Klacht: Onterechte vordering van Premie bij Unive

op 21 februari 2017 over EDR Incasso in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik had na mijn scheiding in 2010 alle zaken op het Unive kantoor in Zwolle geregeld. Mijn Ex moest haar eigen premie betalen, en i.v.m. mijn emigratie naar de Verenigde Staten van America, het opzeggen van mijn zorg verzekering.

Nu na ruim 6 jaar komt het EDR met een incasso aan. Ik heb echter nooit een schrijven van Unive ontvangen dat de polis nog steeds zou lopen. Mijn ex heeft tot Maart 2016 nog steeds op het oude adres gewwond, en alle andere zaken die ik met Unive had, zoals mijn Hypotheek kwamen gewoon daar nog binnen.

Waarom zou ik willlen betalen voor een Incasso van iets wat ik niet had. En wettelijk gezien is de verjarings termijn voor dit soort incasso 5 jaar.

Met vriendelijke groet,

Jacob

Gewenste Oplossing:

Als dit wordt opgelost.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar EDR Incasso over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door EDR Incasso in behandeling genomen

Reactie van de melder van de klacht JBUTER

1 jaar geleden - Ze sturen me de volgende email. Ik heb helemaal geen postbus in Tilburg. Als ze wel mail hebben gestuurd naar de Verenigde Staten, dan wisten ze blijkbaar ook, dat ik geemigreerd was naar de Verenigde Staten. En dan was mijn zorg verzekering bij hun hlemaal niet meer geldig. Ik snap echt niet wat ze van me willen? EDR is gwoon een instituut diet probeert met drijgen op een of andere manier geld van je te krijgen, waar ze geen recht op hebben. Naar aanleiding van uw klacht inzake bovengenoemd dossier, berichten wij u als volgt. U stelt nimmer een aanmaning of bericht te hebben ontvangen inzake uw achterstand. Onze cliënt heeft u meerdere malen aangeschreven op uw adres in de Verenigde Staten en op Postbus 25220 5000 MT in Tilburg. Voor de volledigheid treft u een kopie van deze correspondentie in de bijlage. Gezien het voorgaande is de vordering niet verjaard en achten wij de vordering rechtens opeisbaar. U dient de betaling ad € 2.018,63 binnen 14 dagen te verrichten op bankrekeningnummer NL87DEUT0552590363 ten name van St. Derdengelden DRA Debt Recovery Agency te Den Haag, onder vermelding van dossiernummer 10581484 . U kunt uw betaling tevens verrichten via iDEAL ( www.edrgroup.nl/iDEAL ). Kunt u het bedrag niet in een keer betalen dan verzoeken wij u binnen dezelfde termijn contact op te nemen met ons kantoor voor een passende betalingsregeling. Indien wij binnen de gestelde termijn geen reactie en/of betaling van u hebben ontvangen, zullen wij onze cliënte adviseren eventuele verdere (rechts)maatregelen tegen u te treffen. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met ondergetekende

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat EDR Incasso een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

EDR Incasso

Heeft op 28 juli 2017 om 09:27 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer Buter, op 16 juni heeft mijn collega u een email gestuurd waarin is uitgelegd dat de verzekeringmaatschappij nog op een officieel ondertekend document wacht. Wanneer wij dit ontvangen, kunnen wij uw dossier nogmaals bespreken met onze klant en het dossier naar beiden voldoening afsluiten. Graag zien wij het document tegemoet. Met vriendelijke groet, Afdeling Klachtenbeheer

Alle klachten die gemeld zijn door JBUTER