Klacht: Conrole toeslag enkel met papier aan te leveren

op 13 december 2017 over Belastingdienst in de categorie Overheid

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heer mevrouw.

Gisteren hebben we een brief ontvangen van de afdeling Toeslagen (kenmerk FT-C VI KOT 9007, GBD 12-06-1980) met het verzoek tot het aanleveren van aanvullende informatie inzake de kinderopvangtoeslag. Als eerste moeten we opmerken dat uit de brief niet te interpreteren is in hoeverre er sprake is van een steekproef controle, dan wel een verscherpt toezicht. Wellicht verstandig dit wel aan te geven om de lezer duidelijkheid te geven wat deze kan verwachten/ waar deze aan toe is. Dit is echter niet de klacht die we bij u willen aanbieden.
De klacht betreft de manier waarop de bewijslasten aangeleverd dienen te worden. Dit kan enkel per brief met uitgeprinte bestanden. Mijn vrouw heeft vanmorgen gebeld met het nummer dat aangegeven staat op de brief (088-1552465) en daar voorgelegd dat wij enkel beschikken over digitale bestanden en dan ook graag anno 2017 de bewijslast op een digitale wijze wensen aan te leveren, dit mede daar wij niet beschikken over een printer. Het digitaal aanleveren van bewijslast blijkt niet te kunnen. Te gek voor woorden wat ons betreft. Het advies van de betreffende ambtenaar was dat we maar op ons werk de bestanden moesten uitprinten. Wederom een advies wat niet in ons straatje past en wat ons betreft twijfel achtig is voor de overheid om te adviseren. Onze werkgevers zijn geen koppie shop.
Mede in het kader van duurzaamheid en goede accurate archivering hanteren wij reeds jaren een digitaal archief. Het opsporen van de gewenste documentatie was dan ook niet meer dan een uurtje werk, wat we als burger van zelfsprekend bereid zijn om qua tijd te investeren in een goed werkende overheid. Maar dat we daarna naar een koppie shop zouden moeten gaan om alle documenten (meer dan 100 pagina’s a 10ct) aan te leveren vinden echt onacceptabel, en zijn we ook niet voornemens om te doen en willen graag een oplossing vinden voor het digitaal aanleveren van de documenten.
We begrijpen dat er aan email bezwaren zitten t.a.v. veiligheid. Dat u derhalve geen inhoudelijke documenten vanuit een e-mail in behandeling neemt kunnen we nog enigszins volgen, maar dat u geen enkele mogelijkheid heeft om digitaal documenten aan te leveren lijkt ons anno 2017 toch onwaarschijnlijk. In het kader van het motto “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” zouden we graag een oplossing vinden om de documenten digitaal aan te leveren.

een derde klacht zou zijn dat klachten bij de belastingdienst eveneens enkel per brief kunnen worden ingezonden. Wederom Anno 2017 toch niet de norm.

Gewenste Oplossing:

Wanneer we op een digitale manier de onderdelen kunnen inzenden / uploaden

Bericht van Robin van Klacht.nl

9 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Belastingdienst

Bericht van Robin van Klacht.nl

9 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Belastingdienst nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door Harmen van Dorsser