Klacht: Vordering verjaard

op 24 juni 2016 over EDR Incasso in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op 27 oktober 2015 ben ik voor het eerst telefonisch benaderd door EDR. Er werd aangegeven dat er een vordering open stond van ProAssist met een factuur datum van 20-09-2010. Ik zou hier een herinnering van hebben ontvangen op 15-10-2010.
Ik betwist de vordering, omdat ik van mening ben de verzekering in juni 2010 te hebben opgezegd. Helaas kan ik hiervan (gezien de lange tijd die verstreken is) geen direct bewijs terugvinden.
De verzekering heeft 2 jaar gelopen en ik weet zeker dat ik geen verzekering meer wou, ook gezien ik daarna nooit meer bij een nieuw abonnement inclusief toestel een verzekering heb afgesloten.

Zodoende kwam deze vordering voor mij volledig als een verassing. In de tussentijd (augustus 2010) ben ik verhuisd.
Nu krijg ik ruim 5 jaar na de aanmaning (van 15-10-2010) een telefoontje dat deze vordering nog loopt. Ik heb EDR gevraagd om bewijsstukken, maar veel verder dan een betalingsherinnering (15-10-2010), hun eigen aanmaning (01-12-2015) en een polisblad is het niet gekomen.

EDR geeft aan dat hun client en zij zelf meerdere malen brieven (waarvan ik geen bewijs heb ontvangen naar aanleiding van mijn mail) hebben gestuurd (naar mijn oude adres) en geeft hierbij aan dat ik verantwoordelijk word gehouden hun client niet een adreswijziging te hebben toegestuurd, zoals bepaald in de algemene voorwaarden.
Aangezien ik in de veronderstelling ben met de laatste betaling aan ProAssist in juni 2010 aan mijn verplichting te hebben voldaan, zie ik niet in waarom ik nog een adreswijziging zou moeten doorgeven.

Ik heb veel contact gehad met EDR werknemers per telefoon en per mail, waarbij het mij in meer dan de helft van de contactmomenten met EDR zeer tegen valt hoe de werknemers met mensen denken te mogen omgaan. Ronduit onbeschoft gedrag en snel gepikeerd over de situatie.
Ik krijg weinig gelegenheid mijn gerede twijfel uit te spreken en er heerst een bovenmatig dwingende toon vanuit EDR om mij tot betaling te forceren. Na elke medewerking van mijn kant (adres doorgeven, mail sturen, bewijs voor mijn gelijk aanleveren, etc.) komt er 3 maal een bericht met een zeer kort betalingstermijn. Alsof ze mijn betwisting gewoonweg niet lezen. Ik krijg door deze korte termijn weinig kans alles gedegen uit te zoeken, maar het is mij toch gelukt.

Ik heb aangetoond dat er na de automatische incasso in juni 2010 geen verdere incassopogingen meer zijn gedaan door ProAssist. Mijn rekeningoverzicht heb ik hiervoor doorgestuurd aan EDR. Mijn bank heeft aangegeven dat, wanneer de automatische incasso niet geïncasseerd kon worden, er op mijn rekeningafschrift een poging tot incasseren zichtbaar zou moeten zijn, bijvoorbeeld middels een stornering. Ook was ten tijde mijn rekening niet geblokkeerd. Er is geen reden te bedenken (ook niet door de Rabobank) waarbij het dus niet zichtbaar zou moeten zijn. Dit duidt er dus op dat ik zelf de verzekering tijdig heb stopgezet.

Verder heb ik middels meerdere jurisprudentie aangetoond dat een stuiting alleen zijn werking heeft wanneer deze mij heeft bereikt. Het enkel versturen van een aanmaning door EDR is daarbij onvoldoende om een stuitende werking te hebben.
Ook het uitblijven van een adreswijziging van mijn kant is onvoldoende reden om ProAssist en EDR te vrijwaren van de mogelijkheid mij de stuiting te doen toekomen. Temeer omdat beide partijen ook mijn telefoonnummer hebben (waarop ze mij na het verstrijken van de verjaringstermijn voor het eerst hebben benaderd), en de verzekering bij ProAssist via T-Mobile is afgesloten, waar uiteraard wel mijn nieuwe adres bekend was en ook een e-mail adres.
Het niet voldoen aan hun algemene voorwaarden -waar ik mijns inziens niet meer onder viel gezien mijn opzegging van de verzekering-, waardoor ik verantwoordelijk word gehouden voor het niet ontvangen van de stuiting, heb ik ook weerlegd middels jurisprudentie.
Hierbij nogmaals een korte samenvatting van de uitspraak die ik uitgebreid, en met bronvermelding naar EDR heb verzonden:
Aanmaningen zijn naar het oude adres verzonden, alwaar rekeninghouder niet meer woonachtig was. Anders dan de bank betoogt, is het niet doorgeven van de adreswijziging, waartoe de rekeninghouder contractueel wel gehouden was, niet voldoende om de naar dat oude adres verzonden aanmaningen aan te merken als geldige stuitingshandelingen. Beroep op verjaring slaagt.

