Klacht: Duidelijkheid over pensioen

op 28 mei 2016 over ABP in de categorie Pensioenen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Reeds enige tijd probeert mijn vader, de heer Jan Verseijden, duidelijkheid te krijgen over zijn pensioen; of de hoogte van het pensioen wel correct is.
Diverse keren zijn er emails gestuurd via de contactpagina van het ABP. Elke keer komt er een bericht dat de vraag binnen twee weken beantwoord zal worden, echter het enige andere dat mijn vader krijgt is een automatisch gegenereerde enquete/vragenlijst over het emailcontact. Na ook daar het ongenoegen op aangegeven te hebben is er verder geen reactie meer. Ik en mijn vader begrijpen dat de technogische ontwikkelingen steeds verder doorgevoerd worden om zo een betere dienstverlening te krijgen. Maar dan moet die ontwikkeling wel klantvriendelijk en praktisch zijn. Als we een klacht willen indienen dan kan dat ineens niet via de site of email; dan moet het met een brief.
Hieronder een kopie van de tekst van 1 van de emailwisselingen.
Alvast bedankt voor uw acties hierin.
Vriendelijke groet,
De Heer Jan Verseijden (en dochter Marja Verseijden).
Langehorst 493
3085HW Rotterdam
j.verseijden@kpnmail.nl
——
Geachte mijnheer mevrouw,

Ik heb onderstaand bericht ontvangen, waarvoor dank.
Het is nu 30 April, ruim 3 weken na uw voorlopig antwoord en ik heb nog geen reactie ontvangen van de afdeling Service aan Gepensioeerden.
Gezien de discussies die ik met vrienden/kennissen heb, ben ik heel benieuwd of mijn pensioen wel klopt.

Graag ontvang ik een voor mij begrijpelijke en uitgebreide uitleg of mijn pensioen wel of niet klopt en of er een eventuele positieve correctie moet plaatsvinden en zo ja met hoeveel.
Alle kosten van levensonderhoud stijgen, maar mijn pensioen al jaren niet.

Alvast bedankt voor Uw antwoord.

Vriendelijke groet,
Jan Verseijden
Langehorst 493
3085 HW Rottrdam

Op 6-4-2016 om 11:05 schreef klantcontactcenter@abp.nl:
>
> Geachte heer Verseijden,
>
> U heeft ons een e-mail gestuurd waarin u een vraag heeft over de hoogte van uw pensioen.
>
> In het Klant Contactcenter kunnen wij uw vraag niet beantwoorden. Ik stuur uw e-mail door naar een pensioenspecialist van de afdeling Service aan Gepensioneerden. U ontvangt binnen twee weken een reactie.
>
> Met vriendelijke groet, namens ABP,
>
>
>
> Riet Janssen
> Medewerker Generiek Deelnemer Contact APG
>
>
> De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt,
> verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste,
> onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.
>
> Stichting Pensioenfonds ABP is gevestigd te Heerlen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuid Limburg onder nummer: 41074000
>
>
> The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. It may be read, copied and used only by the intended recipient. If you have received it in error,
> please contact the sender immediately by return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its contents to any person. We don’t accept liability for any errors, omissions, delays of receipt or viruses in the contents
> of this message which arise as a result of e-mail transmission.
>
> Stichting Pensioenfonds ABP, having its registered office at Heerlen, is registered in the Traderegister of the Chamber of Commerce Zuid Limburg (Maastricht), the Netherlands, registration number: 41074000

Gewenste Oplossing:

Graag ontvang ik een voor mij begrijpelijke en uitgebreide uitleg of mijn pensioen wel of niet klopt en of er een eventuele positieve correctie moet plaatsvinden en zo ja met hoeveel.
Alle kosten van levensonderhoud stijgen, maar mijn pensioen al jaren niet.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar ABP over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door ABP in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat ABP een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

ABP

Heeft op 08 juni 2016 om 14:41 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste Marja,

De afdeling heeft het verzoek van je vader enige tijd geleden in behandeling genomen. Wij beseffen dat het lang heeft geduurd, maar de afdeling heeft zorgvuldig naar de berekening van het pensioen van je vader gekeken. Zij hebben geconcludeerd dat het pensioen juist is vastgesteld.
Zij hebben alle informatie in een brief verzameld. Deze zal je vader binnen enkele dagen ontvangen.

Als er nog vragen zijn over de inhoud van de brief kunnen jullie contact opnemen met het genoemde nummer uit de brief.

Met vriendelijke groet,
Cindy - Webcare Team ABP

Alle klachten die gemeld zijn door JVerseijden