Klacht: 1 minuut ongevraagd werk = 96 euro

op 01 september 2016 over Ista in de categorie Installatiebedrijven

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Mijn verwarming in de keuken is een tijd terug verwijderd. Hierop stond een warmtemeter van Ista. Na een tijdje kreeg ik een afspraakbrief in de brievenbus dat 1 van mijn warmtemeters niet uitleesbaar zou zijn. Deze afspraak kon ik niet annuleren. Wel kon ik tussen 14.30 en 15.30 een mobiel nummer bellen. Aangezien ik op dat moment werk en niet in staat ben om te bellen, had ik geen andere optie dan een aantal dagen wachten tot de afspraak.

Een aantal dagen later belde een medewerker van Ista aan. Ik legde netjes uit dat de verwarming verwijderd was tijdens de verbouwing van mijn keuken en dit werd op een papier genoteerd en ondertekend door ons beide.

Ongeveer een maand later kreeg ik hier een rekening van. Totaal 96,80 euro (bestaande uit bezoekkosten en ‘wijziging bestand’). In totaal is de medewerker 1 minuut binnen geweest. Indien er een telefoonnummer aanwezig was die op redelijke tijdstippen te bereiken was, had ik deze wijziging telefonisch door kunnen geven en was er geen enkele noodzaak voor een afspraak geweest.

Bovendien is het tarief dat gerekend wordt onredelijk hoog. Ter vergelijking: een consult bij een huisarts van 20 minuten heeft een tarief van circa 14 euro. Hier zijn alleen de administratieve kosten voor het verwijderden 1 warmtemeter uit het systeem al 22,50 exclusief BTW.

Gewenste Oplossing:

- Ik ben niet de opdrachtgever geweest van dit bezoek;
- Ik had onvoldoende mogelijkheid de ongevraagde afspraak te annuleren c.q. de wijzinging op een andere manier door te geven;
- Het bedrag voor dit ongevraagde bezoek is onredelijk hoog;
- Ik ben vooraf niet ingelicht dat er voor mij kosten verbonden zijn aan dit bezoek.

Gezien deze punten samen vind ik de factuur onterecht en onredelijk. Vandaar dat ik wil dat deze ongeldig verklaard wordt.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Ista over deze klacht.

Bericht van Ista

1 jaar geleden - Geachte heer De With, Naar aanleiding van uw klacht over de onredelijke hoge kosten voor het korte bezoek van onze monteur in verband met uw verwijderde keukenradiator deel ik u het volgende mee. U geeft aan dat u niet de opdrachtgever bent geweest van dit bezoek. Dat klopt inderdaad. Voor de verwerking van de meterstanden per 30 juni 2016 voor de jaarlijkse afrekening werd er geconstateerd dat de meterstanden van uw keukenmeter vanaf 17 mei 2016 door ons werden ontvangen. Aangezien u de verwijdering van uw keukenradiator niet tijdig aan ons heeft doorgegeven, heeft onze monteur de opdracht gekregen om na te gaan waardoor de meterstanden van de betreffende meter niet meer door ons werden ontvangen. Een meter kan namelijk ook defect zijn. Daarnaast merkt u op dat de bereikbaarheid van onze monteur tussen 14.30 en 15.30 uur u door uw werk niet schikte. U had er echter voor kunnen kiezen om contact met ons kantoor op te nemen of voor het sturen van een e-mail. Dan hadden wij onze monteur kunnen verzoeken om een telefonische afspraak met u te maken. Vervolgens ontving u voor het korte bezoek van onze monteur een factuur van € 96,80. U vindt dit een onredelijk hoog bedrag voor een bezoek van volgens uw zeggen 1 minuut. Hoewel u de verwijdering van uw keukenradiator alsnog telefonisch aan ons had willen doorgeven, had een bevestiging hiervan alsnog van uw beheerder nodig geweest. Het is namelijk van belang dat alle aanwezige radiatoren in een woning van een meter zijn voorzien en dat een verwijderde radiator ook echt weg blijkt te zijn. Dat u vooraf niet over de kosten van het bezoek bent geïnformeerd, is juist. Wij hebben dan ook een serviceovereenkomst met uw beheerder. De factuur voor het bezoek werd dan ook aan uw beheerder gestuurd. De beheerder heeft mogelijk deze factuur aan u doorgestuurd dan wel de kosten aan u doorberekend. Hoewel ik uw reactie over de hoogte van de kosten voor dit korte bezoek begrijp, wil ik nog onderstaande toelichting op de berekende kosten geven. De kosten omvatten niet alleen het bezoek van onze monteur maar ook de verwerking in onze administratie die hieruit voortvloeit. Doordat de standen van de keukenmeter niet door ons werden ontvangen, hebben wij een controleopdracht voor onze monteur in het systeem gezet. De dag erna wordt er een opdrachtbon geprint en deze wordt naar de desbetreffende monteur gestuurd. De monteur schrijft u vervolgens aan waarna hij een bezoek brengt aan uw woning. Ook de reistijd van de monteur zit verdisconteerd in de doorbelaste kosten. De ingevulde opdrachtbon wordt vervolgens door onze monteur teruggestuurd om daarna te worden binnen geboekt. De opdracht bon wordt vervolgens naar de desbetreffende afdeling gestuurd waarna deze verder verwerkt dient te worden en de keukenradiator uit het systeem wordt gehaald. Hierna volgt er een factuur die naar uw beheerder wordt gestuurd. Ik verwacht dat ik hiermee de door ons doorberekende tarieven nader heb toegelicht. Op grond hiervan kan ik helaas niet aan de door u gewenste oplossing om de factuur “ongeldig” te verklaren, tegemoet komen. Met vriendelijke groet, ista Nederland B.V.

