Klacht: Bewijs van betaling toch achteraf administratiekosten betalen

op 22 juli 2015 over Afterpay in de categorie Betalingsdiensten

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik heb bij Omoda een bestelling geplaatst; deze via de link van afterpay voldaan op hun eigen betaalsite. Kreeg de bevestiging dat ik het bedrag voldaan had (hier een foto van gemaakt en naar afterpay toegestuurd) Op de dag van betaling ontvang ik uren later een betalingsherinnering verhoogd met 12,50 administratiekosten.

Inmiddels al verscheidene mensen gemaild dat ik betaald heb voordat de betalingsherinnering toegestuurd werd en dat ik als consument toch mag vertrouwen dat hun eigen betalingssysteem adequaat werkt.

Ontvang iedere keer dezelfde mail dat er nog een bedrag open staat van 12,50 en dat die gewoon betaald moeten worden. Terwijl hun systeem aangeeft dat ik heb betaald!!

Gewenste Oplossing:

administratiekosten kwijtschelden

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Afterpay over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

5 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Afterpay in behandeling genomen

Bericht van Afterpay

5 jaren geleden - Geachte mevrouw Cahuzak,Hartelijk dank voor uw bericht. In uw bericht geeft u aan dat u op de uiterste betaaldatum uw factuur betaald heeft, echter is dit niet het geval. Uw betaling ad € 178,45 hebben wij ontvangen op 13 juli 2015 en in mindering gebracht op het meest recente betaaloverzicht dat u van ons hebt ontvangen. Alleen was de uiterste betaaldatum van dit factuur 9 juli 2015. AfterPay hanteert standaard een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum zoals vermeld op de oorspronkelijke (digitale) factuur die u destijds van ons hebt ontvangen. Na vervallen van deze betaaltermijn hebben wij u kosteloos nog een betaal herinneringstermijn van 14 dagen geboden. In deze herinnering stond een uiterste betaaldatum waarna AfterPay administratieve kosten in rekening brengt in verband met uitblijven tijdige betaling. Conform de wet is AfterPay gerechtigd bij overschrijden van betaaltermijnen extra kosten in rekening te brengen ter dekking van de extra kosten die wij maken in verband met inning van het openstaande bedrag. U heeft door uitblijven twee keer een nieuwe acceptgiro ontvangen met administratieve kosten. Het restant openstaande saldo betreft € 12,50. Vriendelijk willen wij u verzoeken het openstaande bedrag binnen 5 dagen na versturen van deze email aan ons over te maken. U kunt de € 12,50 overmaken op: • IBAN: NL24ABNA0598152180; • ten name van AfterPay te Heerenveen; • onder vermelding van het AfterPay kenmerk 213393172. Wij vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn geweest en hopen dat u in de toekomst weer gebruik maakt van AfterPay. Met vriendelijke groet, Monique Klantenservice AfterPay AfterPay is een handelsnaam van arvato Finance B.V. Postbus 434 8440 AK Heerenveen T: 0900 – 40 50 60 2 W: www.afterpay.nlHeeft u nog vragen? 'Klik dan hier om onze veelgestelde vragen te bekijken op de website' Mocht het antwoord op uw vraag er niet tussen staan, dan kunt u ook bellen met de Klantenservice van AfterPay, 0900 - 40 50 60 2 (70 cent per gesprek) of stuur een e-mail naar [email protected] Onze medewerkers helpen u graag. Please consider the environment before printing this e-mail Disclaimer Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit e-mailbericht bent, verzoeken wij u vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te stellen en om het bericht van alle locaties in uw computer en netwerk te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit e-mailbericht en/of deze informatie is niet toegestaan. Indien dit gebeurt kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. arvato Finance B.V., handelende onder de naam AfterPay is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.Tenslotte geven wij u het advies om alle inkomende e-mails en bijlagen te controleren op de aanwezigheid van virussen. Hoewel de verzender fysieke, elektronische en procedurele maatregelen heeft getroffen om niet publieke informatie te beschermen en al haar digitale informatie tegen virussen te beschermen, aanvaardt de verzender van dit bericht geen aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door een virus die per abuis met het versturen van deze e-mail mee is gekomen.arvato Finance B.V. is statutair gevestigd te Heerenveen onder KvK nr. 08203350 en behoort tot de Bertelsmann-groep arvato Financial Solutions.

Alle klachten die gemeld zijn door Juna18