Klacht: WW uitkering o.b.v. (maximaal) dagloon

op 13 december 2017 over UWV in de categorie Overheid

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik ben waarschijnlijk niet de eerste die deze ervaring meld en het onderwerp is ongetwijfeld niet een eye-opener voor jullie als behandelaars van klachten. Ik ga voor dit moment hier (nog) geen uitgebreid verhaal neerzetten, maar mijn vraag voor aandacht is uiteraard wel mijn financieel probleem door het ongewenst terechtkomen in de WW.

Het gaat mij in algemene zin over de berekening van de hoogte van de WW-uitkering. Het UWV gaat, om voor mij volstrekt onduidelijke redenen, uit van een algemene basis. Een basis waardoor men uitkomt op een maximaal dagloon van net beneden de € 210,-. Men kijkt niet naar de leeftijd, niet naar de jaren werkervaring, niet naar de (in mijn geval) mate van kansarm zijn voor het vinden van een nieuwe baan, niet naar de aantal jaren dat het duurt voordat je de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt en niet naar het hiaat dat ontstaat tussen het salaris dat werd verdiend en waar een gezin genoegen mee moet nemen qua uitkering. Ik kan me voorstellen dat niet al deze argumenten even gemakkelijk te betrekken zijn in het bepalen wat een gerechtvaardigde uitkering zou zijn. En natuurlijk weet ik dat arbeidsjaren de duur van de uitkering bepalen, maar daar gaat het hier niet om. De concreetheid van mijn “klacht” is dat ik na 36 jaar werken en een vergoeding heb opgebouwd en met mijn bijna 62 jaar als kansarme werkzoekende mag worden beschouwd, het de komende 2,5 jaar met zoveel minder inkomen moet zien te rooien. Voor mij zit er een grote mate van onredelijkheid in dat iemand van 61, met 35 jaar werk ervaring, een salaris heeft van bijvoorbeeld € 6.000,- (want trouwens vanwege het max, dagloon ook € 10.000,- zou kunnen zijn), kansarm vanwege leeftijd, nog maar een paar jaar te gaan naar de pensioen leeftijd en bij het niet vinden van een baan geen pensioen meer opbouwt en helaas nog een paar jaar in de bijstand terecht dreigt te komen, het met eenzelfde uitkering moet doen dan iemand van bijvoorbeeld 30 jaar met 5 jaar werkervaring en een maandsalaris van € 4.500,- met grotere kansen op de arbeidsmarkt en daarmee opbouw salaris en opbouw pensioenrechten.

Gewenste Oplossing:

Wanneer ben ik tevreden? Lastige vraag.
Ik hoop dat mijn verhaal een "wakker schud" effect heeft, of deze nu in een bestaande lijst van gelijke klachten valt en/of dat er nieuwe elementen inzitten. Ik hoop dat er een platform gaat ontstaan op basis waarvan er een podium kan worden neergezet om deze situatie onder de politieke aandacht te krijgen. Wat mij betreft tot aan Asscher, hoewel ik ervoor ga dat ik voor mijn gezin een betere uitkering kan realiseren.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over UWV

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over UWV nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door Frank Tabbers