Klacht: verstrikt in de bureaucratie van het UWV

op 05 september 2018 over UWV in de categorie Overheid

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Cees Metselaar geboren op 26 april 1984 en woonachtig in Rotterdam en zit verstrikt in de bureaucratie van het UWV.

In september 2009 heb ik een zeer ernstig auto-ongeluk gehad waarbij ik zwaar hoofdletsel aan het aangezicht heb opgelopen
en 2 weken in coma op de intensive care in het EMC, te Rotterdam ben opgenomen.

Terwijl ik na behandeling mijn leven en werk weer kon oppakken is daar enige jaren geleden een kentering in gekomen en heeft geleid tot ontwrichting
en het niet langer kunnen functioneren, met name in het arbeidsproces maar ook in het sociale leven.

Ik ben werkzaam geweest als cargadoor (10 jaar) in de Rotterdamse haven. In het jaar 2015 ben ik ziek geworden en uiteindelijk in de ziektewet terecht gekomen.

Aanvankelijk was hier bij de instanties (UWV) begrip voor, maar is daar een plotselinge verandering in gekomen,

Hieronder beschrijf ik de ernst van het opgelopen letsel.

Op 6 september 2009 werd ik op de spoedeisende hulp gezien vanwege een auto-ongeval met fors aangezicht letsel.
Er werd een weke delenletsel boven het rechter oog vastgesteld. Er was een zwelling van het linker- en het rechter oog.
De neus was sterk naar achteren gedrukt evenals de beide buitenste ooghoeken. Er was een groot defect in de rechter sinus frontalis (voorhoofdsholte) en
de bovenste oogkasrand. De beide oogkassen waren boven, mediaal en beneden gebroken en schedel was op diverse plaatsen gebroken.

Geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel opgesteld door Prof. Dr. de Jong werkzaam in het AMC te Amsterdam.

Le Fort 2 fractuur
Oogkasfracturen beiderzijds
Passagere heffingsbeperking rechter oog door tijdelijke zenuwuitval
Gedeeltelijk afsterven ( atrofie) rechter oogzenuw door compartimentalisatie of beschadiging door botbreuk, leidend tot permanente lichte opticusatrofie, gezien de
bleekheid van de pupil en het relatief afferente pupildefect rechts.
lichte visusdaling rechter oog en gezichtsvelduitval rechter oog
verlies van kleurenzien rechteroog
status na contusie hersenen.

Wat is de medische eindtoestand of verwachting ?

Een medische eindtoestand is volgens Prof. Dr. de Jong pas bereikt bij overlijden en een zogenaamde medische eindtoestand is voor Prof. Dr. de Jong nog een vager begrip bij
een aandoening die na 20-30 jaar nog op kan spelen. De heer Metselaar heeft een contusie van zijn hersenen gekregen waarvan de lange termijn effecten in de ervaring van Prof Dr. de Jong
zelfs na 20-30 jaar nog verassingen kunnen opleveren, in de vorm van visuele veranderingen of bijvoorbeeld post-traumatische epilepsie.

Aanvankelijk was hier bij de instanties begrip voor, maar is daar een plotselinge verandering in gekomen, zonder dat mijn situatie is veranderd en alleen maar is verslechterd.
Het UWV acht mij in staat om ondanks mijn lichamelijke beperkingen fulltime (8 uur per dag, 40 uur per week) te werken.
Graag zou ik willen werken als het überhaupt mogelijk zou zijn en wil dit ook graag aangezien ik wil gaan samenwonen en trouwen met mijn verloofde.
Ik ben begonnen met vrijwilligerswerk (2 uur per week) om ook sociale contacten te behouden en niet in een sociaal
isolement te raken. Het vrijwilligerswerk is bij een hondenspeeltuin in Vlaardingen waarbij je bezoekers ontvangt en toezicht houdt.
Als ik 2 uur vrijwilligerswerk hebt gedaan dan moet ik daarna rust houden vanwege hoofdpijnen en pijn bij de ogen.
Ik kom niet in aanmerking voor ziektewet of arbeidsongeschiktheid (WIA) omdat het UWV besloten heeft dat ik meer dan 65% kunt verdienen (vastgesteld UWV 68,84%) van het loon dat ik verdiende voordat ik ziek werd.
Het is alleen niet mogelijk omdat ik gewoon simpelweg niet 40 uur per week kan werken. Dit is te belastend en ik zou mijn gezondheid schaden als ik dit wel zou doen.
Ik snap gewoon niet waarom mij het zo onmogelijk wordt gemaakt terwijl ik er alles aan doe om weer op te bouwen en langzaam aan te re-integreren.
Hier zou het UWV toch in moeten kunnen bemiddelen. Het moto van het UWV is werken aan perspectief en dit zou toch allemaal niet nodig moeten zijn.

Voor de duidelijkheid wil ik nog vermelden dat bij een eerdere onafhankelijke keuring
t.b.v. een ongevallen verzekering, door Prof Dr. P.T.V.M. de Jong in het A.M.C. te Amsterdam is geconcludeerd
dat zelfs nog na decennia diverse klachten kunnen optreden. Dit na bestudering van mijn medische geschiedenis van 2009.

Inmiddels wordt een gerechtelijke procedure opgestart na een interne afwijzing door het UWV maar graag zou ik willen dat er een oplossing komt en dat het UWV de beslissing veranderd.

Met deze brief hoop ik dat iemand mij kan helpen want ik ben ten einde raad en voel mij machteloos.

Met vriendelijke groet,
Cees Metselaar

Gewenste Oplossing:

Wanneer mijn ziektewet wordt toegekend en ik kan werken aan mijn verdere herstel en onderzoeken en rustig aan kan re-integreren door uren opbouw en uitbreiden naar halve dagen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over UWV

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over UWV nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door Metselaar1984