Klacht: Automatische verlenging abonnement op De Stentor

op 20 mei 2016 over Wegener in de categorie Kranten - Landelijk

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

1. Op 22-10-2015 heeft mijn vrouw A.H. van der Zon-Visser via colporteur Pim Perk een abonnement op De Stentor afgesloten voor 6 maanden op mijn naam J.A.J. van der Zon. Zij heeft het inschrijfformulier ondertekend.
Volgens mij is dit sowieso niet rechtsgeldig, maar omdat zij de welkomstpremie wenste van een aantal 1/5e staatsloten, heb ik het maar zo gelaten. Uw colporteur heeft geen controle uitgevoerd op de bankpas en de daarop vermelde naam. Zeer slordig en daardoor is er in het begin ook veel fout gegaan. Het IBAN nummer was ook foutief ingevuld.

2. Op het inschrijfformulier staat in grote letters dat het abonnement geldt voor 6 maanden. Onderaan het formulier staat in zeer kleine letters dat na het actieabonnement het reguliere tarief geldt tot wederopzegging. Persoonlijk vind ik dit lijken op bedrog; op zijn minst acht ik dit misleidend. Onder “Handtekening voor akkoord” zijn drie vakjes doorgekruist en niet zwart gemaakt. Dit houdt m.i. impliciet in dat het abonnement voor 6 maanden gold !!!

3. Op het inschrijfformulier staat dat afhankelijk van de postcode de regionale editie wordt bijgevoegd. Dalfsen ligt in de Vechtstreek en promoot dat ook. Als bijlage werd dan ook “De Vechtstreek” verwacht. Helaas ontvingen wij, ondanks meerdere keren de vraag om de bijlage “De Vechtstreek” meestal de bijlage “Zwolle” .

4. Omdat ik al vermoedde dat er nog meer fouten zouden worden gemaakt, heb ik op 21-1-2016 een e-mail gestuurd naar klantenservice@destentor.nl met o.a. de mededeling dat het abonnement per 1-5-2016 beëindigd diende te worden. De bewering dat deze e-mail bij u niet ontvangen is, klinkt zeer ongeloofwaardig ( info van medewerkster 088-0139960).

5. Op 2 mei j.l. werd door Wegener Media BV via automatische incasso € 31,95 afgeschreven van onze ING bankrekening voor de periode 1/5 t/m 31/5-2016. Omdat wij het abonnement voor 6 maanden hebben afgesloten, zijn wij ervan uitgegaan dat dit op een vergissing berustte, hebben wij dit bedrag op onze rekening hebben laten terugboeken. E.e.a. is op 5 mei aan klantenservice@destentor.nl bevestigd.

6. Gedateerd 9 mei ontvingen wij een herinnering om het abonnementsgeld alsnog te voldoen. De nota is op 11 mei d.a.v. door mijn vrouw teruggestuurd naar de Burg.Drijbersingel 39 te Zwolle, vergezeld van onze e-mails van 21/1 en 5/5-2016.

7. Op 18 mei ontving ik een e-mail van José Nijkamp van De Lezersservice de Stentor waarin is vermeld dat geen opzegging in uw administratie genoteerd stond. Hoe is het mogelijk !!
Zij verzocht mij telefonisch contact op te nemen met 088-0139960.
Met de dame in kwestie, die ik toen aan de lijn kreeg, viel niet te praten. Zij beriep zich op allerlei formele bepalingen en wenste niet het abonnement per direct te beëindigen, omdat dit technisch niet mogelijk was. Later bleek dit wel mogelijk, maar dit werd alleen gedaan bij overlijdensgevallen. Bij de gratie gods wilde zij het abonnement wel stopzetten per 16 juni a.s. U begrijpt dat ik daarmee niet akkoord kan gaan en ik heb haar verteld dat ik een klacht wil indienen. Zij verwees mij daarvoor naar de website.

Resumerend stel ik dat het abonnement voor 6 maanden en niet langer is aangegaan. Ik wens niet de dupe te worden van administratieve fouten, misleiding en wat dies meer zij uwerzijds.
Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

J.A.J. van der Zon, Relatienummer 13909226.
Haersolteweg 17 G146, 7722SE Dalfsen.
Mobiel: 06-476 99 460 .
e-mail: hazonvi@planet.nl .

Gewenste Oplossing:

Ik ben tevreden als het abonnement met terugwerkende kracht per 1-5-2016 wordt beëindigd , de nota over mei wordt gecrediteerd en excuses worden aangeboden.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Wegener

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Wegener nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door j.a.j. van der Zon