Klacht: niet aanvaarden van schadeclaim

castrooke op 20 januari 2012 over Achmea Vitale in de categorie Verzekering

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Betreft schadeclaim met kenmerk Q344768 LB11,behandeld door Dhr P van Achmea,deze verklaarde dat wanneer een andere partij verzekeraar dekking biedt zij niet hoeven over te gaan tot schadeafhandeling,echter na 5 jaar nog niets geregeld,echter bied Belgisch recht geen dekking,dat wisten zij ook wel bij Achmea,zou het fijn vinden als ze de zaak een grondig bestudeerden,en mischien een handje helpen,hebben per slot van rekening ook de premie’s opgestreken.
Je laat als verzekeraar niet toe dat je klanten schade lijden,als je bij machte bent dit op te lossen.
Ze verklaren zelf dat de WAM polis van Probus hiervoor aansprakelijk is,en gedekt en erkend.
Is het niet zo dat Achmea als verzekeraar de schade moet verhalen bij Probus dan.

Gewenste Oplossing:

Oplossen van de schade die geleden is ,en de loonderving over die jaren.

Alle klachten die gemeld zijn door