek te laten verrichten en op zijn minst een klacht te laten registreren bij de Bank.

Gewenste Oplossing:

Onderzoek door de Bank naar onterechte automatische incasso's door PC Nederland. Ik lees op klacht.nl namenlijk dat er op zijn minst één ander geval is waar het zelfde gebeurd is.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar PC Nederland over deze klacht.

Alle klachten die gemeld zijn door maxbl