Klacht: 1 dag voor contract tekening onterecht woning afwijzen

op 15 juni 2015 over Actys in de categorie Woningcorporaties

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik ben al 5 weken bezig met Actys wonen omdat ik had gereageerd op een flatje (Oostervenne 236) .
Ik had geen Premium account en volgens Actys Rotterdam was dit niet perse nodig en kwam dit wel zodra we het contract zouden opstellen.

Stap 1 was reageren en bezichtigen, na bezichtiging hoorde ik dat ik in aanmerking kwam op de woning, a fijn dat heb ik gelijk duidelijk gemaakt en alles in gang gezet.
Stap 2 was de gevraagde documenten te leveren die hun nodig hadden, denk hier aan IB60, GBA, Huisvestigingvergunning van Gemeente Purmerend en kopie ID 1 maand recente werkgeversverklaring en bankafschriften 3 maanden.
Alle documenten zijn gestuurd en goedgekeurd door Actys en de gemeente.. Actys wilde op dag van contract tekening 1715 euro, waardoor mijn bescherming bewind heeft gecontact of dit in 2 termijn kon.. ik kreeg 1 uur later een email met daar in dat het opeens niet door gaat, terwijl de krediet check goedgekeurd was en hun zeker zijn van betaling, zoals besproken.

Gewenste Oplossing:

Ik ben onterecht op de laatste dag voor huurtekening contract afgewezen omdat mijn beschermingsbewindvoer contact opnam of die 1715 in 2 termijnen kon.
Actys wonen gaf aan niet op de hoogte te zijn van het traject, terwijl dit een vrijwillig traject is, ik zit dus niet in de WSNP, hier door hebben ze binnen een half uur beoordeeld dat ik de woning opeens niet meer krijg, terwijl ik hier schriftelijk als mondeling een overeenkomst ben aangegaan voor de woning, ik voldoe aan alle eisen en ik zie in geen 1 voorwaarden dat er geen bescherming bewind mag wezen die me betalingen uitvoert om mijn administratie op orde te houden.
Ik heb 39 euro betaald voor de vergunning, ik heb 13 euro betaald, en vakantie dagen opgenomen om te verhuizen voor niks.. beschermingbewind heeft gebeld om aan te geven dat bankafschriften dit ook al stond en dat de krediet check goed gekeurd is, en dat ze geen recht hebben om mij af te wijzen hier op. ik wil de huur woning waar ik recht op heb zoals afgesproken is, jullie geven aan getekend en wel dat een mondelingen als telefonisch overeenkomst bindend is.
verder zie ik nergens in de voorwaarden dat er als je uit de krediet check goedgekeurd bent niet in een beschermings bewind traject mag zitten waar ik zelf 130 euro per maand voor betaal en niet eens een WSNP traject is.
Ik wil graag de woning zoals besproken is en goedgekeurd is volgens Noortje.

Ik heb alle email met daar in de informatie dat ik gewoon de woning krijg volgens Actys.

Bericht van

4 jaren geleden - Geachte heer Möller,Wij betreuren u te hebben moeten mededelen dat wij de woning in Purmerend niet aan u hebben kunnen verhuren. De dag voordat u een afspraak had voor contractondertekening werd er door uw bewindvoerder contact met Actys Wonen opgenomen. Wij waren eerder niet door u geïnformeerd dat u onder bewind staat. De reden dat uw bewindvoerder contact opnam was om de ingangsdatum van het contract te bespreken, de betaling van de eerste 2 weken zouden een probleem vormen. Wij hebben geïnformeerd naar de reden dat u onder bewind staat en gevraagd om inzicht in uw schulden te krijgen. Uw bewindvoerder heeft ons, met uw goedkeuring, inzicht gegeven in uw betalingsgeschiedenis. Wij ontvingen een overzicht waaruit wij op moeten maken dat u bij verschillende partijen betalingsproblemen heeft en dat er sprake is van schulden. Deze informatie was bij ons eerder niet bekend. Nu wij wel beschikken over deze informatie hebben wij onze beslissing moeten herzien en moeten concluderen dat wij het risico niet kunnen nemen om een woning aan u te verhuren.Het spijt ons u niet anders te kunnen informeren.Met vriendelijke groet, Actys Wonen bv

