Klacht: Snel afstuderen onmogelijk dankzij LOI

op 20 december 2017 over LOI in de categorie Opleidingen en cursussen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik ben bezig met de laatste fase van mijn studie HBO Facility Management, en ben nu bezig met mijn afstudeeronderzoek. LOI schrijft in haar eigen documentatie “Een afstudeeropdracht beslaat volgens de normen van de eerste gedachten over een onderwerp tot en met de Mondelinge Afstudeerzitting 20 EC oftewel 560 uur” en “Afhankelijk van de hoeveelheid te besteden tijd, nakijktermijnen en zaken zoals vakanties e.d. duurt een compleet afstudeertraject qua doorlooptijd tussen de minimaal drie maanden tot ruim een half jaar”.

Omdat ik niet over werk beschik om het afstudeeropdracht uit te kunnen voeren heb ik een stagebedrijf gevonden. Op basis van de documentatie van de LOI heb ik een periode van 5 maanden stage afgesloten. 20 EC’s staat voor 560 uur, wat overeenkomt met 14 weken fulltime. Tijdens de kickoff meeting werd ook door de diverse LOI medewerkers en docenten toegezegd dat het mogelijk is om snel af te studeren en hierover afspraken te maken met de beoordelaar. Wanneer ik fulltime aan mijn afstudeeronderzoek zou werken, zou het zeker mogelijk zijn om snel af te studeren.

In plaats van de 14 weken heb ik een periode van 21 weken gerekend, vanwege de nakijktermijnen en evt. uitloop. Dit is nog excl. de definitieve beoordeling en de mondelinge afstudeerzitting. Als ik deze items wel meereken, zal het ruim 6 maanden duren, wat mij logisch lijkt gezien de documentatie van de LOI.

Nu ben ik op de helft van mijn stage, maar er ligt nog geen goed gekeurd plan van aanpak. Na continu mailen met de vraag hoe het ervoor staat krijg ik uiteindelijk te horen dat ik verlening van mijn stage en studie moet aanvragen, omdat de gemiddelde doorlooptijd voor het afstuderen van de LOI 12 maanden bedraagt. Raar dat de LOI dan iets anders in haar documentatie stelt en anders verkondigd bij de kick off meeting.

Medewerkers reageren niet, laat of onvolledig op vragen. De reactietijden worden regelmatig overschreden of er wordt helemaal niet gereageerd. Je kunt afspraken met docenten maken voor snelle beoordeling, maar vervolgens heeft de LOI 2 weken nodig om een document door te sturen naar een tweede beoordelaar.

De LOI heeft als slogan: Studeren in je eigen tempo. Daar klopt dus niets van. Je kunt studeren in het tempo van de LOI, wat 3x trager is als je eigen tempo, en ook 3x trager is dan het reguliere studietempo. Omdat de LOI haar processen niet op orde heeft, en niet in staat is om vragen snel af te handelen en documenten tijdig door te sturen, loopt de student nu vertraging op.

Mijn advies aan iedereen die overweegt een studie bij de LOI te volgen: doe het niet! Zodra je geld binnen is, sta je er alleen voor en hoef je geen enkele service meer te verwachten.

Gewenste Oplossing:

Als er gezorgd wordt dat ik als nog binnen de door mij gestelde periode kan afstuderen en mijn diploma voor mei 2018 in bezit heb. Tijdige en volledige reactie van docenten en medewerkers van de LOI.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar LOI over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door LOI in behandeling genomen

Bericht van LOI

11 maanden geleden - Beste Marloes, Naar aanleiding van je bericht hebben wij contact opgenomen met de afdeling afstuderen. Zoals eerder aangegeven is vijf maanden voor de gehele afstudeerfase erg krap. Dit is alleen mogelijk wanneer alles direct goedgekeurd kan worden en er echt helemaal niets tegenzit. Zoals ook eerder aangegeven dien je rekening te houden met 12 maanden voor het gehele aftsudeertraject. De reden dat je plan van aanpak langer op zich laat wachten is omdat de docent die in eerste instantie je opdracht zou beoordelen heeft aangegeven dit niet meer te willen doen. We hebben je plan van aanpak op die reden nu doorgestuurd naar een nieuwe docent en zijn in afwachting van de beoordeling. Vervolgens zal het plan ook nog naar een tweede docent moeten worden gestuurd. We begrijpen dat dit hinderlijk is en doen er alles aan om je zo spoedig mogelijk van de beoordeling te voorzien. We houden het voor je in de gaten. Met vriendelijke groet, Patricia LOI Webcare

