Klacht: Onopgeloste klacht over hardnekkige strepen in toilet.

op 04 oktober 2017 over AM Badkamers in de categorie Badkamer bedrijven

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

DE KLACHT
Onopgeloste klacht over hardnekkige strepen in toilet.
Toen wij in september 2016 AM badkamers uit Delden attendeerden op onze klacht over streepvorming in ons gastentoilet, hadden we nog de indruk, dat AM badkamers haar klanten en dus klachten serieus neemt!
Inmiddels zijn we (helaas) wijzer en zeer ontevreden over:
A) zowel hun wijze van klanten tegemoet treden als
B) de uiteindelijk geboden oplossing.
Onze diverse mails, gedateerd d.d. 21 maart, de aansluitende reminders d.d. 4 mei, 7 juli en tenslotte 7 september 2017, (noodzakelijk omdat telkens niet of maar half werd gereageerd), vormen het overtuigende bewijs voor onder A) gemelde onvrede. AM badkamers toezegging, om ons terugkoppeling te geven, werd tot heden niet nagekomen.

Een schoonmaakadvies van producent V&B haalde, ondanks gedane inspanningen, in de praktijk niet deze hardnekkige strepen weg. Zie de recent gemaakte foto.
De oorzaak, door AM omschreven als kalkaanslag, is o.i. te wijten aan het ontbreken van een beschermlaag (glazuur) in dit toilet, die juist dit soort streepvorming moet voorkomen.
Hoe is het anders te verklaren, dat het op het andere toilet, ook geleverd door AM badkamers, zich dit probleem helemaal niet voordoet. De beschermlaag, die dit soort problemen voorkomt, is hier zichtbaar beter aangebracht.

Gewenste Oplossing:

Deze klacht heeft voor ons inmiddels onacceptabele vormen aangenomen! Zeker gezien de verstreken tijdspanne van ruim 1 jaar! We eisen nu op korte termijn de enige adequate oplossing:
vervanging van het desbetreffende toilet. Dat is, gezien bovenstaande, de enige manier om dit hardnekkige probleem goed en volledig op te lossen!

Alle klachten die gemeld zijn door Jan Assink