Klacht: Legal Affairs at EDR Credit Services/Oxxio Nederland B.V.

op 24 mei 2021 over EDR Incasso in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

“De van mij onafhankelijke gebeurtenis wordt van mij afhankelijk”

Betreft: Legal Affairs at EDR Credit Services/Oxxio Nederland B.V.
Klantnummer: 38006140/38006140-1/38006140-2
Mijn kenmerk: Finance Unifa BV Facility Services
Pagina 1 van 1

Dossier :10854174
Eindhoven, maandag 16 mei 2021
Geachte mevrouw Claudia van der Reijken – Buschman,
Wij mogen u in kennis stellen van het feit dat u de gelukkig bent waarmee wij de verdere communicatie aangaande het dossier: 10854174 gaan voeren.
Wij stellen dan ook dat alle gevoerde correspondentie aangaande het dossier in de zaak Oxxio Nederland BV, bekend onder de klantnummers: 38006140/38006140-1/38006140-2, alsook 37865042/37865042-1, integraal door u is overgenomen.
Om misverstanden en miscommunicatie en vermissing van eigene aard te voorkomen hebben wij daartoe een apart email account aangemaakt en verzoeken wij u hier op de corresponderen, op alle andere reactie dan op: [email protected] zullen aan u ter beantwoording en inhoudelijke reactie worden doorgezonden.
In het kader van de nodige transparantie en in het licht van de maatstaven van redelijk en billijkheid tegen het juriste aspect van deze zaak verzoeken wij u ons in carbon mee te nemen in alle correspondentie die u voert en voerde in deze zaak.
Voor dat wij inhoudelijk zullen ingaan op uw laatste e mail bericht stellen wij eerst nog het volgende:
1. U doet er verstandig aan op per direct aangiften te doen tegen uw klant/ opdrachtgever Oxxio Nederland BV wegens het plegen van fraude door valsheid in geschrifte enz.

2. Wij onze schadeclaims aan u, EDR-incasso en Oxxio, alsook aan alle andere betrokken partijen zullen verhogen naar een bedrag ad 385.347, — euro, waartoe wij later verder zullen berichten.

3. U wild ons wel per direct berichten van ontvangst van dit bericht en ons direct in kennis stellen dat u uw verzekering heeft ingelicht aangaande de aangezegde schadeclaim.

4. Gezien de openbaarheid van de wet behouden wij ons het recht voor deze zaak in de openbaarheid te brengen wat zeker van belang zal blijken door de sociaal maatschappelijke schade die u en Oxxio aanrichten in zijn algemeen maar in het bijzonder in mijn zaakDuidelijk mogen zijn dat het teruggeven van uw opdracht of het seponeren van de vordering u niet ontslaat van uw plichten, inhoudelijk blijft u gehouden te antwoorden, daar u zich thans mede schuldig maakt aan valsheid in geschrifte en het uitbrengen van onrechtmatige vorderingen waarvan u had kunnen weten dat deze valselijk zijn en waren op de dag dat u deze onder u nam.
U stelde en stelt dus dient te bewijzen en kunt dit niet wederkerig stellen of makken, inhoudelijk heeft u nagelaten te bewijzen.
Met Vriendelijke groeten
Dick Schuurman

Gewenste Oplossing:

als mijn schade de taald is

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar EDR Incasso over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door EDR Incasso in behandeling genomen

Alle klachten die gemeld zijn door Dick