Klacht: Niet ontvangen brieven mbt overstapservice van Lijbrandt ivm overgang van kabel naar glasvezel

op 06 juli 2013 over Lijbrandt in de categorie Vaste Telefonie

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Uit telefonisch contact met x op zaterdag 06/07/2013 om 13.55 uur blijkt dat ik na bezoek van medewerkers van Reggefiber voor het aansluiten op het glasvezelnetwerk op 10 mei 2013 geen aanvullende correspondentie heb ontvangen op de brieven van 25 en 26 april 2013 waarin aangekondigd wordt dat binnenkort de aansluiting op het glasvezelnetwerk klaar is en mijn abonnement geactiveerd kan worden. Ik was daarom nog steeds in de veronderstelling dat de overstap kennelijk nog niet gemaakt kon worden. Op vrijdag 28 juni 2013 ben ik gebeld door Guideon telesupport die belde over de activatie van mijn nieuwe contract. Ook van hen begreep ik dat er kennelijk nog post door mij te ontvangen was. Mijn klantnummer is 84290

Doordat deze brieven voor het tijdig aanleveren van gegevens om gebruik te maken van uw overstapservice niet door mij ontvangen zijn blijkt nu dat ik geconfronteerd wordt met twee abonnementen voor TV, internet en telefonie, namelijk het contract met mijn huidge provider en die bij Lijbrandt. Ik vindt dit onacceptabel!

Ik verzoek u dan ook om zsm contact met mij op te nemen om dit op te lossen. Ik ga daarom niet akkoord met de ingangsdatum 29/06/2013 zoals nu opgenomen staat in mijn contractgegevens en daarmee samenhangende betalingsverplichting.

Gewenste Oplossing:

Een vastgelegde afspraak over ingangsdatum van mijn contract bij Lijbrandt wanneer het officieel duidelijk is wanneer het huidige contract opgezegd is.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Lijbrandt over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Lijbrandt in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Lijbrandt een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Lijbrandt

Heeft op 08 juli 2013 om 12:53 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste mevrouw X,

Wij hebben de gegevens aangepast in ons systeem, u wordt nu als mevrouw aangesproken. Wij vinden het jammer dat u een van onze brieven heeft gemist. U geeft aan dat u hierdoor niet in de gelegenheid bent geweest om de overstapgegevens tijdig aan te leveren. U vraagt ons om een nieuwe startdatum van het abonnement met u te bepalen.

Wij geven u uitleg over de overstapservice in verschillende brieven. Wij zullen daarom niet een nieuwe startdatum met u overeenkomen. De startdatum 25 juni blijft gehandhaafd.

Met vriendelijke groet,
Fleur
Lijbrandt Webcare

Reactie van de melder van de klacht RCEWesseling

4 jaren geleden - Beste mevrouw Fleur van Lijbrandt Webcare, Uw reactie waarin u aangeeft dat u informatie geeft in verschillende brieven over de vervolgstappen na aansluiting door Reggefiber op 10 mei 2013 is nu precies de reden waarom ik niet akkoord ga met de ontstane situatie van 2 contracten en de aangegeven ingangsdatum bij Lijbrandt van 29/06/2013 zoals opgenomen is in mijn aansluitgegevens. Ik heb die brieven namelijk helemaal niet ontvangen. Verder rept u over een ingangsdatum van 25/06/2013. Ik vind uw reactie niet passend bij mijn klacht en zal een AI dan ook terug laten boeken. U heeft mij niet adequaat geïnformeerd over de te volgen procedure. Ik zal het contract dan ook opzeggen per direct. Ik heb begrepen dat een er een opzegtermijn is van 1 maand. Mvg, X