Reactie van de melder van de klacht Remon89

4 jaren geleden - Ik ben het hier totaal niet mee eens. Jullie hebben nooit gevraagd naar schulden of dat ik onder bewind sta, laat even duidelijk zijn, ik sta niet onder bewind, ik heb dit zelf aangevraagd om mijn administratie op orde te houden. Verder werd er gevraagd om huur achterstand en dat heb ik niet. Nergens in de voorwaarden staat dat er geen schuld mag zijn bij overige partijen en een beschermingsbewindvoer, zo ja zie ik dat graag in de voorwaarden terug ? aangezien jullie kredietcheck bij Expedian goedgekeurd is en jullie mijn 3 maanden bankafschriften hebben bekeken en ook goedgekeurd is is dit een onterechte afwijzing. Uit de expedian Check had dan naar voren moeten komen dat ik de woning niet hoor te krijgen en dat was in dit geval niet zo. Mijn budget en mijn betalingen en regelingen staan ook op de bankafschriften van 3 maanden die ik moest afgeven voor dat jullie de woning hadden toegewezen aan me, hoe verklaren jullie dat dan ? Aangezien er uit het expedian en backafschriften bleek dat het geen probleem was volgens jullie.. Is dit dan een fout van jullie dat je jullie niet alle documenten goed nakijken ? niet mij een woning ontnemen terwijl bij jullie de fout ligt. Ik heb jullie hoofdkantoor ook hier van op de hoogte gebracht, en dit word verder ook juridisch nagekeken.

Bericht van

4 jaren geleden - Geachte heer Möller,Wij vragen onze kandidaten om basis informatie aan te leveren. Wanneer het ons nodig lijkt dan zullen er aanvullende documenten opgevraagd worden. Onze eerste beslissing om een woning aan u toe te wijzen was een beslissing op basis van niet volledige informatie. De aanvullende informatie waar wij later over beschikten, hebben wij uiteraard meegenomen in onze overweging en heeft ons doen beslissen de woning niet aan u te kunnen verhuren. Wij blijven bij ons laatste standpunt.Met vriendelijke groet, Actys Wonen bv

Reactie van de melder van de klacht Remon89

4 jaren geleden - Ik ben genoodzaakt wegens mijn recht, en bindend en getekend formulier door jullie en alle bewijsstukken in te leveren bij het juridische loket.Ik krijg hiervoor een advocaat toegewezen om verdere stappen te ondernemen. Aangezien jullie op onrechtsgeldige reden de huurwoning afwijzen op het moment van goedkeuring en een schriftelijk bindend overeenkomst zijn aangegaan om het huur contract te tekenen. Volgens de jurist is het namelijk zo dat Actys wonen het niet in de huur en inschrijf voorwaarden heeft staan dat er geen bewindvoer mag zijn, en mogen afwijzen op stukken van derde die ze niet zelf tot hun beschikking hebben. Volgens mijn jurist heb ik hierdoor mijn huidige huurwoning verloren vanwege het niet nakomen om het te verhuren per 01-06 zoals afgesproken zou zijn, en hierdoor me huidige huurwoning ben verloren door het opzeggen van mijn woning (1 maand opzegtermijn) Hier door is Remon dakloos geworden, omdat Actys wonen hun schriftelijke beloftes niet na zijn gekomen. De Jurist gaf ook aan dat iemand niet mag afgewezen op bescherming bewind traject die zelf tot stand is gekomen en de client zelf maandelijks betaald voor zijn/haar administratie, en als dit zo is dat het duidelijk naar gevraagd diende te worden voor het goedkeuring selectie had plaatsgevonden. Dat is niet gebeurt aangezien de woning al was toegewezen aan Remon door Noortje van Actys Rotterdam. Een beschermingbewind houd in dat de client zich bezig houd met zijn financieen en dat ze opgelost worden of opgelost zijn, de halve wereld bevolking heeft een lening gehad bij de bank en daardoor zou diegene dus geen huis kunnen krijgen ? Volgens de wet is dit geen geldige reden tot afwijzing. De Client zit niet in een WSNP traject waardoor die dus geen bewijs had hoeven te leveren voor zijn krediet geschiedenis, deze hadden jullie op moeten vragen bij een krediet onderzoeker of gelijk dienen te vragen bij de selectie. Dit is echter niet gebeurt, uit alle bewijsstukken haal ik uit dat er enkel afgewezen kan worden op huur achterstand, en dat heeft Remon niet. Daarna werd er gezegd tegen dat ie moet aangeven op de website Actys wonen dat ie bij overige uitgavens had moeten aangeven dat er schulden zijn die maandelijks worden ingelost. Na de website bekeken te hebben, is dit niet waar, er staat enkel overige inkomsten, of te wel geen overige uitgavens zoals Lotte had gezegd. Mijn client heeft de 3 maanden bankafschriften verzonden als eis van jullie, hier uit staat duidelijk dat er leefgeld word overgemaakt en alle overige betalingsregelingen die getroffen zijn met de schuldeisers. Word hier niet goed naar gekeken terwijl er wel om gevraagd word ? Aangezien jullie alle informatie al hadden en het toch hebben goedgekeurd, dit is een toezegging of te wel bindend.Verder is er door Rianne een onbeschofte mail met Remon in de CC gezet, wat blijkbaar niet de bedoeling was van Rianne maar toch is aangekomen.Wij eisen dat Remon alsnog de woning krijgt toegewezen zsm, om zo de klacht af te handelen, aangezien er anders een rechtszaak dient te komen.

