Klacht: Hypothek

op 11 februari 2016 over De Hypotheker in de categorie Hypotheekwinkels

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heer/mevrouw,
Op 12 augustus jl. hebben mijn echtgenoot en ik op advies van de makelaar mevrouw A.Borgdorff ons gewend tot de Hypotheekshop te Wateringen met het verzoek namens ons een hypotheekaanvraag in te dienen met betrekking tot een aankoop van een in aanbouw zijnde woning voor een somma van €465.000. Volledigheidshalve vermeld ik, dat wij voor het moment van de aanvraag een positieve kredietgeschiedenis hebben opgebouwd.
Tijdens het initiële gesprek met de hypotheekadviseur Erich Kaya hebben wij hem nadrukkelijk uitgelegd, dat de aanvraag onze eerste koopwoning betreft, dat wij onbekend zijn op het gebied van onroerend goed en dat wij volstrekt geen verstand van zaken hebben. Onze vragen over de hypotheekvorm, aflossingen en dergelijke wilde de heer Kaya niet beantwoorden, gezien hij op dat moment nog geen volledig overzicht van onze financiële situatie, behalve de loonstroken, in zijn bezit had. De hypotheeksom kon aan de hand van de loonstroken gelijk worden berekend en werd geschat op € 530.000. Wij deelde de heer Kaya mede, dat het hypotheekbedrag aanzienlijk lager zou kunnen zijn (ongeveer € 400.000), omdat wij over eigen middelen ten hoogte van ruim € 60.000 beschikten die wij voor de aankoop van de woning zouden willen gebruiken. De heer Kaya overtuigd ons echter, dat het zeer verstandig was om het bedrag ruimer in te schatten gezien ons gezamenlijke inkomen het zou toelaten en dat wij het extra geld voor bijkomende uitgaven, zoals inrichting van het interieur, zouden kunnen gebruiken. Met alle vertrouwen in het professionele inzicht van de heer Kaya lieten wij ons overtuigen en stemden wij in met het door hem voorgestelde bedrag van € 510.000.
Binnen 2-3 dagen na het gesprek stuurden wij de voor aanvraag benodigde documenten per e-mail naar hem op, de ontvangst hiervan werd door de heer Kaya telefonisch bevestigd. Daarbij verzekerde hij ons, dat wij uiteraard op de hoogde zouden worden gehouden over de gang van zaken. Na dat telefonische gesprek ontvingen wij gedurende een maand echter geen verdere reactie van de Hypotheekshop. Tijdens deze maand werden er meerdere pogingen gedaan om de heer Kaya via zijn kantoor of rechtstreeks telefonisch te bereiken, waarbij ons telkens werd beloofd terug te bellen/e-mailen, maar het mocht niet baten. Hij deed op zijn beurt geen pogingen om met ons in contact te komen om de nog tijdens de eerste ontmoeting gestelde vragen met betrekking tot de hypotheek te bespreken. Nog drie weken later, toen de termijn voor het verkrijgen van de financiering al bijna verstreken was, werd ons medegedeeld, dat onze aanvraag vanaf dat moment om onduidelijke reden door een andere adviseur, namelijk door Guido Rossel, zou worden behandeld. Op 20 oktober kregen wij van de heer Rossel te horen, dat het pakket van documenten incompleet was. Vanaf 2 september is onze aanvraag dus niet door de heer Kaya in behandeling geweest. De termijn vanaf het indienen van de aanvraag tot het verkrijgen van het antwoord bedroeg uiteindelijk bijna 3 maanden in plaats van de oorspronkelijk geschatte 2-3 weken.
Helaas werd onze hypotheekaanvraag afgewezen, de reden van de afwijzing is voor ons nog steeds echter onduidelijk. Wij zijn ervan overtuigd, dat de hypotheekadviseur ineffectief en onprofessioneel heeft gehandeld, ons onvoldoende terugkoppeling heeft gegeven en ons onvoldoende over verschillende aspecten van de zaak heeft geïnformeerd, wat uiteindelijk tot de negatieve beslissing van de bank heeft geleid.
Ik verzoek u dan ook vriendelijk om onze zaak te bekijken en het handelen van de hypotheekadviseur te evalueren.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

N. Gerzt

Gewenste Oplossing:

Annuleren rekening voor hypotheek onderzoek.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar De Hypotheker over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door De Hypotheker in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat De Hypotheker een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

De Hypotheker

Heeft op 10 mei 2017 om 16:16 geantwoord

Geboden Oplossing:

Ik ben alle oude klachten aan het doornemen en stuitte op deze klacht. Deze klacht is geuit richting de Hypotheekshop te Wateringen, niet De Hypotheker. De genoemde hypotheekadviseur is dan ook niet bij ons werkzaam maar bij de Hypotheekshop, dit is een geheel ander bedrijf. De klacht is dan ook niet voor ons bedoeld en sluit ik dan bij deze.

Alle klachten die gemeld zijn door prokop4onok