Klacht: Fouten in lesstof Arbeidsrecht

op 29 juli 2017 over LOI in de categorie Opleidingen en cursussen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

De oefenopgaven en kennistrainer van het vak Inleiding Arbeidsrecht staan vol met fouten, veelal uitgaande van wetgeving van voor 2015. Tevens komen de oefenopvragen ter afsluiting van een hoofdstuk niet overeen met de lestof van het betreffende hoofdstuk, de docent beaamt dit. Dit betreft de herziene lesstof.
Ook geeft het leerpad aan \’pdl arbeidsrecht/inleiding arbeidsrecht\’, de klantenservice geeft echter aan dat dit niet klopt- pdl arbeidsrecht is MBO niveau, terwijl mijn studie op HBO niveau is.
Reeds heb ik mijn tentamen afgerond, het cijfer heb ik nog niet binnen, maar op mijn examenoverzicht staat \’afgewezen\’. Ik neem aan het vak niet behaald te hebben, dit terwijl ik het gevoel had het tentamen goed te hebben gemaakt. Ik twijfel nu of de modelantwoorden die men gebruikt ter beoordeling ook vol fouten staan, of dat het ligt aan dat ik niet alle fouten heb weten op te sporen in lesstof die ik heb bestudeerd.

Gewenste Oplossing:

Ik zou graag zien dat men dit vak wederom actualiseert en wil graag kosteloos een bezwaarschrift indienen en restitutie examenkosten

LOI

Heeft op 01 januari 1970 om 00:00 geantwoord

Geboden Oplossing:

-

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 weken geleden - Ik heb een email gestuurd naar LOI over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 weken geleden - Deze klacht is zojuist door LOI in behandeling genomen

Bericht van LOI

3 weken geleden - Geachte heer Brands, Hartelijk dank voor uw bericht. Hierbij willen wij graag laten weten dat wij uw bericht in behandeling nemen. Wij nemen uw klacht zeer serieus en komen er zo spoedig mogelijk bij u op terug. Met vriendelijke groet, Thirza namens LOI Webcare

Bericht van LOI

3 weken geleden - Geachte heer Brands, U geeft aan dat het lesmateriaal van uw opleiding onjuistheden bevat. Wij stellen graag een nader onderzoek in naar de door u aangegeven informatie. Hiervoor ontvangen wij van u graag de volgende gegevens: - Artikelnummer van het lesmateriaal dat u in uw bezit heeft (te vinden onder de barcode op de voorkant van uw lesmateriaal) Graag ontvangen wij enkele concrete voorbeelden wat u heeft geconstateerd, indien mogelijk met: - Hoofdstuk c.q, alinea’s - Paginanummer - Betreffende incomplete of onjuiste informatie. Uw melding stelt ons in de gelegenheid om onze producten en dienstverlening waar nodig te kunnen verbeteren. Tezamen met deze gegevens kunnen wij tevens voor u het verzoek doen voor een kosteloos bezwaarschrift. Het is hierbij echter wel van belang dat u eerst een exameninzage aanvraagt om uw gemaakte examen in te zien en na te gaan of u inderdaad onjuistheden of onvoldoende aansluiting heeft geconstateerd bij uw gemaakte examen. Mocht na het onderzoek uw bevindingen juist blijken, zullen wij u van een gepaste oplossing voorzien. Ik verneem graag van u. Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, Thirza LOI Webcare

Bericht van LOI

2 weken geleden - Goedemiddag L.M. Brands, In ons eerdere bericht hebben wij je verzocht om meer informatie. Zonder zal het helaas niet mogelijk zijn jou verder van dienst te zijn. Wij wachten je reactie met belangstelling af. Met vriendelijke groet, Lianne LOI Webcare

Reactie van de melder van de klacht LMartB

2 weken geleden - Zoals aangegeven betreft het de oefenopgaven in zowel het lesmateriaal als in de online leerruimte en de kennistrainer. Het betreft de opgaven na alle hoofdstukken die ten dele niet aansluiten op de lesstof. De fouten staan in de standaard-antwoorden en met name in de kennistrainers. Het lijkt mij ook zaak dat niet ík als student hier opzoek waar incomplete of incorrecte informatie staat, maar iemand met veel kennis van Arbeidsrecht. Omdat ik geregeld mijn twijfels had over de lesstof heb ik dit doorgespeeld aan de docent, die dit kon beamen, zo ook dat de oefenopgaven het liefst na doornemen van alle lesstof gedaan dient te worden omdat dit niet aansluit. U kunt dit navragen bij de docent.

Bericht van LOI

5 dagen geleden - Geachte heer Brands, Met betrekking tot de kennistrainer kan ik aangeven dat wij uw bevindingen zullen voorleggen aan de studieleiding. Echter, voor de leerstof zijn wij benieuwd naar welke versie van het lesmateriaal u heeft bestudeerd voor uw examen. De meest recente versie van het lesmateriaal voor de module is het lesmateriaal met versiecode 0217. Hierover is er in mei 2017 een berichtgeving geplaatst door de studieleiding in de mededelingen van de module. Heeft u bij het bestuderen van het lesmateriaal gebruikt gemaakt van deze actualisatie? Kunt u aangeven welke versie van het lesmateriaal u momenteel in uw bezit heeft? Tevens willen wij u adviseren voor uw gemaakte examen een exameninzage te doen. U heeft dan de mogelijkheid uw gemaakte examen in te zien met het uitwerkingenblad behorende bij het betreffende examen. Mocht u naar aanleiding van de inzage inderdaad van mening zijn dat er fouten aanwezig zijn en/of een onjuiste beoordeling is toegekend, kunt u een bezwaar indienen. Mochten uw bevindingen in uw bezwaar gegrond worden bevonden, worden de kosten voor het bezwaar gerestitueerd. Wij vernemen graag van u meer informatie over het lesmateriaal. Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, Thirza LOI Webcare

Reactie van de melder van de klacht LMartB

5 dagen geleden - Hallo, Ik heb gebruik gemaakt van het supplement wat in de lesruimte staat met de geactualiseerde lesstof, zelf had ik namelijk de oude versie in bezit. Het is de docent bekend dat de oefenvragen en de inzendopgaven voor dit vak beter na bestudering van alle lesstof te doen zijn, het probleem was haar al vaker gemeld. Op 26 augustus zal ik mijn examen inzien en ik zal zeker bezwaar maken wanneer ik tevens fouten in de standaardantwoorden vind. Echter ga ik er vanuit het examen correct is- Waar het mij om gaat is namelijk als volgt; Wanneer er fouten in de lesstof en de kennistrainer staan en de oefen-en inzendopgaven niet overeenkomen met de hoofdstukken, valt de kwaliteit van wat men leert niet te waarborgen. Op die manier ga je als student niet goed voorbereid het examen in, zonder dat dit aan jezelf ligt. De kans is dan zeer groot dat men niet slaagt voor het examen. LOI heeft de plicht om kwalitatief goed onderwijs te leveren, dat is bij dit vak gebleken niet het geval. Het lijkt mij daarom op de plaats om de examenkosten en indien relevant de kosten voor een bezwaar voor dit vak vergoed te krijgen.

Alle klachten die gemeld zijn door LMartB