Reactie van de melder van de klacht Remon89

4 jaren geleden - Graag reactie op de klacht. Dit neemt te veel tijd in beslag, graag zsm actie ondernemen.

Reactie van de melder van de klacht Remon89

4 jaren geleden - Jurist: Mijn Cliënt wacht nu al 8 dagen tot de klacht word opgelost. Dit neemt teveel onnodig tijd in beslag waardoor mijn Cliënt genoodzaakt is een rechtszaak aan te spannen tegen Actys Wonen.Graag de klacht afhandelen volgens het wettelijk procedure.Met vriendelijke groet, Stefan VerdonkJurist & Mediator

Bericht van

4 jaren geleden - Geachte heer Möller,Aangezien u ons via diverse kanalen benadert, hebben wij u reeds laten weten u per e-mail te zullen beantwoorden. Wij gaan het gesprek niet via meerdere kanalen met u aan. Correspondentie van uw jurist kunt u toesturen naar ons correspondentie adres:Actys Wonen Rotterdam Postbus 1604 3000 BP te RotterdamWij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.Met vriendelijke groet, Actys Wonen bv

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Actys in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Actys een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Reactie van de melder van de klacht Remon89

3 jaren geleden - Ik heb geen reactie van Actys gekregen met een oplossing hoor ? Graag de klacht weer op onopgelost zetten aub.Oplossing bedrijfBedrijf heeft nog geen oplossingStaat er !!!

Bericht van

3 jaren geleden - Geachte heer Möller, Aangezien u ons via diverse kanalen benadert, hebben wij u reeds laten weten u per e-mail te zullen beantwoorden. Wij gaan het gesprek niet via meerdere kanalen met u aan. Correspondentie van uw jurist kunt u toesturen naar ons correspondentie adres: Actys Wonen Rotterdam Postbus 1604 3000 BP te Rotterdam Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Actys Wonen bv

Actys

Heeft op 26 oktober 2015 om 09:57 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer Möller, Aangezien u ons via diverse kanalen benadert, hebben wij u reeds laten weten u per e-mail te zullen beantwoorden. Wij gaan het gesprek niet via meerdere kanalen met u aan. Correspondentie van uw jurist kunt u toesturen naar ons correspondentie adres: Actys Wonen Rotterdam Postbus 1604 3000 BP te Rotterdam Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Actys Wonen bv

Heeft op 26 oktober 2015 om 10:17 geantwoord

We gaan dit niet met een brief oplossing afwimpelen !! leven in 2015, alles kan tegenwoordig via internet.
Fix het nou maar gewoon.

Reactie van de melder van de klacht Remon89

3 jaren geleden - We gaan dit niet met een brief oplossing afwimpelen !! leven in 2015, alles kan tegenwoordig via internet. Fix het nou maar gewoon.

Alle klachten die gemeld zijn door Remon89