Klachten over OverheidOverig

Hieronder kunt u zien welke klachten, complimenten en suggesties er over OverheidOverig zijn gemeld. Lees meer >

Statistieken van OverheidOverig in de categorie OverheidOverig

1 klachten gemeld

Tijdslijn

Ondanks inschrijving in dit register wordt ik vrijwel dagelijks gebeld door bedrijven (vaak energie gerelateerd) die mij iets aan willen smeren. Klagen bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt) heeft geen enkel effect, behalve een niets zeggend en algemeen antwoord. Telkens... Lees meer

Afschaffing wet geluidhinder

Klacht van op 16 september 2018 over OverheidOverig in de categorie OverheidOverig

Wet geluidhinder moet afgeschaft worden, aangezien alleen maar de indruk wekt, dat er iets gedaan wordt aan geluidsoverlast. In werkelijkheid wordt er helemaal niets aan geluidsoverlast gedaan. De motoren die eigenlijk nauwelijks een vervoermiddel genoemd kunnen worden, aangezien deze meer gebruikt worden... Lees meer

Brief van SVHW Dwangbevel van de Koning (27-7-2018) Aanslag van 168,71 wordt met 749 verhoogd en ik moet 224,71 betalen. De bedreiginging zijn buiten proportioneel: Dwangbevel wordt uitgevoord en loonbeslag volgt. Ik wist van niets en geen SVHW postrekeningen ontvangen. Na met SVHW gebeld... Lees meer

Geachte Mevrouw En Meneer. Hierbij Verzoekende Een Klacht Te Melden Over Het Werk Met De Leidinggevende, Het Komt Er Op Neer Dat Men De Leidinggevende Niet Mag Benaderen Via Social Media, Maar Alleen Bellen Via De Telefoon, En Omdat Het Werk... Lees meer

Geachte Mevrouw En Meneer. Hierbij Verzoekende Een Klacht Te Melden Over Het Werk Met De Leidinggevende, Het Komt Er Op Neer Dat Men De Leidinggevende Niet Mag Benaderen Via Social Media, Maar Alleen Bellen Via De Telefoon, En Omdat Het Werk... Lees meer