Alle tijd die ik hierin gestoken heb om EDR te overtuigen van een onterechte vordering word naar mijn gevoel niet serieus genomen, omdat ik geen inhoudelijke antwoorden krijg. Ook zegt EDR de vordering en het ontstane probleem te moeten voorleggen aan ProAssist. Ik heb meermalen gevraagd naar de status van dit consult met hun client, maar krijg daar tot op heden geen antwoord op. De meest recente termijn van 10 werkdagen die ik met EDR overeengekomen ben mij hiervan op de hoogte te stellen is inmiddels wederom ruim overschreden.
Na mijn laatste telefoongesprek kreeg ik iemand te spreken die mij werkelijk onbeschoft te woord stond. Ik had gewoonweg geen gelijk, ik had rechten moeten studeren om te weten waar ik het over had, etc.
Naar aanleiding van dit gesprek (die vroegtijdig door EDR medewerker werd afgebroken) heb ik mijn contactpersoon (met wie de afspraken zijn gemaakt en door wie ze tevens niet zijn nagekomen) op de hoogte gesteld middels een mail, met daarin extra 5 werkdagen termijn om te reageren. Mocht dit wederom niet lukken, dan zal ik de vordering als verworpen beschouwen. Indien EDR na deze termijn toch voornemens is de vordering te willen innen, zal dat via een gerechtelijke procedure afgedwongen moeten worden.

Ik voeg hierbij nogmaals de volledige jurisprudentie die ik ook aan EDR heb doen toekomen per mail.

Gewenste Oplossing:

Ik wil excuus voor de manier waarop er met mij is omgegaan, voor het uitblijven van inhoudelijke reacties en het niet nakomen van afspraken.
Ik wil dat EDR hun ongelijk aan mij bevestigd aangaande deze vordering (dus dat deze vordering verjaard is) en daarbij de vordering laat vallen.
Ik wil dat EDR een betere procedure gaat opzetten voor het aannemen en/of overkopen van vorderingen, om te voorkomen dat soortgelijke situaties in de toekomst blijven spelen. Ik sta hierin namelijk niet alleen, maar er zijn ontzettend veel klachten online terug te vinden van mensen in soortgelijke situaties. U kunt nagaan dat er ook veel mensen zullen zijn die uit angst direct de vordering betalen (dit is trouwens ook naar voren gekomen in een uitzending van Radar). En mijn gevoel zegt mij dat dit een bewuste cashcow is van EDR.
Daarnaast zou het EDR sieren om een training communicatie en juridische kennis te geven aan al hun medewerkers die met mensen te maken krijgen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar EDR Incasso over deze klacht.

Reactie van de melder van de klacht primemp

1 jaar geleden - Ik wil hierbij ook de laatste mail (die ineens wel binnen 1 werkdag na nieuw gesteld termijn) opnemen in de klacht. Er wordt gesteld dat de factuur dateert van 4 april 2013. Deze datum staat in geen van de bewijsstukken die zij mij hebben doen toekomen. Deze datum hebben ze al wel eerder benoemd, maar toen ik aangaf dat dit niet correct was, heb ik daar geen uitleg over gekregen. Nu dus voor de tweede maal gevraagd hoe ze aan deze datum komen. Verder wil ik ook graag duidelijk maken dat ik de klacht niet als afgehandeld beschouw met het antwoord van EDR wat ik bij nagenoeg iedere klacht zie: "Klager via email uitleg gegeven over ontstaan vordering. Wij zien de klacht hierbij als opgelost." of "Wij hebben klager bewijsstukken gestuurd en zien de klacht hierbij als opgelost."

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door EDR Incasso in behandeling genomen

Bericht van EDR Incasso

1 jaar geleden - Wij hebben de klacht van klager geregistreerd en zullen de klacht zo spoedig mogelijk inhoudelijk afhandelen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat EDR Incasso een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

EDR Incasso

Heeft op 22 september 2016 om 15:58 geantwoord

Geboden Oplossing:

Op 5 september heeft klager een e-mail ontvangen van EDR waarin wordt medegedeeld dat het dossier in overleg met onze klant is gesloten.

Heeft op 04 november 2016 om 11:09 geantwoord

Ik heb al aangegeven dat ik hier niet akkoord mee ben. Er ontbreekt een inhoudelijke reactie van hun kant. Zie verdere correspondentie onder geboden oplossing.

Reactie van de melder van de klacht primemp

1 jaar geleden - Na herhaaldelijk vragen om een antwoord, lijkt mijn mail adres door EDR als spam te worden aangemerkt. Via nieuw mailadres EDR benaderd. Zie correspondentie hieronder: ____________________________ Ik krijg een automatisch gegenereerd spam melding bericht als antwoord op mijn schrijven. Ik vermoed dat u mijn mail als spam heeft aangemerkt, wellicht omdat ik de zaak niet zo snel los laat. Misschien is dit gewoon een foutje in het systeem, maar zoals u ook op klacht.nl kunt lezen (als antwoord op uw “oplossing”) ben ik niet akkoord met uw geboden oplossing en is dit nu, op 1 dag na, 2 maanden geleden. U kunt toch wel even inhoudelijk reageren? Mocht het zo zijn dat u bewust mijn andere mailadres als spam heeft aangemerkt, dan verzoek ik u dit ongedaan te maken. Ook getuigt dat niet van fatsoenlijk bedrijfsbeleid, of onterecht handelen van uw kant. Uiteraard komt deze mail als toevoeging op klacht.nl en mocht u wederom niet reageren of dit mailadres ook als spam aanmerken, dan zal ik onderzoeken op welke manier ik wel genoegdoening kan behalen. ____________________________

Alle klachten die gemeld zijn door primemp