Klacht: Voortgangstoetsen

op 06 maart 2017 over Capabel Onderwijs in de categorie Universiteiten & Hogescholen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik heb 08-02-2017 me eerste voortsgangstoets gemaakt. Het bleek al snel na 1,5 maand studeren dat ik helaas gezakt was met een 4,7. Ik had na de toets al veel klachten zoals de rest van de klas die gezakt was . Zo’n 95% was gezakt om precies te zijn ! We hebben het besproken met onze docent ze gaf toe dat er misschien zo’n 5 vage vragen waren en die zouden mijn een voldoende kunnen op leveren ! De vragen waren wazig , de toets was van zeer slechte kwaliteit . Ik durf geen herkansing aan te vragen weet namelijk niet wat ik fout heb gedaan wat me dan nog te wachten staat . En me docent kan me niet verder helpen . Wil zo snel mogelijk hierover iemand spreken ! En wil hierbij zeggen dat de 3 studenten die het hebben gehaald het hebben gegokt wat ze eerlijk aangaven en tijdens de lessen is het al snel naar voren gekomen dat ik genoeg kennis heb over de stof ik ging voor een 10 en haalde en 4,7 en ik beschuldig jullie hiervan ! Hierbij vermeld ik dat ik de opleiding doktersassistent volg en onwijs boos ben en ontevreden over de opleiding tot nu toe!

Gewenste Oplossing:

Zodra de toetsen beter worden ! Ik vraag niet veel alleen meer vragen meer tijd zodat jullie ook een inzicht krijgen over de kennis die we beheersen het waren 75 hoofdstukken en

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Capabel Onderwijs

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Capabel Onderwijs over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Capabel Onderwijs in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Capabel Onderwijs een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Capabel Onderwijs

Heeft op 01 juni 2017 om 16:38 geantwoord

Geboden Oplossing:

Onderstaande brief ter afhandeling van uw klacht heb ik u namens de klachtencommissie per e-mail toegezonden.

Utrecht, 1 juni 2017

Geachte mevrouw Karakus,

Op 6 maart 2017 ontvingen wij uw klacht via klacht.nl. Uw klacht betreft de kwaliteit van de voortgangstoets die u op 8 februari 2017 heeft gemaakt. U heeft deze toets gemaakt ten behoeve van uw opleiding Doktersassistent bij Capabel Onderwijs Groep.

De klachtencommissie heeft uw klacht onderzocht en afgehandeld. De conclusie hiervan treft u hieronder aan.

Bij elke toets worden feedbackformulieren geleverd die door de student en de docent ingevuld kunnen worden. Op basis van gegeven feedback worden toetsvragen geanalyseerd door de examencommissie en indien nodig aangepast. Voor deze toets hebben wij 2 feedbackformulieren ontvangen; 1 van een student en 1 van een docent. Zonder feedbackformulieren is er geen aanleiding om de toetsvragen te analyseren of aan te passen. U geeft aan dat de docent ook toegaf dat er zo’n 5 vage vragen waren. Deze feedback heeft de examencommissie niet ontvangen van docenten/de vakgroep.

• Verwerkte feedback:
Naar aanleiding van de feedback zijn 2 vragen qua vraagstelling aangepast in de itembank. De cesuur van de toets is hiertoe echter niet aangepast aangezien het foutpercentage van deze vragen klein was en dit meer studenten zou benadelen dan bevoordelen.

• Resultaten:
Een overzicht van de resultaten (zowel landelijk als voor de vestiging Den Haag) gaven geen aanleiding tot een nadere analyse van de toets (volgens de richtlijnen van het “Servicedocument toetsen”). Het landelijk gemiddelde gaf geen afwijkend resultaat en ook het gemiddelde van de locatie Den-Haag week hier niet substantieel vanaf.

Ik verwacht u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Gerda van Norden
Klachtencommissie Capabel Onderwijs Groep

Alle klachten die gemeld zijn door Z.K98