Klacht: Portfolio opdrachten / beoordeling

op 01 september 2017 over NCOI in de categorie Opleidingen en cursussen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij wil ik een klacht indienen over het aan te leveren portfolio/beoordelaar portfolio.
De opdrachten die je als student krijgt zijn:
1) Onvolledig
2) Niet helder beschreven
3) Te generiek
4) Afbakening vraag ontbreekt
5) Sluit niet aan bij beoordelaar

De opdrachten zijn niet goed beschreven en geven daardoor niet het juiste verwachtingspatroon van de student. Geef in de opdrachten aan dat er bijv. wetsartikelen vermeld moeten worden of geef concreet aan dat er 3 aspecten beschreven moet worden. De student kan hier dan rekening mee houden.

Ik teken dan ook bezwaar aan tegen mijn beoordeling.

Ook opmerkingen van beoordelaar als “Raadpleeg meer theorie” dat is abstract advies en draagt niks bij.

Herbeoordeling kost geld en wordt gedaan door iemand van NCOI zelf. Dat is totaal niet onafhankelijk. Hij/zij zal zijn collega dan nooit afvallen.

NCOI zijn boeven en wordt gedreven door commercie door studenten te laten zakken.

Gewenste Oplossing:

Klacht in behandeling nemen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar NCOI over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door NCOI in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat NCOI een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

NCOI

Heeft op 22 september 2017 om 10:04 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte Ferdy1908,

Op 5 september jl. heeft u een reactie ontvangen op uw klacht ten aanzien van uw Portfolio opdracht. Wij hebben u in dit bericht geïnformeerd over de mogelijke vervolgstappen. U heeft hierop volgend een aantal concrete vragen opgesteld aangaande uw beoordeling. Inmiddels heeft u hierop van de beoordelaar een extra toelichting ontvangen. Wij hopen dat u met deze informatie uw opdracht kunt aanpassen.

Met vriendelijke groet,
NCOI Opleidingen

Heeft op 22 september 2017 om 10:35 geantwoord

\"Wij hebben u in dit bericht geïnformeerd over de mogelijke vervolgstappen\"
Herbeoordeling aanvragen ad Euro 75,-

\"Indien u vragen heeft over de feedback van uw portfolio. Dient u max. 5 concrete vragen naar ons door te zetten welke wij zo kunnen doorsturen naar de beoordelaar\"
Max. 5 vragen, stel je eens voor als je zes vragen zou hebben en de beoordelaar met extra werk zou opzadelen. Ook niet te ingewikkelde vragen stellen want het moet wel zo doorgezet kunnen worden met niet al teveel moeite.

\"Wij hopen dat u met deze informatie uw opdracht kunt aanpassen.\"
Een herexamen ad. € 195,-

Terugkoppeling beoordelaar:
1 Er is een overvloed aan documenten ingediend Zijn deze allemaal relevant voor het maken van uw portfolio? Als gevolg hiervan is uw portfolio teveel een zoekplaatje.Teveel documenten zijn slordig opgeladen ( schreef )Een lezer kan ze daarom niet makkelijk lezen .Kom sneller tot de kern Maak een meer overzichtelijk rapport.

Mijn reactie
Alle documenten zijn ingesloten als daar in de opdracht om wordt gevraagd.
\"Te slordig opgeladen\" \"schreef\"
Het is 1 PDF bestand voorzien van inhoudsopgave, compleet en niets is schreef gescand. Hoe NCOI aan de beoordelaar het document docent aanbiedt is niet mijn verantwoordelijkheid, maar wordt kennelijk mij wel aangerekend.

Terugkoppeling beoordelaar:
2Er is op onderdelen sprake van te weinig eigen inbreng .Raadpleeg meer literatuur .Gebruik dit voor de onderbouwing van uw conclusies en aanbevelingen Bij fiscaliteit kan dit literatuur zijn ,wetteksten etc Bij de jaarrekening wetteksten ,regelgeving van de commissie jaarrekening Per onderdeel dient u relevante literatuur te selecteren .Op deze wijze kan u laten zien dat u de stof beheerst.In de opdrachten staat niet beschreven dat u wetteksten moet raadplegen wel wordt van u verwacht dat u onderbouwd tot conclusies , aanbevelingen een mening komt.

Mijn reactie
Bevestiging dat in de opdracht niet staat vermeld dat er wetsartikelen moet worden vermeld. Nu worden mijn conclusies en onderbouwing in twijfel getrokken. (Reactie beoordelaar: 3De fiscale opdrachten zijn uitgevoerd maar de uitwerking moet meer op wetgeving worden gebaseerd)

Terugkoppeling beoordelaar:
3Niet ondertekend formulier U dient te controleren wat u indient.

Mijn reactie
Dit heb ik gekregen van mijn NCOI Praktijkbegeleider.

Terugkoppeling beoordelaar:
4 Externe factoren : Ik denk dan bijvoorbeeld aan regelgeving.

Mijn reactie:
Geen concreet antwoord.

Alle klachten die gemeld zijn door Ferdy1908