Klacht: mondeling akkoord gegeven? stilzwijgend verlengen!

op 22 augustus 2016 over Rendement in de categorie Magazines

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik heb volgens Rendement telefonisch toestemming gegeven voor 2 proefabonnementen van 3 nummers tegen een betaling van alleen de verzendkosten.
Er werd daarbij duidelijk verteld, dat het ging om een vrijblijvende kennismaking!! Ik ben toen niet gewezen op een stilzwijgende verlenging. Nu blijkt dat we daarmee telefonisch akkoord zijn gegaan, onze administrtaie heeft per ongeluk de 2 facturen a 7,50 voldaan en dat is volgens Rendement rechtsgeldig bewijs dat we met alles akkoord gaan. Nu hebben we 2 facturen a 99,00 toegestuurd gekregen omdat we niet een maand van te voren hebben opgezegd?

Deze klacht heb ik gemeld bij Rendement Uitgeverij, en gevraagd de betreffende facturen als niet verzonden te beschouwen en/of te crediteren. Rendement gaf toen aan om uit coulance 1 factuur te crediteren.

Hierop een bericht gedaan dat we het daar uiteraard niet mee eens zijn, dat we verwachten dat ze een ondertekend contract kunnen overleggen en zo niet dat alles op een misverstand berust. Wel aangegeven dat we de literatuur hebben ontvangen en dat we derhalve de 2 x 7,50 niet zullen terug vorderen als ze toegeven dat alles op een misverstand berust. Hierop kregen we onderstaand schrijven:

Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen.
Zoals aangegeven zijn de abonnementen gestart naar aanleiding van telefonische verkoop, oftewel via een mondelinge overeenkomst. Om dergelijke misverstanden te voorkomen, hebben wij u op meerdere manieren op de hoogte gebracht van de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden, waaronder de opzegtermijn waar in de welkomstbrief een volledige alinea aan is gewijd, zijn verstuurd samen met de eerste facturen. Op met moment dat deze betaald worden, betekent dit dat u akkoord gaat met de geldende algemene voorwaarden en de proefabonnement. Dat de facturen abusievelijk zijn voldaan is uiteraard erg vervelend, maar hier kunnen wij geen verantwoordelijkheid voor nemen. Daarnaast heeft u voor 21 augustus 2016 nooit eerder contact met ons opgenomen dat u geen prijs stelt op de (proef)abonnementen, terwijl wij deze wel sinds mei naar u sturen.

Desondanks heb ik u uit coulance het voorstel gedaan om één abonnement per direct te beëindigen. Het is helaas niet mogelijk om beide abonnementen te beëindigen. Indien u alsnog akkoord gaat met mijn voorstel, vernemen wij dat graag.

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Gewenste Oplossing:

Als beide facturen worden vernietigd en Rendement hun verkoop praktijken eens aan gaat passen!!

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Rendement over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Rendement in behandeling genomen

Bericht van Rendement

1 jaar geleden - Deze klacht is in behandeling genomen. Wij gaan samen met de klant op zoek naar een passende oplossing. Mocht u vragen hebben dan is onze klantenservice bereikbaar via 010-2433933, via de e-mail klacht@rendement.nl. Met vriendelijke groet, Shera

Reactie van de melder van de klacht info@vadt.nl

1 jaar geleden - Na een zwaar telefoongesprek is er besloten om verder het incasso traject in te gaan. Wij hebben aangegeven zeker geen abonnement afgesloten te hebben en omdat er geen handtekening is, is er ook geen contract. Het aangeven dat betaling van de factuur van 7,50 een bevestiging is van een overeenkomst hebben we helemaal weggewuifd. Op aanvraag het geluidsbestand te sturen waarin we mondeling akkoord geven kregen we te horen dat de gesprekken niet worden opgenomen uit privacy overwegingen?? Een uur nadat we het telefoongesprek hadden beëindigd kregen we onderstaande mail! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte heer van Ampting, Ik heb u zojuist telefonisch gesproken over uw abonnementen FA Rendement en Marketing Rendement en de klacht die u heeft geplaats op Klacht.nl. U gaf in het telefoongesprek aan dat u het niet eens bent met de verlengingen van de abonnementen FA Rendement en Marketing Rendement. Zoals al eerder uitgelegd in de mailwisseling met mijn collega en in het telefoongesprek met mij, zijn er algemene voorwaarden die gelden. Ook geeft u aan niet akkoord te zijn gegaan met de abonnementen maar heeft u wel facturen betaald waardoor u aangeeft ook daadwerkelijk de abonnementen af te nemen. Mijn collega, mevrouw Van den Ouden, heeft in de mailwisseling met u aangeboden om één abonnement per direct te beëindigen. Helaas bent u daar niet mee akkoord gegaan. Ook met mijn voorstel om 2 nummers van elk abonnement af te nemen, bent u niet akkoord gegaan. Ondanks de algemene voorwaarden kiezen wij ervoor om de facturen te laten vervallen. Tot slot wil ik u erop wijzen dat wij dit niet hebben gedaan omdat u in deze kwestie gelijk heeft, of in uw recht staat. Zoals ook uit eerdere correspondentie blijkt, heeft Rendement Uitgeverij volledig conform Nederlandse wet- en regelgeving gehandeld. U bent op de juiste wijze volledig door Rendement Uitgeverij geïnformeerd over het (proef)abonnement, de algemene voorwaarden en werkwijze. Het is, ondanks onze inspanningen om al onze (potentiële) klanten op de juiste wijze te informeren over onze werkwijze en voorwaarden, uiteraard niet onze bedoeling dat u een ongewenst abonnement moet afnemen. De abonnementen FA Rendement en Marketing Rendement zijn per direct beëindigd en facturen 36183414 en 36183415 komen te vervallen. Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toch het boetekleed aangetrokken of al wetende dat het incassotraject trekken aan een dood paard is? Voor ons is dit in ieder geval afgerond en opgelost, hopen wij dat andere de zaakjes van deze club even goed in de gaten houden, het mag dan juridisch allemaal in orde zijn, maar het is zeker geen eerlijke manier van zaken doen.

Alle klachten die gemeld zijn door info@vadt.nl