Bericht van Ista

1 jaar geleden - Geachte heer De With, Naar aanleiding van uw klacht over de onredelijke hoge kosten voor het korte bezoek van onze monteur in verband met uw verwijderde keukenradiator deel ik u het volgende mee. U geeft aan dat u niet de opdrachtgever bent geweest van dit bezoek. Dat klopt inderdaad. Voor de verwerking van de meterstanden per 30 juni 2016 voor de jaarlijkse afrekening werd er geconstateerd dat de meterstanden van uw keukenmeter vanaf 17 mei 2016 door ons werden ontvangen. Aangezien u de verwijdering van uw keukenradiator niet tijdig aan ons heeft doorgegeven, heeft onze monteur de opdracht gekregen om na te gaan waardoor de meterstanden van de betreffende meter niet meer door ons werden ontvangen. Een meter kan namelijk ook defect zijn. Daarnaast merkt u op dat de bereikbaarheid van onze monteur tussen 14.30 en 15.30 uur u door uw werk niet schikte. U had er echter voor kunnen kiezen om contact met ons kantoor op te nemen of voor het sturen van een e-mail. Dan hadden wij onze monteur kunnen verzoeken om een telefonische afspraak met u te maken. Vervolgens ontving u voor het korte bezoek van onze monteur een factuur van € 96,80. U vindt dit een onredelijk hoog bedrag voor een bezoek van volgens uw zeggen 1 minuut. Hoewel u de verwijdering van uw keukenradiator alsnog telefonisch aan ons had willen doorgeven, had een bevestiging hiervan alsnog van uw beheerder nodig geweest. Het is namelijk van belang dat alle aanwezige radiatoren in een woning van een meter zijn voorzien en dat een verwijderde radiator ook echt weg blijkt te zijn. Dat u vooraf niet over de kosten van het bezoek bent geïnformeerd, is juist. Wij hebben dan ook een serviceovereenkomst met uw beheerder. De factuur voor het bezoek werd dan ook aan uw beheerder gestuurd. De beheerder heeft mogelijk deze factuur aan u doorgestuurd dan wel de kosten aan u doorberekend. Hoewel ik uw reactie over de hoogte van de kosten voor dit korte bezoek begrijp, wil ik nog onderstaande toelichting op de berekende kosten geven. De kosten omvatten niet alleen het bezoek van onze monteur maar ook de verwerking in onze administratie die hieruit voortvloeit. Doordat de standen van de keukenmeter niet door ons werden ontvangen, hebben wij een controleopdracht voor onze monteur in het systeem gezet. De dag erna wordt er een opdrachtbon geprint en deze wordt naar de desbetreffende monteur gestuurd. De monteur schrijft u vervolgens aan waarna hij een bezoek brengt aan uw woning. Ook de reistijd van de monteur zit verdisconteerd in de doorbelaste kosten. De ingevulde opdrachtbon wordt vervolgens door onze monteur teruggestuurd om daarna te worden binnen geboekt. De opdracht bon wordt vervolgens naar de desbetreffende afdeling gestuurd waarna deze verder verwerkt dient te worden en de keukenradiator uit het systeem wordt gehaald. Hierna volgt er een factuur die naar uw beheerder wordt gestuurd. Ik verwacht dat ik hiermee de door ons doorberekende tarieven nader heb toegelicht. Op grond hiervan kan ik helaas niet aan de door u gewenste oplossing om de factuur “ongeldig” te verklaren, tegemoet komen. Met vriendelijke groet, ista Nederland B.V.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Ista in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Ista een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Ista

Heeft op 26 september 2016 om 11:11 geantwoord

Geboden Oplossing:

Oplossing is alleen zichtbaar voor melder van de klacht

Alle klachten die gemeld zijn door RRDW