Klacht: Vastgoedbeheerder verdient geld dankzij de ellende van hun huurders!

Js87 op 12 februari 2022 over De Bruyn en Tak NVM Makelaardij in de categorie Makelaars

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op enkele kundige werknemers na – vooral Jolanda – heb ik géén goede ervaringen met dit bedrijf.

De Bruyn en Tak Vastgoedmanagement:

• Verhuren woningen die in zeer slechte staat verkeren, praktisch onbewoonbaar zijn en laten huurders jaren in een bouwval leven.

• Beantwoorden e-mails over ernstige onderhoudsgebreken niet of pas na maanden.

• Laten verzoeken en vragen van huurders onbeantwoord.

• Zijn alleen in beweging te krijgen om het achterstallig onderhoud aan te pakken met dwang van gemeentelijke instanties, advocaten en de Huurcommissie.

• Verhelpen achterstallig onderhoud niet, onvolledig en/of op vergankelijke wijze.

• Laten asbest in huurwoningen door ondeskundig personeel verwijderen en stellen huurders bloot aan gezondheidsrisico’s ten gevolge hiervan.

• Komen gemaakte afspraken niet of ver na een acceptabele tijdsspanne na.

• Sturen onaangekondigd werknemers en aannemers langs.

• Zijn telefonisch onprofessioneel in hun uitlatingen naar huurders.

• Hebben geen oor voor persoonlijke omstandigheden die door toedoen van het verblijf in een onbewoonbare woning zijn ontstaan.

• Zijn alleen geïnteresseerd in geld en leggen bij calamiteiten het voordeel bij de huiseigenaar.

Toch een woning huren via De Bruyn en Tak Vastgoedmanagement? Bezint voor u begint:

• Neem bij de bezichtiging iemand mee met bouwkundige kennis.

• Inspecteer de woning en de algemene ruimten grondig!

• Onderzoek of er verborgen gebreken aanwezig zijn. Controleer de werkelijke staat van het pand; het balkon, boven eventuele verlaagde plafonds, in meterkasten en voorraadkasten.

• Inspecteer de muren, ramen, en of alle faciliteiten in de woning naar behoren werken én aan een moderne veiligheidsstandaard voldoen.

• Voor u iets tekent; Praat eerst met uw potentieel toekomstige buren in het pand over de historie van het gebouw. Zij kunnen u informeren over zaken die de huiseigenaar en vastgoedbeheerder het liefst verborgen houden. Medebewoners in het gebouw kunnen u daarmee potentieel behoeden voor een slechte beslissing.

Huurt u of wilt u huren bij De Bruyn en Tak Vastgoedmanagement?

• Bewaar elke schriftelijke correspondentie en neem alle telefoongesprekken op.

• Laat u niet afwimpelen met mondelinge of schriftelijke beloften over het verhelpen van onderhoudsgebreken. Wacht niet af maar kom meteen in actie!

• Schakel direct uw gemeente en Huurcommissie in bij het ontdekken van onderhoudsgebreken.

Vertrouwt u de staat van de woning en de algemene ruimten niet? Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is dat het vaak ook. Kijk verder voor een andere woning.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Gewenste Oplossing:

• Vrijstelling van alle huurachterstand die is opgebouwd als gevolg van het niet kunnen verblijven in een onbewoonbaar pand met ernstige onderhoudsgebreken.
• Restitutie van de betaalde huur tot het moment dat de woning vrij is van onderhoudsgebreken.
• Schadeloosstelling nav. het niet kunnen verblijven in de eigen woning en het ondeskundig laten verwijderen van asbest mbt. fysieke, mentale en materiele schade.
• Acceptatie van de aansprakelijkheidsstelling tbv. mogelijk toekomstige gezondheidsklachten na de ondeskundige asbestverwijdering.

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over De Bruyn en Tak NVM Makelaardij nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door Js87