Klacht: Onterecht uitgesloten van Loting voor rechtsgeleerdheid Leiden

op 18 juli 2016 over DUO-IBgroep in de categorie

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Onze zoon heeft reeds voor 22 februari 2016 alle noodzakelijke stukken voor inschrijving aangeleverd voor inschrijving aan Universiteit Leiden. Waaronder ook een gewaarmerkte kopie van zijn Belgisch diploma en cijferlijst.

Met DUO contact opgenomen en zij gaven aan om vooral Studielink in de gaten te houden. Vanaf mei stond dat alles aangeleverd was en dat de volgende stap de loting zou zijn; uitslag op 19 juli.

Eind juni stuurt DUO een brief, die pas op 4 juli in België aankomt. In de brief staat een oproep om te checken of alle noodzakelijke informatie is aangeleverd. Indien dit het geval is, dan hoeft onze zoon niets te doen. Er staat geen ENKELE verwijzing in de brief dat er informatie zou missen.

Op 5 juli stuurt DUO, opnieuw via reguliere post, een brief waarin staat dat hij uitgesloten is van de loting omdat hij geen gewaarmerkte kopie van zijn Belgische studie heeft aangeleverd. Gedurende de voorgaande maanden is daar nooit melding van gemaakt.

Universiteit Leiden heeft al deze informatie ontvangen en heeft op 22 februari een Unconditional Admission Statement gestuurd; waarin gerefereerd wordt naar deze stukken.

DUO stelt zich op het standpunt dat zij ook een gewaarmerkte kopie had mogen ontvangen, maar het Belgisch Ministerie van Onderwijs verstrekt een dergelijk document slechts 1x. Procedure neemt bijna twee maanden in beslag.

De brief van 5 juli hebben wij pas op vrijdag 14 juli ontvangen. Tijdens het gesprek komt tevens boven water dat de kopie van de Unconditional Admission Statement (UAS) van Universiteit Leiden nooit door DUO ontvangen is. Wij kunnen dit niet bewijzen, omdat het niet mogelijk is om post per aangetekend schrijven naar een postbus (het unieke adres dat DUO accepteert voor communicatie) te sturen.

Vrijdag j.l. was nog voor de effectieve loting en het werd al snel duidelijk dat de UAS zou hebben volstaan om onze zoon toe te laten tot de loting. DUO weigerde vrijdag echter iedere medewerking om kennis te nemen van dit document. Uiteindelijk hebben wij alsnog dit document per email naar DUO verstuurd (met ontvangst- en leesbevestiging), doch DUO weigert dit document alsnog toe te voegen en heeft besloten om onze zoon definitief uit te sluiten van de loting. Terwijl de “remedie” van het probleem geleverd was.

Aantekenen bezwaar. Nu stelt DUO zich op het standpunt dat het Bezwaarschift per reguliere post (postbus) ingediend moet worden binnen 14 dagen na dagtekening van hun brief op 5 juli, die wij ongeveer 10 dagen later pas ontvangen hebben.

Kortom, DUO verwijst continu naar Studielink als zijnde de “tool” die gebruikt moet worden om de inschrijving in orde te maken. Gedurende maanden is de “status” aldaar dat alles in orde is en dat zijn toelating puur afhangt van de Loting. Nu verwijst DUO “doodleuk” naar een absoluut nietszeggend, algemeen schrijven waarin niet eens staat dat specifieke informatie niet aangeleverd zou zijn. Hun eigen Studielink status heeft maanden een andere status aangegeven.

Vervolgens gaat DUO volkomen voorbij aan de problematiek die gepaard gaat met het versturen en ontvangen van post vanuit en in het buitenland. Hier wordt op geen enkele rekening mee gehouden. De gekozen manier van communiceren per post maakt “verificatie” niet mogelijk omdat het simpelweg niet mogelijk is om gebruik te maken van het versturen van post middels aangetekend schrijven. Een procedure die juist in het leven geroepen is om te verifiëren of post ontvangen is en op welk tijdstip.

Onze zoon is dus volkomen onterecht uitgesloten van de centrale loting. De procedure voor het indienen van bezwaar wordt overigens ook nog aangepast: verleden week was het nog mogelijk om dit per email te doen (specifieke voorwaarden; doch met de mogelijkheid om te vast te stellen of en wanneer stukken ingediend (en gelezen) zijn.

DUO werkt op geen enkele wijze mee om een relatief eenvoudige oplossing voor een Nederlander die in het buitenland zijn secundaire opleiding genoten heeft.

Gewenste Oplossing:

DUO weigert systematisch om de eerlijkste oplossing mogelijk te maken: onze zoon toelaten tot de loting.

Nu dit niet mogelijk blijkt te zijn resteert slechts één oplossing: toelating tot de studie rechtsgeleerdheid middels toevoeging bovenop de "ingelote" studenten. DUO geeft zelf aan dat dit de enige oplossing is.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over DUO-IBgroep

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over DUO-IBgroep nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door Richarda1960