Klacht.nl Awards 2019

De Klacht.nl Award 2019 wordt uitgereikt aan ondernemingen die meer dan 50 klachten per jaar ontvangen en op meer dan 95 procent van de klachten reageren en een oplossing plaatsen.

Er kwamen in 2019 ruim 65.000 klachten binnen en van die klachten werd bijna 35% opgelost.

Meeste klachten
De meeste klachten stonden ook in 2019 weer op naam van de categorie ‘Koeriers- en postbedrijven’. Maar liefst 6.600 klachten werden er gemeld. Op de tweede plek staat de categorie ‘Supermarkten’  met 3.200.  Ook het Openbaar Vervoer heeft een slecht jaar achter de rug, met 2.600 klachten staan zij op de derde plek.

Beste klachtoplossers
Voorkomen is beter dan genezen, dat bewijzen de categorieën ‘Betalingsdiensten en ‘Kranten – Landelijk’. Zij zagen het aantal klachten in 2019 flink dalen.

Over Klacht.nl
Klacht.nl is de grootste klachtensite van Nederland en ‘helpt klachten oplossen’. Enerzijds door consumenten de mogelijkheid te bieden een klacht te melden, anderzijds door bedrijven te helpen om in contact te komen met de desbetreffende klager om een oplossing te kunnen bieden. Klacht.nl heeft dus een positieve insteek en is geen anonieme klaagmuur. Klacht.nl laat zich niet uit over de inhoud van de klacht, maar biedt een platform voor een dialoog tussen consument en bedrijf.