Klacht: Lakse behandeling teruggave geld.

op 07 oktober 2016 over Santander in de categorie Leningen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ls,

Ik had bij Santander een financiering voor een auto. Deze auto heb ik op 11 augustus j.l. ingeruild tegen een nieuwe waarvoor ook een nieuwe financiering bij Santander is afgesloten om de oude (tegen een hogere rente) in te lossen.

Echter op 22 aug. int Santander nog eens een termijn van die ingeloste oude financiering, van 434,31. Van deze onterechte inning heb ik op 17 sept. melding gemaakt bij Customer Service en meteen laten storneren door de Bank, waarop Customer Service op 19 september mij het volgende antwoord geeft:
\\\”Geachte heer XXXXX,

U heeft een tegoed staan van in totaal € 750,36 op uw financiering met contractnummer 999999. Zodra de stornering van de termijn van augustus 2016 (€ 434,31) is verwerkt, wordt het restant van € 316,05 automatisch naar u teruggestort.\\\”

Dit terugstorten is nog steeds niet gebeurd, van het bedrag dat ten onrechte in de nieuwe financiering was opgenomen en waar ik dus op 11 aug, recht op had. Wel heb ik een aanmaning naar aanleiding van die stornering en heb ik op 27 sept. nog eens telefonisch contact gehad erover waarbij mij verzekerd is dat het geld teruggestort zou worden.
Ook een email van mij van 3 oktober is nog steeds niet beantwoord.

Hiermee lijkt Santander met twee maten te meten ten aanzien van correct nakomen van betalingsverplichtingen. Een fout bij de juiste vaststelling van het openstaand bedrag van de oude financiering is vergeeflijk, maar deze lakse behandeding om het te corrigeren niet!

Gewenste Oplossing:

Ik wil bij nader inzien geen geld opnemen uit een autofinanciering en dus dat het opgenomen bedrag en rentevergoeding van de huidige financiering worden gecorrigeerd.

Bericht van Santander

1 jaar geleden - Het spijt ons te vernemen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Zoals u zult begrijpen heeft Santander de privacy van haar klanten hoog in het vaandel staan, vandaar dat Santander er naar streeft te voorkomen dat klachten via (openbare) websites inhoudelijk worden behandeld. Santander maakt gebruik van haar eigen klachtenprocedure en verzoekt u in dat verband uw klacht rechtstreeks te richten aan haar afdeling Customer Care, via customercare@santander.nl. Voor het geval dat uw klacht via die weg uiteindelijk niet naar uw tevredenheid is opgelost, kunt u zich richten tot het externe klachteninstituut (het KiFiD), waarbij Santander is aangesloten.

Reactie van de melder van de klacht traare

1 jaar geleden - Misschien kan Santander klantvriendelijkheid wat hoger in haar vaandel plaatsen; het zou niet nodig moeten zijn dat ik nu voor de vierde keer contact moet opnemen om haar fouten te corrigeren!

Alle klachten die gemeld zijn door traare