Klacht: CERTIN incasso handelend voor Dutch Pharma, het houdt niet op …

op 06 februari 2014 over Cetin in de categorie klachtmelden

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Van CERTIN incasso ontvangen bericht :
Geachte heer/mevrouw …

Ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe, hebben wij tot op heden geen volledige betaling van u mogen ontvangen. De vordering wordt als dusdanig erkend.

Het totaal openstaande bedrag bedraagt: € 144,95

Door het uitblijven van betaling, voelt onze opdrachtgever Tetrix B.V. h.o.d.n. Dutch Pharma (hierna: opdrachtgever) zich genoodzaakt gerechtelijke stappen te ondernemen. In eerdere berichten hebben wij u er op gewezen dat daar extra kosten aan zijn verbonden. Die extra kosten bedragen minimaal € 238,93 en worden opgeteld bij het reeds openstaande bedrag. Zodra opdrachtgever ons het daartoe benodigde fiat geeft, zullen wij gerechtsdeurwaarderskantoor LAVG opdracht geven tot betekening van de dagvaarding. Mocht opdrachtgever over willen gaan tot gerechtelijke stappen, dan zullen wij haar adviseren beslag te laten leggen onder uw eigendommen. Dat kan betekenen dat opdrachtgever op grond van artikel 718 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op korte termijn beslag kan laten leggen op uw betaalrekening(en) en uitkering(en).

Gezien de hoge additionele kosten ten opzichte van het thans openstaande bedrag, wenst opdrachtgever u nog eenmaal de mogelijkheid te geven om deze kwestie in der minne te regelen.

U kunt de additionele kosten voorkomen door binnen 3 dagen na heden het thans verschuldigde bedrag ad. € 144,95 over te maken naar Stichting Beheer Derdengelden Certin Incasso ten bate van rekeningnummer 59.67.86.557 o.v.v. uw dossiernummer …

Wij verzoeken u notie te nemen dat dit als laatste aanbod tot minnelijke schikking dient te worden beschouwd. Hierna zal zonder verdere aankondiging over worden gegaan tot rechtsmaatregelen.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

Certin Incasso

Let op! Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Het beantwoorden van dit bericht is niet mogelijk. Wilt u hierop reageren dan kunt u ons telefonisch benaderen op bovenstaand telefoonnummer.

Gewenste Oplossing:

Publiekelijke excuses aan alle gedupeerden, stopzetting incassoprocedure(s), vergoeding kosten.

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Cetin

Alle klachten die gemeld zijn door dominic1950