Klacht: Opzegtermijn bij beëindigen lidmaatschap en gebrek aan communicatie

op 12 augustus 2015 over FNV in de categorie Vakbonden

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Dinsdag 16 juni 2015
Brief gezonden aan FNV, Afdeling Ledenservice, Postbus 3010, 2700 KT Zoetermeer
Schriftelijke opzegging lidmaatschap, volgens de richtlijnen op de website van FNV; op de website staat vermeld dat dit alleen schriftelijk kan

Donderdag, 2 juli 2015
Telefonisch contact met FNV, 088-3680368
Naar aanleiding van opzegging per brief d.d. 16 juni 2015 en het uitblijven van een reactie én zelfs van een ontvangstbevestiging

Op 16 juni 2015 heb ik per brief [volgbaar brievenbuspakje met verzendcode] mijn lidmaatschap opgezegd.
Vervolgens heb ik mijn opzegging ook via het contactformulier op de website doorgegeven. Noch op mijn brief, noch op mijn bericht via de website heb ik een reactie ontvangen, ook geen bevestiging van ontvangst.

Op 2 juli telefonisch contact opgenomen en bovenstaande aangegeven

Reactie medewerker 1:
– Er is geen brief ontvangen
– Ik word doorverbonden naar iemand die kan zien wat er met mijn bericht via de website is gebeurd

Koude doorverbinding geweest; medewerker 2 weet niet waarom zij mij aan de lijn heeft

Nogmaals verhaal gedaan over opzegging lidmaatschap en vermeld dat medewerker 1 heeft aangegeven dat er geen brief is ontvangen. Uitgelegd dat ik doorverbonden ben naar iemand die zou moeten kunnen zien of mijn berichten via het webformulier wel zijn aangekomen. Aangegeven dat ik nergens een bevestiging, laat staan een echte reactie op krijg.

Reactie medewerker 2:
– Zij heeft mijn opzegging nu genoteerd
– Er is een achterstand
– Ze weet ‘haast wel zeker’ dat een opzegging die 16/6 is verzonden nog niet verwerkt kan zijn
– Mijn vraag is of ik dan wel mag weten of mijn brief nu wel of niet is ontvangen, aangegeven naar welk adres ik de brief heb gezonden.
– Ik wil ook weten of de berichten die ik via het webformulier heb verzonden zijn aangekomen en waarom ik geen enkele bevestiging ontvang, noch op de brief, noch op de berichten via de website
– Ik krijg geen duidelijkheid over wel of niet ontvangst opzegbrief en ik krijg geen duidelijkheid over wel/niet ontvangst bericht via website

Dinsdag 7 juli 2015
Telefonisch contact medewerker FNV
Ik word gebeld door een medewerkster van FNV. Zij probeert mij over te halen om lid te blijven.
Ik doe navraag naar aanleiding van welke opzegging ik gebeld word.
Dat blijkt n.a.v. het telefonisch contact van 2 juli te zijn. Aangegeven dat ik eerder schriftelijk had opgezegd én een bericht via de website had gestuurd, maar nooit antwoord heb gekregen. Mijn beklag ook weer gedaan over de 3 mnd opzegtermijn. Mij werd aangeraden om te verzoeken om verlaging van de contributie; per 1 april ww uitkering, dus per 1 april had contributie 8 euro moeten worden. Ik heb in mijn opzeggingsbrief en webbericht aangegeven dat ik werkloos ben en daarom wil opzeggen, maar aangezien op beide geen reactie wordt gegeven door FNV is er ook niets geregeld.

Woensdag 8 juli 2015
Brief aan FNV, afdeling contributie, postbus 9208, 3506 GE Utrecht
Brief gestuurd met verzoek om contributie met ingang van 1/4/2015 te halveren en de toekenning WW van UWV en mijn schriftelijke opzegging d.d. 16/6/2015 bijgevoegd

Woensdag 12 augustus 2015
Telefonisch contact FNV, Mevrouw R., 088-3680368
Verteld:
16/06/2015: schriftelijke opzegging, zoals op de website wordt verlangd, gezonden aan FNV Zoetermeer
02/07/2015: Telefonisch contact met FNV, vernomen dat er geen brief is ontvangen. Opzegging op dat moment genoteerd
07/07/2015: Gebeld door medewerker FNV met vraag of mijn lidmaatschapsbeëindiging wil herzien en meegekregen dat ik vanaf ingangsdatum WW halvering contributie kan krijgen.

Noch op de brief van 16 juni 2015 naar Zoetermeer, noch op de brief van 8 juli 2015 naar Utrecht heb ik een reactie ontvangen. Ook geen ontvangstbevestiging.

Mevrouw R. vertelt mij dat ik een klacht kan indienen en dat deze naar hetzelfde adres moet worden gezonden als waar ik mijn opzeggingsbrief naar gezonden heb. Aangezien ik geen reacties krijg op brieven, geef ik aan dat ik daarom weer telefonisch contact opneem en nu verder geholpen wil worden.
Mevrouw R. geeft aan dat dit niet mogelijk is, dat de vakbond er voor iedereen is en niet alleen voor mij [??…??] en dat zij, noch een collega van haar mij verder kan helpen en dat er verder niemand aanwezig is. “U kunt telefonisch niet discussiëren hierover”
Over de contributie kan ik het helemaal niet hebben, want dat is een afdeling in Utrecht en daar gaat zij niet over. “Dat is niet van ons”

Inmiddels wordt er nog steeds contributie van mijn rekening geïncasseerd, terwijl ik geen uitsluitsel krijg over beëindiging lidmaatschap en aanpassing hoogte contributie en over mijn opmerkingen aangaande 3 maanden opzegtermijn.
Ik geef aan dat ik een notitie gemaakt wil hebben van het feit dat ik verstoken blijf van antwoorden van FNV én van het feit dat ik de incasso voor het innen van de contributie zal blokkeren totdat ik een deugdelijke reactie ontvang.
“U weigert dus te betalen”, antwoordt mevrouw Resokario.
Ik geef aan dat ik niet weiger te betalen, altijd mijn contributie betaald heb, maar naar een uiterste middel grijp om gehoor te krijgen bij ‘mijn’ vakbond.

Gewenste Oplossing:

- Contact over mijn verzonden brieven, zowel de opzeggingsbrief d.d. 16 juni 2015 als de brief over de contributie d.d. 8 juli 2015
- verrekening contributie
- tenietdoen van de 3 maanden opzegtermijn

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over FNV

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar FNV over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over FNV nog niet in behandeling is genomen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door FNV in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat FNV een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

FNV

Heeft op 01 juni 2016 om 10:59 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte mevrouw Masselink,

Hartelijk dank voor uw melding.
De FNV is vanaf 2016 gestart met het beantwoorden van berichten op klacht.nl. Uw melding is vóór 1 december 2015 geplaatst en wellicht niet meer actueel. Om deze reden sluiten wij uw melding hier. Mocht uw melding nog wel actueel zijn, dan horen wij dit graag van u. Kijk op https://www.fnv.nl/contact/ voor mogelijkheden om contact met ons op te nemen.
Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Jelte, FNV Webcare

Alle klachten die gemeld zijn door Effie