Reactie van de melder van de klacht RCEWesseling

4 jaren geleden - Aanvullend op mijn reactie van zoëven: In uw brieven van 25 en 26 april geeft u aan dat ik na 3 dagen nadat het abonnement actief is per post de activatiebrief, de Installatiehandleiding en ook de digitale ontvanger en wifirouter zal ontvangen. Indien ik de installatie via de Guidion installateur besteld heb, belt deze mij binnen 3 dagen op voor het maken van een afspraak voor de installatie van mijn TV, computer en telefoon. Hoewel ik na installatie door Reggefiberop 10 mei 2013 ingelogd ben geweest om mijn abonnement te activeren heb ik van bovenstaande brieven inclusief bijbehoren niets ontvangen. Ook Guidion heeft niet gebeld. Uw reactie dat u geen aanleiding ziet om het abonnement op een later tijdstip in te laten gaan is in mijn eigen juridisch niet correct omdat u zelf in gebreke blijft. Ik ga hier dus niet mee akkoord en zal van de voorgenomen overstap naar Lijbrandt in zijn geheel afzien.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - De melder van de klacht heeft zojuist de oplossing van Lijbrandt beoordeeld.

Reactie van de melder van de klacht RCEWesseling

4 jaren geleden - Laatste aanvulling is dat ik na opnieuw contact te hebben gezocht met de klantenservice gesproken heb met de medewerkster Yalda Delawari om 18.30-18.45 uur. Het blijkt dat begin mei 2013 een brief is verstuurd over de overname door KPN per 01/07/2013. Ook deze brief heb ik niet ontvangen. Wel een brief van 5 juli 2013 over een storing. Echter mijn overstap naar Lijbrandt heb ik gemaakt om aangesloten te zijn bij een kleine provider. Mijn ervaringen en ervaringen van familie en vrienden met KPN zijn van dien aard dat ik daar geen klant van wil zijn. Dit is voor mij een reden om het contract per direct op te zeggen. Mvg, X

Bericht van Lijbrandt

4 jaren geleden - Beste mevrouw X, Wij vinden het jammer dat u de brieven niet heeft ontvangen. Wij bieden u alsnog de mogelijkheid om het abonnement vervroegd op te zeggen. Dit betekend dat u niet het gehele jaarcontract hoeft te betalen. U betaald wel voor de tijd waarin u gebruik heeft gemaakt van onze diensten. Per welke datum wilt u het abonnement beëindigen? Met vriendelijke groet, Fleur Lijbrandt Webcare

Reactie van de melder van de klacht RCEWesseling

4 jaren geleden - Beste mevrouw Fleur van Lijbrandt Webcare, Fijn dat u nu ingaat op mijn klacht en die kennelijk in zijn geheel gegrond verklaard hebt. Omdat u aanbiedt het contract vervroegd op te zeggen, zonder opzegtermijn en alleen betaal over de periode dat ik gebruik heb gemaakt van uw diensten, is mijn reactie per direct. Ik heb namelijk hele,maal geen gebruik kunnen maken van uw diensten en het lijkt mij daarom van toepassing dat het contract ophoudt te bestaan vanaf het moment van beoogde indiensttreding, namelijk 29/06/2013. Met dank voor uw aanbod. Mvg, X

Bericht van Lijbrandt

4 jaren geleden - Beste mevrouw X, Het abonnement is nu gestopt. Eventuele kosten voor de periode waarin uw abonnement actief was worden berekend. Deze kosten vindt u op de volgende factuur. Met vriendelijke groet, Fleur Lijbrandt Webcare

Reactie van de melder van de klacht RCEWesseling

4 jaren geleden - Beste mevrouw Fleur van Lijbrandt Webcare, Fijn te lezen dat het contract formeel gestopt is. Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van uw besluit om het abonnement te beëindigen op mijn huisadres, bij Lijbrandt bekend. Aangezien ik geen enkel gebruik heb gemaakt, beter gezegd -heb kunnen maken-, in de korte periode dat het abonnement kennelijk geactiveerd was en alle diensten van TV, telefonie en internet dus via mijn huidige provider ben blijven afnemen ga ik er gevoeglijk vanuit dat Lijbrandt geen kosten wat betreft afname van diensten kan opvoeren. Mvg, X

Alle klachten die gemeld zijn door RCEWesseling