Klacht: Examen bouwkunde en opleiding ‘Vastgoed en Makelaardij’ zeer slecht

op 27 juli 2017 over NCOI in de categorie Opleidingen en cursussen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Onlangs heb ik mijn examen bouwkunde voor de makelaar met een positief resultaat afgerond. Nu ben ik alleen niet te spreken over sommige vragen in het examen. Dit hele verhaal is dus geen eigenbelang, maar ik het belang van iedereen, zodat men eerlijk wordt beoordeeld.

Ik ben diverse vragen tegengekomen waarbij er mijns inziens meerdere antwoorden mogelijk waren. Soms was het ene antwoord wel beter dan het andere antwoord, maar niet fout. Wellicht heb ik het niet bij alle vragen aan het juiste eind, maar ik verwacht dat sommige vragen zeker discutabel zijn. Dit heb ik vervolgens voorgelegd aan het NCOI en zoals altijd heb ik de reactie gekregen; we nemen het mee in de evaluatie van de module.

Dit antwoord heb ik al vaker gehad bij het melden dat het aantal bijeenkomsten per module te beperkt is. De studielast is zwaarder dan aangegeven. Docenten beamen dit overigens waardoor we op eigen initiatief en kosten extra bijeenkomsten hebben ingepland. Het NCOI werkt hier op geen enkele manier aan mee. Los van een sporadisch excuus en dat men het meeneemt in de evaluatie wordt er niks voor ons mee gedaan en moeten we het er gewoon mee doen.

Terugkomend op het examen; na wat discussies zou ik op advies van het NCOI bezwaar kunnen maken. Als ik officieel bezwaar zou maken dan zou het wel in behandeling worden genomen. Ten eerste zou mij dit geld kosten als het ongegrond verklaard wordt, terwijl ik juist fouten in hun examen aan het licht wil brengen en ten tweede moet een bezwaar inhoudelijk worden onderbouwd. Nu heb ik tijdens het examen aantekeningen gemaakt, maar die mag je niet meenemen naar buiten. Bij het inzien van het examen mag je ook beperkt aantekeningen maken en dus geen vragen met antwoorden noteren. Kortom, ik kan de vragen nooit inhoudelijk toelichten, dus het is onmogelijk om bezwaar te maken. Vervolgens heb ik dit met mijn studiecoördinator besproken en hij begreep het probleem. Ik zou via hem een klacht kunnen indienen bij de opleidingsmanager (waar ik zelf geen contact mee kan maken). Dit heb ik vervolgens gedaan waarbij ik na een week wachten te horen heb gekregen dat ik toch echt bezwaar moet maken en dat de klacht niet in behandeling genomen wordt. Ik word dus met mijn rug tegen de muur gezet en kan niks door alle bureaucratie.

De autoritaire houding van het NCOI stuit mij het gehele jaar al tegen de borst. Men is verre van betrokken bij haar studenten en bieden zelden tot nooit oplossingen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de reglementen waarin het volgende staat; De inhoud van de vragen c.q. van het examen staat niet ter discussie. Het inzagemoment wordt als service aangeboden en heeft slechts een informatief karakter. M.a.w. de inhoud van het examen is altijd juist, omdat wij dat zeggen.

Het enige wat ik betreffende het examen vraag is om in discussie te gaan over de inhoud van het examen om zo de eventuele fouten eruit te halen waarna er een nieuwe beoordeling plaats kan vinden. Dit lijkt me niet meer dan normaal en wel zo eerlijk tegenover anderen die wel een onvoldoende hebben gehaald en wellicht wel door fouten in het examen.

Los van het examen raad ik een opleiding volgen bij het NCOI sterk af. Hoe men omgaat met dit verhaal geeft denk ik een goed beeld hoe men met alles omgaat. En dit is niet alleen mijn mening, maar die van vrijwel al mijn medestudenten.

Via deze weg hoop ik dat het NCOI wel serieus naar het examen wil kijken en zo niet dan hoop ik dat men n.a.v. mijn klacht nog eens goed nadenkt over het volgen van een opleiding bij het NCOI.

Gewenste Oplossing:

Ik wil dat het examen in overleg wordt herzien. Verder zou een financiële tegemoetkoming naar alle studenten die het afgelopen jaar de opleiding 'Vastgoed en Makelaardij' hebben gevolgd op zijn plaats zijn.

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 weken geleden - Ik heb een email gestuurd naar NCOI over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 weken geleden - Deze klacht is zojuist door NCOI in behandeling genomen

Alle klachten die gemeld zijn door M E