Klacht: vervangende tachopas

op 28 augustus 2018 over Kiwa in de categorie Certificeringsbedrijven

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

KIWA weigerd mij te voorzien van een vervangende tachpas omdat ik niet meer als inwoner van Nederland geregistreerd ben.
Alhoewel ik voldoe aan de in de wet gestelde eisen en registratie in Nederland in de wet niet als eis gesteld wordt, blijven ze weigeren en vinden nu dat ik teveel blijf zeuren en de tekst verkeerd begrijp.

1. De bestuurderskaart wordt op verzoek van de bestuurder afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de bestuurder zijn gewone verblijfplaats heeft. Zij wordt binnen één maand na ontvangst van het verzoek en mits alle nodige documenten binnengekomen zijn, door de bevoegde autoriteit afgegeven.
2. In dit artikel wordt onder „gewone verblijfplaats” verstaan, de plaats waar een natuurlijke persoon gewoonlijk, dat wil zeggen ten minste 185 dagen per kalenderjaar, verblijft omdat hij daar persoonlijk en beroepsmatig mee verbonden is, of omdat hij er niet beroepsmatig mee verbonden is, doch wel in persoonlijk opzicht kennelijk sterke banden mee heeft.
De gewone verblijfplaats van een natuurlijke persoon die beroepsmatig verbonden is met een andere plaats dan die waar hij in persoonlijk opzicht mee verbonden is en die dientengevolge afwisselend in twee of meer lidstaten verblijft, wordt geacht de plaats te zijn waarmee hij in persoonlijk opzicht verbonden is, op voorwaarde dat hij er regelmatig terugkeert. Deze laatste voorwaarde vervalt ingeval de betrokkene in een lidstaat verblijft om een opdracht van bepaalde duur te vervullen.
3. De gewone verblijfplaats van de bestuurder wordt aangetoond met passende middelen, met name zijn identiteitskaart of een andere legitimatie. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de bestuurderskaart is afgegeven, kunnen, in geval van twijfel aangaande de juistheid van een verklaring inzake de gewone verblijfplaats, of met het oog op specifieke controles, om aanvullende inlichtingen of bewijsstukken verzoeken.

https:eur-lex.europa.eulegal-contentNLTXT?uriCELEX%3A32014R0165

Gewenste Oplossing:

Ik ben tevreden wanneer KIWA zich houdt aan de wet waar ze zelf mee schermen en ik mijn pas heb.

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar Kiwa over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door Kiwa in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat Kiwa een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Kiwa

Heeft op 06 september 2018 om 10:02 geantwoord

Geboden Oplossing:

Oplossing is alleen zichtbaar voor melder van de klacht

Heeft op 06 september 2018 om 10:25 geantwoord

meerdere keren klacht gegeven via vergunningen@kiwa.nl
Dat moet echt voldoende zijn

Alle klachten die gemeld zijn door CarlCairo