Klacht: Slecht onderwijs en hoge kosten

op 13 september 2016 over Capabel Onderwijs Groep in de categorie Universiteiten & Hogescholen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Beste heer of mevrouw,

Ik volg nu een week een opleiding aan het capabel onderwijs. De opleiding is er slecht voorbereid, bij de helft van de studenten werken de ontvangen inlogcodes niet. Het niveau is erg laag, maar toch worden wij verplicht deze lessen te volgen. In principe koop je gewoon je diploma. Deze opleiding kost rond de zesduizend euro. Hierbij ontvang je geen boeken en is alles digitaal. Ik vind dit erg veel geld voor een opleiding waar bij het “versneld” moet zijn maar ze op school niet eens goed op de hoogte zijn van hoe er onderwijs gegeven moet worden. Tijdens de online lessen geeft de docent rekenen vaak zelf verkeerd antwoord.. Ik ben nu na 1 week al erg teleurgesteld in het onderwijs. er zitten bij mij ongeveer 25 leerlingen in de klas, en hun verdienen aan 1 klas rond de 150.000 euro. Je zou verwachten dat je onderwijs van kwaliteit krijgt en boeken. En niet aan je lot overgelaten wordt. 6000 euro is veel geld voor studenten.

Gewenste Oplossing:

Ik wil graag een korting op het bedrag wat ik moet betalen voor deze opleiding. Of samen met capabel een andere oplossing vinden.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Capabel Onderwijs Groep

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Capabel Onderwijs Groep in behandeling genomen

Bericht van Capabel Onderwijs Groep

1 jaar geleden - Geachte mevrouw Keijzer, De klachtencommissie van Capabel Onderwijs Groep neemt uw klacht in behandeling. U ontvangt z.s.m. een ontvangstbevestiging en het klachtenreglement van Capabel. Met vriendelijke groet, Gerda van Norden Klachtencommissie Capabel Onderwijs Groep

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Capabel Onderwijs Groep een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Capabel Onderwijs Groep

Heeft op 29 september 2016 om 16:21 geantwoord

Geboden Oplossing:

De klacht van mw. Keijzer is in een persoonlijk gesprek op 19 september 2016 met haar besproken.

Zij gaf aan in het gesprek dat op het moment dat zij de brief had verzonden aan klacht.nl uw frustratieniveau behoorlijk hoog was. Maar inmiddels is dit al behoorlijk gezakt. Zij heeft voor vrijwel elke technische uitdaging reeds de oplossing gevonden en ziet in dat veel leed te maken had met onduidelijkheid over het gebruik van het systeem. De vestigingsmanager heeft inderdaad toegeven dat we te maken hebben gehad met de lancering van een hoogstandje wat betreft de digitale leeromgeving maar dat de gebruikersvriendelijkheid nog enige aanpassing behoeft. Zij heeft mevrouw Keijzer kunnen verzekeren dat de organisatie hiermee bezig is.

De klacht over de kwaliteit van de webinars is opgehelderd. In zijn algemeenheid ervaart mevrouw Keijzer de webinars als prima geregeld en van kwaliteit, er was alleen een webinar rekenen, waarin de docent iets moest uitleggen en waarin hij gecorrigeerd moest worden door de naast zittende docent. Dit is een eenmalig incident geweest. Wat veel meer ergernis opwekt is het feit dat in de webinars de studenten met een 2F niveau en een 3 niveau door elkaar zitten. Het 2 F niveau wordt door u als erg laag niveau ervaren en mevrouw Keijzer zou liever webinars hebben met alleen studenten van 3F niveau. Het gaat om de generieke vakken rekenen, Engels en Nederlands. De vestigingsmanager heeft aangegeven dit onder de aandacht van de directie te brengen bij de evaluatiemomenten.

Mevrouw Karsten heeft mevrouw Keijzer bedankt voor de moeite die zij genomen heeft om alle punten op een rij te zetten en de tijd die zij heeft uitgetrokken om kenbaar te maken in een gesprek waar met name de meeste frustratie wordt ervaren. De vestigingsmanager heeft in het gesprek ook de nodige toelichting kunnen geven wat onze organisatie beweegt om zoveel webinars aan te bieden voor de generieke vakken. De minister van onderwijs eist van het gehele MBO onderwijs verregaande stappen om de generieke vaardigheden op een hoger niveau te krijgen en Capabel Onderwijs Groep is verplicht de nodige begeleide onderwijstijd hieraan te spenderen. Mevrouw Keijzer had alle begrip voor onze situatie en onze methode en zij zal zeker gemotiveerd verder gaan.

Ook ten aanzien van de digitale boeken versus hardcopy boeken, heeft zij begrip gekregen voor de keuze van Capabel naar aanleiding van de uitleg van de vestigingsmanager.

Alle klachten die gemeld zijn door jessiekeijzer