Reactie van de melder van de klacht aahvandeven

11 maanden geleden - Beste Patricia, Waarom schrijft de LOI dan in haar documentatie dat het complete afstudeertraject qua doorlooptijd tussen de minimaal 3 maanden tot ruim een half jaar duurt? Waarom zet je er dan niet in dat je rekening moet houden met 12 maanden? Volgens mijn planning zou ik er net iets meer dan 6 maanden over doen. Dat lijkt mij zeer realistisch (zit mooi tussen 3 maanden en ruim een half jaar). Het lijkt mij niet dan je van studenten kunt verwachten dat zij 12 maanden stage moeten lopen omdat de LOI zo traag reageert. De studieduur voor het afstuderen en de reguliere afstudeerstages bedragen doorgaans 5 maanden. Je kunt de student en het stagebedrijf toch niet oneindig laten wachten. Ook absurd dat er begin oktober contact is geweest met de afstudeerbegeleider en de docent. Deze had aangegeven dat het een prima onderwerp was en heeft niets laten weten dat de planning niet haalbaar zou zijn. Bij het insturen van het geleideformulier heb ik de periode al kenbaar gemaakt en ook toen is er niet gezegd dat dit niet haalbaar zou zijn. Nu 2,5 maand na de start van mijn stage komen jullie met de opmerking dat het 12 maanden gaat duren. Dit is dan ook echt geen oplossing voor mijn probleem!

Reactie van de melder van de klacht aahvandeven

11 maanden geleden - Beste Patricia of collega, Nog even een aanvulling op mijn voorgaande reactie, aangezien ik ook afgelopen week geen reactie heb gekregen op deze klacht. Daarnaast heb ik de afgelopen 2,5 week diverse vragen gesteld via de online portal en via de klantenservice, maar nog steeds geen enkele reactie gekregen behalve: “Dit is een geautomatiseerd bericht dat u ontvangt omdat het ons niet gelukt is om een reactie te geven binnen de beloofde tijd.” Wanneer kan ik eindelijk een reactie op mijn vragen krijgen? Ik ga er van uit dat ik het Plan van Aanpak uiterlijk 7 januari 2018 retour krijg, zoals de door de LOI opgestelde doorlooptijd aangeeft. Uw collega van Stage en Afstuderen zei namelijk op 18-12: “In overleg met de docent is er besloten dat het beter is om een andere docent te koppelen aan uw opdrachten. Dit heeft geen verdere gevolgen voor uw afstudeertraject.” Ik verwacht het Plan van Aanpak daarom komende week retour. Verder nog een aanvulling op mijn voorgaande reactie omtrent de periode die staat voor het afstuderen: Zoals al eerder is aangegeven is mijn duur van mijn afstudeertraject gebaseerd op de door de LOI verstrekte informatie. “Een afstudeeropdracht beslaat volgens de normen van de eerste gedachten over een onderwerp tot en met de Mondelinge Afstudeerzitting 20 EC oftewel 560 uur. (…) Afhankelijk van de hoeveelheid te besteden tijd, nakijktermijnen en zaken als vakanties e.d. duurt een compleet afstudeertraject qua doorlooptijd tussen de minimaal drie maanden tot ruim een half jaar.” (Standaardopzet Plan van Aanpak). Tijdens de kick-off meeting werd verteld dat een regulier afstudeertraject ongeveer 9 maanden bedraagt, maar de diverse docenten en LOI-medewerkers verzekerde mij ervan dat wanneer men fulltime aan de afstudeeropdracht werkt, dit veel sneller zou kunnen. De termijn van 12 maanden wordt nergens genoemd en is ook nergens terug te vinden. Of u kunt niet voldoen aan uw eigen eisen, of de LOI geeft bewust misleidende informatie. Ik heb daarom de voorwaarden van de LOI nog eens nagekeken die zijn ingegaan bij het afsluiten van mijn opleiding. Hierin staat het volgende: “Het didactisch model van de HBO-bachelor Facility Management is gebaseerd op afstandsonderwijs. Met als uitgangspunt dat de student tijd-, plaats- en tempo-onafhankelijk kan studeren” (Onderwijs- en examenregeling HBO-bachelor Facility Management, Croho tijdvak 2017-2018). “Door je in te schrijven voor een opleiding van LOI Hogeschool of LOI University ga je met ons een overeenkomst aan.” En “Jij bepaalt hoe snel je studeert. Jij kiest je eigen studietempo: aanbevolen of indien mogelijk dubbel” (Inschrijfvoorwaarden LOI Hoger Onderwijs (Hogeschool en University)). Kortom, in de voorwaarden stelt LOI nadrukkelijk dat de student het studietempo zelf kan bepalen. Gezien de informatie vanuit het LOI over het afstuderen is een termijn van 6 maanden zeer redelijk. De LOI kan echter niet voldoen aan deze periode en komt daarom haar afspraken uit de, door de LOI, opgestelde overeenkomst niet na. Nu kan dit meerdere oorzaken hebben, zoals: - Door onverwachte drukte of omstandigheden is de LOI tijdelijk niet in staat om te voldoen aan haar voorwaarden en de student te voorzien van tijdig commentaar. Dit lijkt me niet het geval. Als men googled naar klachten LOI ziet men dat soortgelijke klachten (geen contact, lange reactietijden, afstuderen vertraagd door LOI) al verschillende jaren spelen. - Een andere mogelijkheid is dat de organisatie incompetent is. Als dat het geval is zou ik u willen adviseren om eerst uw organisatie en medewerkers op orde te hebben, in plaats van reclame maken om zoveel mogelijk nieuwe studenten binnen te slepen, en deze ook van zeer gebrekkige service te voorzien. - Als laatste mogelijkheid zie ik dat de LOI moedwillig haar studenten misleidende informatie stuurt en bewust uit is op het vertragen van het studieproces om zo veel mogelijk geld buit te maken van haar studenten. De LOI verdient er aan om studenten niet of niet tijdig te laten afstuderen. Omdat de LOI zich niet houd aan de door haar opgestelde voorwaarden eis ik daarom het volgende: 1. De LOI zorgt ervoor dat ik als nog binnen de, door mij gestelde periode, kan afstuderen en mijn diploma voor 1 mei 2018 in bezit heb. 2. Indien de LOI hier niet aan kan voldoen (en dus haar voorwaarden niet nakomt), eis ik dat de LOI zowel de serviceduur van de opleiding als de eerder verkregen vrijstelling kosteloos verlengd tot na de uitreiking van het diploma en tevens tegemoet komt in de gemiste inkomsten doordat de student 12 maanden i.p.v. 5 maanden stage moet lopen en daardoor niet kan werken. Ik hoor graag spoedig van u. Groeten, Marloes

