Klacht: Niveau van de clubs / spelers

op 20 augustus 2017 over KNVB in de categorie Stichtingen en verenigingen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heer / mevrouw,

U kunt er waarschijnlijk niets aan doen, maar toch wil ik even mijn ongenoegen
uiten over het voetbalniveau in Nederland.

Spelers zijn van minimaal niveau t.o.v. de rest van Europa. Waar Nederland
voorheen een gevestigde competitie had met talentvolle spelers en vedetten,
waar een ieder graag voor naar het stadion kwam en ook internationaal enig
aanzien genoot. Dit is bijna allemaal voorbij.

Voetbal is een spelletje maar betekent veel meer dan dat. Het verenigt, het zorgt
voor samenhorigheid en vermindert de klasse verschillen op diverse gebieden (racisme, arm en rijk en wel / niet zorgbehoevend) binnen de Nederlandse maatschappij. Tuurlijk andere sporten verzorgen ook een dergelijke functie binnen
onze huidige samenleving, maar niets verbroederd zoveel als voetbal.

Helemaal winst zorgt voor trots, zelfvertrouwen en aanzien. Zowel nationaal als internationaal. De financiën binnen de eredivisie zorgen ervoor dat het Nederlandse voetbal steeds verder afglijd en een steeds minder belangrijke maatschappelijke functie en aanzien vervuld binnen Nederland en de rest van
Europa.

Het Nederlandse voetbal moet naar miin mening een financiële impuls krijgen.
Daar waar andere landen steun ontvangen van overheden of rijke investeerders,
is dit binnen Nederland nauwelijks tot niet aan de orde.

Alles waar voetbal voor staat, moet ook in Nederland weer naar een hoger en proffesioneler niveau worden gebracht. Naar mijn idee, ook op basis van wat ikin
bovenstaande aangeef, zou ook de overheid hier meer in moeten investeren. Alles waar de overheid voor staat, vind je grotendeels terug in het voetbal.

Zoals ik het zie zou de overheid op zijn minst een miljard moeten investeren in het
Nederlandse voetbal. Niet alleen voor het plezier en het trots zijn op je voetbalclub,
maar met name voor verbroedering en samenhorigheid binnen de Nederlandse samenleving en het aanzien dat Nederland geniet op internationaal niveau.

Mocht iemand met mij hierover van gedachten willen wisselen, sta ik daar natuurlijk altijd voor open, mits de insteek van het gesprek op positieve basis plaats vindt.

Met vriendelijke groet,

Poppe-Tjalf Boonstra

Gewenste Oplossing:

Indien aan bovenstaande invulling wordt gegeven, of dat er andere middelen
ingezet / bedacht worden, zodat ook het Nederlandse voetbal weer van waarde is voor de Nederlandse samenleving.

Bericht van Robin van Klacht.nl

9 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over KNVB

Bericht van Robin van Klacht.nl

9 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over KNVB nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door Poppe-Tjalf