Klacht: Examen komt niet overeen met lesstof

op 03 juli 2018 over NCOI in de categorie Opleidingen en cursussen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik heb in mei een examen ingeleverd in de vorm van een module opdracht. De opdracht was om een advies voor een bovenbouw constructie te schrijven. Dat examen heb ik niet gehaald met als belangrijkste argument dat ik beheersmaatregelen van risico’s niet heb benoemd en daarmee de ‘waarom’ vraag niet gedegen beantwoord is. Maar beheersmaatregelen van risico’s zijn helemaal niet behandeld in de lessen, is ook geen leerdoel en staat ook niet in de omschrijving van de module opdracht. Ik heb o.a. dit verwoord in een bezwaarschrift. Maar dat bezwaar is door de examinator afgehandeld en die vind het ongegrond. Er heeft dus niet een onafhankelijk persoon gekeken naar de samenhang tussen wat de examinator eist en de lesstof. Nu zegt het NCOI dat ik 150 euro per uur moet betalen aan begeleiding bij de uitwerking van een herexamen. Totale kosten 195 euro herexamen 75 euro voor het bezwaar 150 euro begeleiding (totaal 420 euro extra). Ik vind het schandalig dat het NCOI niet zelf controleert of examinatoren zich aan de lesstof houden.

Gewenste Oplossing:

Ik wil graag antwoorden op de volgende vragen:
1) Ik wil weten wat 'beheersfactoren van risico's' zijn?
2) Waar in de lesstof dat te vinden is?
3) Waar in de lesstof staat de 'waarom' vraag uitsluitend op deze wijze beantwoord kan worden.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar NCOI over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door NCOI in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat NCOI een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

NCOI

Heeft op 23 juli 2018 om 10:32 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste Hardles,

Hartelijk dank voor uw bericht waarin u uw onvrede deelt aangaande de aansluiting van de lesstof bij het examen en de beoordeling van uw examen. We vinden het spijtig dat u deze ervaring heeft en waarderen uw feedback hierover.

Op de beoordeling van het examen heeft u een bezwaar ingediend bij de Examencommissie. De examencommissie is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing en zal bij de behandeling van het bezwaar nagaan of alle beoordelingscriteria zijn gevolgd en of de beoordeling navolgbaar is opgesteld. De liggende wet- en regelgeving schrijft voor dat een bezwaar behandeld dient te worden door de betreffende examinator.

Uw studiecoördinator heeft telefonisch met u in contact gestaan over uw ervaring en heeft uw vragen (genoemd bij gewenste oplossing) intern voorgelegd aan een inhoudsverantwoordelijke. Inmiddels heeft u hierop een schriftelijke terugkoppeling met meer toelichting ontvangen. Wij hopen dat deze informatie u de gewenste verduidelijking biedt.

Heeft u hierover nog vragen of opmerkingen dan helpen wij u graag telefonisch of per e-mail verder.

Met vriendelijke groet,
NCOI Opleidingen

Heeft op 06 augustus 2018 om 21:23 geantwoord

Er is niet alleen verwarring ontstaan over de term ‘beheersfactoren’, de term komt in het geheel niet voor in de examenopdracht,
nog in de leerdoelen. Er wordt in de examenopdracht en de leerdoelen alleen gesproken over risico’s en niet over beheersfactoren.
Ik heb dit in mijn bezwaar heel duidelijk gemotiveerd. Maar de beoordelaar heeft desondanks het bezwaar ongegrond bevonden.

De examencommissie is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing en dient bij de behandeling van het bezwaar
na te gaan of alle beoordelingscriteria zijn gevolgd en of de beoordeling navolgbaar is opgesteld.
Beheersfactoren worden niet gevraagd in de examenopdracht, dat kan dan toch ook geen beoordelingscriterium zijn?
Ik krijg de indruk dat de examencommissie helemaal niet heeft getoetst of in mijn geval, de beoordelaar
de toetsingscriteria goed heeft toegepast. Anders was de examencommissie zelf ook tot de conclusie gekomen
dat beheersfactoren niet gevraagd worden in de examenopdracht, en dat deze in geen enkel leerdoel genoemd zijn.

U geeft aan dat de examencommissie niet bevoegd is om zelf de uitslag vast te stellen, dan wel aan te passen.
Een bezwaar indienen tegen de uitslag van een examen heeft dan geen enkele zin,
en jullie durven daar ook nog 70 euro voor in rekening te brengen.
Vervolgens zou ik ook nog 150 euro moeten betalen voor een herexamen.

Kunt u aangeven welke procedure ik dan wel moet volgen wanneer een beoordelaar
een beoordelingscriterium toepast die niet in de examenopdracht staat?

Bericht van NCOI

1 jaar geleden - Beste Hardles,Hartelijk bedankt voor uw reactie. Uit uw reactie begrijpen wij dat het voorgaande contact u niet de benodigde verduidelijking heeft gegeven op de uitspraak van uw bezwaar. Wij vinden het erg spijtig dit te vernemen. Het is goed dat u dit bij ons kenbaar heeft gemaakt, waarvoor hartelijk dank.Graag laten wij u hierbij weten dat wij uw bericht ook per e-mail in goede orde hebben ontvangen en in behandeling is genomen. Wij hopen u binnenkort van een reactie te kunnen voorzien. Eventueel wordt er telefonisch contact met u opgenomen om de situatie te bespreken. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw geduld.Met vriendelijke groet, NCOI Opleidingen

Reactie van de melder van de klacht Hardles

11 maanden geleden - Op 8 augustus heeft NCOI mij laten weten dat ze de bovengenoemde feedback en mijn mail, in goede orde hebben ontvangen en met een reactie zullen komen. Tot op heden (ruim een maand later) nog geen reactie ontvangen.

Alle klachten die gemeld zijn door Hardles