Klacht: betalingen

op 25 juli 2017 over UseNext in de categorie Hostingbedrijven

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Best usernet.nl on 13/03/2017.
In the 14-day trial at Usenext. I did not like it. And I have quit within a week via Usenext. Never got an atomatic confirmation or never had it. In the 3 months I have already received a payment for 1-Italy (san remo) 2-via Germany (onsnabruck 3-Belgium (Contribution)
For a sum of 110.96 euros and Usernet never used and that you can see.and you can contro that
Please do not bother me with bills.
I thank you for the good cooperation and misunderstanding can help everyone.

Mr Jaques Christian

Gewenste Oplossing:

Best usernet.nl op 13/03/2017.
In de proefperiode van 14 dagen bij Usenext.Dat beviel me niet.En ik heb binnnen een week via Usenext opgezegd.En heb nooit een atomatische bevesteging gekrijgen of nooit gehad. In de 3 maanden heb ik al ingebrekstelling voor betaling ontvangen 1-Italie ( san remo ) 2-via duitsland ( onsnabruck 3 -via belgie (Contentie )
voor een som van 110,96 euro en Usernet nooit gebruikt en dat kunnn jullie nazien.
Gelieve me niet meerlastig te valen met rekeningen.
Ik bedankt jullie voor de goede medewerking en misverstand kan iedereen tegen komen. en dat kunnen jullie contoleren

Alle klachten die gemeld zijn door christian114