Klacht: Lange wachttijden actualiseren tentamen- en examenresultaten

op 28 januari 2019 over LOI in de categorie Opleidingen en cursussen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Het LOI hanteert enorm lange wachttijden bij het afhandelen van vragen en klachten. Ook duurt het enorm lang, vaak acht tot twaalf weken, voordat tentamen- en examenresultaten (die al lang bekend zijn) worden geactualiseerd. Dit betekent dat de tentamens en examens nog niet officieel afgerond zijn en dit staat een voortgang van de studie ernstig in de weg.

Gewenste Oplossing:

Wanneer het LOI dezelfde wachttijden hanteert als de maximale wachttijden waaraan ik me zelf moet houden als docent binnen het voortgezet onderwijs. Dit laatste wordt me nota bene geleerd via de opleiding (docent Nederlands) die ik volg bij het LOI.

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar LOI over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door LOI in behandeling genomen

Bericht van LOI

6 maanden geleden - Beste Bert,Bedankt voor je reactieIk kan me voorstellen dat je het niet eens bent met ons nakijktermijn die we in acht nemen. Graag geef ik je ter beeldvorming een beschrijving van de procedures bij het beoordelen van alle afgelegde examens.Er worden dagelijks meerdere examens afgenomen. De hoeveelheid in examens zorgen ervoor dat er flink wat nakijkwerk wordt geleverd aan de examinatoren.Wij bieden de examinatoren voldoende tijd om de examens conform LOI-norm te beoordelen.Na beoordeling vind er een administratieve proces plaats bij het examenbureauexamencommissie Die zorgen voor de laatste controles en uiteindelijk de goedkeuring van de examenbeoordeling. Dit resulteert in vaststelling van het examenuitslag.Mocht je nog vragen willen stellen, aarzel dan niet om met ons in contact te tredenMet vriendelijke groet,Wishal, LOI Webcare

Reactie van de melder van de klacht BertKa

6 maanden geleden - Beste Wishal, Met alle respect maar dit is een nietszeggend, inhoudsloos argument! Los van het feit dat de wachttijden op simpele ja- en nee-vragen inmiddels een week of drie bedragen, was in mijn geval het resultaat van mijn examen (een beoordeelde les) al bekend toen het nu (30-01-2019) een week of acht, negen geleden bij de examencommissie werd aangeboden. Mijn examenles kan niet voor een tweede keer worden beoordeeld omdat die niet is opgenomen. De resultaten, zorgvuldig genoteerd door een examinatrice op een door u voorbedrukte controlelijst, hoeven slechts te worden nageteld, evenals de andere documenten die al driekwart jaar geleden in mijn portfolio warden opgenomen en gecontroleerd door mijn examinatrice. Holle argumenten, ik doceer het mijn leerlingen op vier HAVO, maken een standpunt alleen maar ongeloofwaardiger. Mijn enige conclusie kan zijn dat er iets aan de hand is bij het LOI. Er ligt ongetwijfeld een dikke stapel werk, maar dat betekent dat er niet voldoende personeel is of dat het personeel incapabel is. Wellicht bent u bijna failliet en hebt u niet voldoende middelen om voldoende gekwalificeerd personeel in dienst te nemenhouden? Wellicht zijn er stukken kwijt? Wellicht is er onenigheid binnen de commissie? We zullen het wel nooit weten maar dit soort wachttijden verstoort elke planning van volwassen studenten die hun studie naast hun werk en sociale leven moeten doen. en de ondoorzichtigheid van de organisatie en de processen daarbinnen is fnuikend! Ik maak hier een simpele rekensom: Het LOI stelt dat voor een LIO-stage met een werkcontract dit contract voor minimaal 10 maanden moet worden aangegaan. Stel je krijgt een jaarcontract op een school, en een onbevoegd docent krijgt vaak niet meer, en je hebt resultaten nodig om met de LIO-stage en het afstuderen aan te vangen (en dan heb ik het nog niet over het aanmelden van een school wat ook een aantal weken in beslag neemt, dan heeft, met voorbesproken wachttijden, een jaar een aantal maanden te kort. Hoeveel? Geen idee. Het LOI is inmiddels onwrikbaar en hult zich in wollige argumenten als hierboven zonder verder enige blijk te geven van schuldbewustheid, meedenken of bereidheid om de studenten tegemoet te komen in hun uitzichtloze wachten. Mijn kwaadheid begint bijna plaats te maken voor meelij. Ook op mijn leerlingen kan ik eigenlijk niet kwaad worden; uiteindelijk zijn het pubers en ze weten nu eenmaal nog niet beter. Het verstand komt met de jaren. Maar geldt dat ook voor het verstand van het LOI? Met vriendelijke doch gefrustreerde groet, Bert Kampers

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat LOI een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

LOI

Heeft op 11 februari 2019 om 10:35 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste Bert,

Allereerst excuses voor de verlate reactie. Hierbij ga ik graag nader in op je bericht.

Het klopt dat wij momenteel een grote drukte ervaren, waardoor er een achterstand ontstaat in sommige werkzaamheden. Zoals je onlangs hebt ervaren lukt het ons momenteel helaas vaak niet om je binnen de gestelde reactietermijnen te voorzien van een antwoord op de gestuurde e-mails. Tevens is de telefonisch wachttijd hoger dan gewenst. Ik kan je verzekeren dat wij momenteel alle zeilen bijzetten om deze achterstand weg te werken, zodat wij weer kunnen reageren binnen de gestelde termijn en voldoen aan de wens van onze studenten.

De beoordelingstermijnen van examens zijn vastgesteld door de examencommissie en opgenomen in het Onderwijs- en Examenreglement. Voor een examen binnen een hbo-opleiding bedraagt de termijn maximaal 12 weken. Zoals mijn collega eerder heeft uitgelegd is de termijn opgebouwd uit een aantal processen en handelingen welke verricht moeten worden voordat de uitslag vastgesteld kan worden. Zolang de uitslagen binnen deze termijn bekend worden gemaakt spreken wij binnen dit proces niet van een achterstand.

Het komt echter wel eens voor dat een uitslag eerder vastgesteld wordt bijvoorbeeld binnen 4 weken. Als dit het geval is zullen wij de studenten ook eerder van de uitslag voorzien.

Ik ben de door jou gemaakte examens van 2018 nagegaan en hierin zie ik niet terug dat we een uitslag later dan de gestelde beoordelingstermijn van 12 weken bekend hebben gemaakt. De beoordelingstermijnen variëren inderdaad wel eens van 4 tot 11 weken en ik kan me goed voorstellen dat je voorkeur geeft aan 4 weken. Wij proberen dit wel, maar helaas is dit niet altijd mogelijk.

Ik ga ervan uit je zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om deze te stellen.

Met vriendelijke groet,

Sharon, LOI Webcare

Heeft op 11 februari 2019 om 10:51 geantwoord

Beste Charon,
Ik hekel niet het niet houden aan de gestelde termijnen, al gebeurt dit in toenemende mate bij vragen per e-mail, ik hekel de enorm lange termijnen zelf!
Met vriendelijke groet,
Bert Kampers

Alle klachten die gemeld zijn door BertKa