Klacht: digitale zorgpas app niet voor verzekerden zonder smartphone/tablet

op 19 februari 2018 over Menzis Zorgverzekeringen in de categorie Zorgverzekering

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik heb geen smartphone/tablet en daardoor geen toegang tot (digitale) zorgpas van Menzis. Menzis adviseert me dan maar een uitdraai van zorgpolis op zak te hebben. Ik wil een doodgewone plastic zorgpas voor in m’n portefeuille, net als ID-kaart en rijbewijs.

Gewenste Oplossing:

Plastic zorgpas Menzis.

Bericht van Robin van Klacht.nl

9 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar Menzis Zorgverzekeringen over deze klacht.

Bericht van Menzis Zorgverzekeringen

9 maanden geleden - Beste mevrouw Peterse, Ik begrijp dat het vervelend voor u is dat u geen fysieke zorgpas heeft. Menzis kiest ervoor om deze niet meer te versturen. U heeft geen zorgpas nodig om te tonen aan een zorgaanbieder. Bij een zorgaanbieders moet je je verplicht legitimeren met een legitimatiebewijs (rijbewijs, ID-kaart, paspoort). Op basis daarvan kunnen Zorgaanbieders met een BSN en geboortedatum de verzekering controleren in Vecozo. En kunnen zij zorg verlenen. Er is dus geen enkel probleem als u geen beschikking heeft over de zorgpas in de Menzis app. Zoals aangegeven via de e-mail kunt u, als u dit wilt, een kopie van uw zorgpolis meenemen naar de zorgverlener. Maar dit is geen verplichting. Met vriendelijke groet, Monique Menzis

Reactie van de melder van de klacht hdpeterse

9 maanden geleden - Er is mij in de welkomstbrief van Menzis d.d. 10-11-2017 een fysieke (i.e. plastic) zorgpas toegezegd. Als men toen gezegd had voortaan alleen digitale zorgpassen in een app te hanteren, was ik NOOIT met Menzis in zee gegaan. Bij navraag bij Menzis blijken de plastic zorgpassenn tot 8 januari wel degelijk verstuurd te zijn aan verzekerden, maar ik heb de mijne nooit ontvangen. Men kon niet nagaan hoe/waar het fout gegaan is, maar laat het daar maar bij; hun onderzoek naar de gang van zaken nam trouwens niet meer dan 1 minuut in beslag.... Ik heb niets aan een digitale zorgpas in een app omdat ik geen smartphone kan hanteren i.v.m. een visuele handicap. Het advies om maar een kopie van de zorgpolis altijd op zak te hebben is knap achterlijk, aangezien die niet in een portefeuille past. Volgens Menzis is bij ziekenhuisbezoek e.d. alleen het vertoon van een ID-kaart voldoende, maar daarmee schuift Menzis z'n verantwoordelijkheid af op zorgverleners, die nu e.e.a. zelf maar in hun systeem moeten gaan controleren of, waar en bij wie ik verzekerd ben: die hebben wel wat anders te doen! Mijn ervaring is overigens dat er ALTIJD naast de ID-kaart ook naar de zorgpas wordt gevraagd. Als een zorgpas niet nodig zou zijn, waarom voorziet Menzis dan wel in een digitale zorgpas app? Die is dan toch overbodig? Menzis blijft mij maar met een kluitje in het riet sturen met steeds dezelfde dooddoeners (van steeds verschillende medewerkers) zoals hierboven beschreven. De oplossing is zeer eenvoudig: lever gewoon een normale fysieke zorgpas, zoals immers toegezegd en zoals bij vrijwel alle andere verzekeraars wordt gehanteerd. Als dit vóór 8 januari bij Menzis ook kon, lijkt het me het bepaald niet ingewikkeld mij er alsnog een te sturen en aldus te herstellen waar zij tot nu toe in gebreke zijn gebleven. Bovendien, ik heb recht op zo'n pas: Menzis zegt letterlijk in hun brief van 10-11-2017: "Binnenkort ontvangt u van ons uw zorgpas. Iedereen die verzekerd is, krijgt een eigen zorgpas." Het belang het kunnen overleggen van een zorgpas lijkt me duidelijk.

Reactie van de melder van de klacht hdpeterse

9 maanden geleden - zie boven

Bericht van Robin van Klacht.nl

9 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door Menzis Zorgverzekeringen in behandeling genomen

Alle klachten die gemeld zijn door hdpeterse