Klacht: Bezwaarschrift ivm eigen bijdrage vervoersvoorziening Wmo

op 30 januari 2014 over CAK in de categorie klachtmelden

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Bezwaarschrift mbt eigen bijdrage Wmo (fietsvoorziening Saxonette)

Mijn kenmerk; 0000424593
A. Hoekstra
Hemmemastins 7
8925 GN Leeuwarden
BSM; 101931074
Tel. 058-22675347

Per 13 januari 2014 heb ik van het CAK een jaaroverzicht ontvangen omtrent de eigen bijdrage voor Zorg zonder Verblijf en Wmo. De elektische fiets (Saxonette) is in november 2012 toegekend en ook aangeschaft. In het jaaroverzicht wordt een maandelijks bedrag van €32,29 genoemd over de maanden november 2012 tot en met december 2013, in dezen 14 x €32,29. Ik heb hieraan voorafgaand geen beschikking ontvangen over hoogte en duur.

IK MAAK BEZWAAR TEGEN DIT BESLUIT EN VRAAG OM UITSTEL VAN BETALING;

Motivatie;
* Artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet bepaalt dat een ongehuwde persoon die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en waarvan het bijdrage plichtige inkomen niet meer bedraagt dan €23.295,= per jaar, maximaal €19,= per vier weken hoeft te betalen over een periode van 39 weken. In het kader via de landelijke afspraken, mogen gemeenten wel minder, maar niet meer vragen.
De Bijstandsuitkering die ik ontvang (te weten €880,16 per maand) is volstrekt ontoereikend om dit maandelijks bedrag te betalen.

* In de beschikking van de gemeente Leeuwarden waarin mijn aanvraag werd toegekend werd vermeld dat ik een eigen bijdrage zou moeten betalen. Dat kan ik me niet herinneren van het intakegesprek via het Wmo. In ieder geval is mij niet duidelijk geworden dat het om zo’n substantiële bijdrage zou gaan.

* Ondanks herhaaldelijke brieven en telefoontjes aan het CAK over de hoogte van deze eigen bijdrage, heb ik geen reactie en antwoord gekregen. Het heeft 14 maanden geduurd voordat ik bericht kreeg van het CAK. De rekentabel op de site van het CAK is door niet één van de drie instanties genoemd. (Wmo, de gemeente en CAK).
Ik ben van mening dat ik daarmee onvoldoende ben ingelicht en geen financiële keuze heb kunnen maken die bij mijn inkomen past.

* Bovendien maak ik bezwaar tegen het feit dat het CAK mij pas op 13 januari 2014 middels een jaaroverzicht op de hoogte heeft gebracht. Ik heb hieraan voorafgaand geen beschikking ontvangen en uitleg over de duur van deze maandelijkse bijdrage. Ook is geen acceptgirokaart of betalingsregeling aangeboden.

* Ik vind het billijk dat een eigen bijdrage wordt gevraagd, daar ik anders ook voor vervoer had moeten zorgen. Maar met mijn minimuminkomen zou ik wanneer ik gezond was geweest een fiets hebben gekocht voor maximaal €200,=, dit is ca. €7,50 per maand.

* Ik heb de fietsvoorziening toegewezen gekregen omdat ik chronisch ziek ben. Dit betekent tevens dat ik veel extra andere onkosten heb die niet (meer) vergoed worden via de Zorgverzekeraar of de Bijzondere Bijstand.
Te weten ca. €100,= per maand voor para-medische onkosten, de eigen bijdrage Zorgverzekering van €260,= per jaar en voor het komende jaar €200,= eigen bijdrage voor een cognitieve gedragstherapie binnen het GGZ geadviseerd door mevrouw * medisch adviseur *
U zult wellicht begrijpen dat ik hierdoor en door de eigen bijdrage Wmo onder het bestaansminimum kom. Ik heb derhalve een deskundige geconsulteerd om informatie in te winnen over deze materie.

Ik verzoek u dan ook om een nieuw besluit te nemen, waarin rekening wordt gehouden met artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet en mijn daadwerkelijke financiële draagkracht.

Met groet, A. Hoekstra

(Dit bezwaar is tevens schriftelijk verstuurd.)

Gewenste Oplossing:

Herziening van de eigen bijdrage afgestemd op mijn minimuminkomen en rekening houdend met andere kosten ivm chronische ziekte.

Ontvangstbevestiging CAK.

Beschikking met bedragen, periode en betalingsgegevens.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door CAK in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat CAK een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

CAK

Heeft op 30 januari 2014 om 15:42 geantwoord

Geboden Oplossing:

Wij hebben contact opgenomen met deze klant. Deze klant heeft ook zorg thuis. Hier betaalt zij haar maximale periodebijdrage voor. Voor het gebruik van haar elektrische fiets hoeft zij geen extra bijdrage te betalen. Deze klacht hebben wij niet als bezwaar behandeld. Een bezwaar kan alleen met een ondertekende brief ingediend worden. Deze klacht is hiermee opgelost.

Alle klachten die gemeld zijn door A. Hoekstra