Bericht van LOI

10 maanden geleden -

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat LOI een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

LOI

Heeft op 18 januari 2018 om 10:11 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste Marloes,

Inmiddels is er meerdere keren contact geweest per e-mail over de doorloop van het afstudeertraject.

De doorlooptijd is van meerdere factoren afhankelijk. Hierin is het plan van aanpak het belangrijkste document. Dit wordt beoordeeld door minimaal twee beoordelaars en soms ook door een derde. Hier gaat het meeste tijd in zitten. Uit ervaring blijkt dat de meeste studenten hier vertraging in oplopen. Het plan van aanpakt maakt of breekt immers het verdere verloop van de opdracht.

Om die reden geven wij aan dat het 12 maanden kan duren. Dit wil niet zeggen dat dit ook bij jou het geval is. Ik zie namelijk dat begin januari je plan van aanpak is goedgekeurd. Hiermee is denk ik de grootste stap gemaakt.

We willen je uiteraard zo veel mogelijk begeleiden om ervoor te zorgen dat je afstudeertraject zo spoedig mogelijk verloopt. Mocht naar jou mening een beoordeling langer dan gewenst op zich laten wachten laat het ons dan weten, zodat wij kunnen nagaan wat daar de reden van is.

Inmiddels heb je als het goed is ook contact gehad met de docent. Ook zei kan je hierover op de hoogte houden.

Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Heel veel succes met de afronding van je studie.

Met vriendelijke groet,
Patricia
LOI Webcare

Heeft op 18 januari 2018 om 18:40 geantwoord

Ik zie bovenstaande niet als een oplossing voor het probleem. U geeft nogmaals aan dat het traject 12 maanden kan duren. Kunt u mij uitleggen waarom u in uw documentatie en tijdens de kick off meeting andere termijnen noemt? U kunt de termijnen die daar besproken zijn niet waarmaken en u meld enkel dat dit 12 maanden kan gaan duren. Dit is dan ook geen passende oplossing.

Alle klachten die gemeld zijn door aahvandeven