Klacht: opleiding Gespecialiseerd Pegagogisch medewerker voldoet in praktijk niet!

Evelynbo op 28 oktober 2020 over Capabel Onderwijs in de categorie Universiteiten & Hogescholen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Mijn dochter volgt bovengenoemde opleiding van 15 maand bij Capabel. Nu blijkt, tijdens stage, dat ze nog niet zover is om examen te kunnen doen, terwijl ze wel bij is qua stof.
Gesprek gehad met school, en de dame in kwestie gaf aan dat leerlingen zonder enige passende achtergrond, eigenlijk deze verkorte opleiding niet passend is, en veel studenten het niet kunnen halen.
Terwijl er vooraf geen enkele toelatingseis of een gesprek is geweest om in te schatten of het wel haalbaar is in 15 maand. Het is online aanmelden en klaar.
Mijn dochter heeft nu 2 keuzes, of stoppen met de opleiding, en E 7000 armer en geen diploma en ook nog een schuld omdat er een deel Tegemoetkoming Studiekosten/OV dient te worden terugbetaald!! De tweede optie is nog 1 of 1,5 jaar doorgaan!!! Met weer een kostenpost van tig duizend euro.
Ik vind dit ronduit onacceptabel!

Gewenste Oplossing:

De gelegenheid geven zonder kosten om de opleiding af te kunnen maken, examen te doen en met een diploma te eindigen! Zoals ze doen geloven dat dit mogelijk is in 15 maanden.

ik zou blij zijn als die onderwijsinstelling zou worden aangesproken op hun ingebreke-blijven. De school zou moeten worden aangeklaagd.
Voor alle andere studenten die hierin trappen. Als het te mooi is om waar te zijn, is het dat meestal ook.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Capabel Onderwijs over deze klacht.

Bericht van Capabel Onderwijs

2 jaren geleden - Geachte mevrouw Evelynbo, Vandaag ontving ik van klacht.nl bericht dat u een klacht had geplaatst over Capabel Onderwijs Groep. Zonder gegevens van uw dochter kan de klachtencommissie uw klacht niet in onderzoek nemen, graag ontvang ik uw klacht op het e-mailadres van de klachtencommissie van Capabel Onderwijs Groep: [email protected] Onder vermelding van onderstaande gegevens en een machtiging van uw dochter dat u namens haar inzake deze klacht mag handelen, dit in verband met de privacywetgeving. - naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van uw dochter; - opleiding en onderwijslocatie van uw dochter; - datum indiening klacht, datum voorval en alle andere relevante data; - een korte en duidelijke omschrijving van de klacht en tegen wie of wat de klacht gericht is; - een korte en duidelijke omschrijving van de acties die klager ondernomen heeft om de klacht met docent en/of leidinggevende en/of directie tot een oplossing te brengen; - verzoek aan de klachtencommissie. Ik zie uw klacht tegemoet. Met vriendelijke groet, Klachtencommissie Capabel Onderwijs Groep

Alle klachten die gemeld zijn door Evelynbo